Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 54.297.027,29 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.958.296,74 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.338.730,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.563.847,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 1.474.589,24 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 66.672.002,09 zł,z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 52.480.554,41 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.191.447,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.563.847,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 1.644.105,17 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 12.374.974,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- kredytów 3.000.000,00 złotych

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.268.938,71 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.300.000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych 2.806.036,09 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.374.974,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00 zł.,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.739.782,48 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 850.954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) w wysokości 327.410,00 złotych,

Rezerwy po zmianach wynoszą:

    1. ogólna w wysokości 85.000,00 zł,

    2. rezerwa celowa (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 327.410,24 zł.

    3. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych-258.513,10 zł.

§ 9Pozostałe zapisy uchwały nr XVI/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pozostają bez zmian.

§ 10Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ. 25.09.pdf (PDF, 19.95Kb) 2020-10-30 14:01:57 198 razy
2 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.43Kb) 2020-10-30 14:01:46 169 razy
3 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2020-10-30 14:01:46 244 razy
4 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.89Kb) 2020-10-30 14:01:46 163 razy
5 Załącznik nr 6 - przych. i rozch..pdf (PDF, 7.32Kb) 2020-10-30 14:01:46 163 razy
6 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ. 25.09.pdf (PDF, 28.64Kb) 2020-10-30 14:01:46 171 razy
7 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 72.50Kb) 2020-10-30 14:00:43 183 razy
8 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 159.76Kb) 2020-10-30 14:00:43 164 razy
9 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.76Kb) 2020-10-30 14:00:43 162 razy
10 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.96Kb) 2020-10-30 14:00:43 184 razy
11 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.05Kb) 2020-10-30 14:00:43 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 30-10-2020 14:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 22-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 30-10-2020 14:09:30