Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2020.920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2019.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:,

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 55.192.474,05 zł, z tego:

? dochody bieżące w kwocie 53.693.936,29 zł,

? dochody majątkowe w kwocie 1.498.537,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami w wysokości 6.520.768,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej, w wysokości 53.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego w wysokości 197.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 1.674.127,24 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 63.261.874,76 zł,z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 50.637.552,77 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.624.321,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami w wysokości 6.520.768,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

w wysokości 53.670,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego w wysokości 197.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 1.858.276,71 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.568.147,02 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 850.954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 (w

podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym

ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały nr XVI/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (PDF, 13.45Kb) 2020-10-30 13:44:11 90 razy
2 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 244.28Kb) 2020-10-30 13:44:11 113 razy
3 30_10_2020_13_41_12_Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.43Kb) 2020-10-30 13:41:12 92 razy
4 30_10_2020_13_41_12_Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2020-10-30 13:41:12 87 razy
5 30_10_2020_13_41_12_Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2020-10-30 13:41:12 75 razy
6 30_10_2020_13_41_12_Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ. 25.09.pdf (PDF, 20.94Kb) 2020-10-30 13:41:12 80 razy
7 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (PDF, 10.57Kb) 2020-10-30 13:41:12 80 razy
8 30_10_2020_13_39_43_Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 72.70Kb) 2020-10-30 13:39:43 91 razy
9 30_10_2020_13_39_43_Załącznik nr 2 - wydatki.25.09.pdf (PDF, 158.67Kb) 2020-10-30 13:39:43 94 razy
10 30_10_2020_13_39_43_Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.79Kb) 2020-10-30 13:39:43 88 razy
11 30_10_2020_13_39_43_Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.97Kb) 2020-10-30 13:39:43 85 razy
12 30_10_2020_13_39_43_Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.05Kb) 2020-10-30 13:39:43 95 razy
13 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ. 25.09.pdf (, 15.86Kb) 2020-10-30 13:38:23 0 razy
14 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ. 25.09.pdf (, 20.94Kb) 2020-10-30 13:38:23 0 razy
15 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (, 10.91Kb) 2020-10-30 13:38:23 0 razy
16 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (, 10.91Kb) 2020-10-30 13:38:23 0 razy
17 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (, 11.43Kb) 2020-10-30 13:38:23 0 razy
18 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (, 11.05Kb) 2020-10-30 13:34:41 0 razy
19 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (, 30.97Kb) 2020-10-30 13:34:41 0 razy
20 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (, 17.79Kb) 2020-10-30 13:34:41 0 razy
21 Załącznik nr 2 - wydatki.25.09.pdf (, 158.67Kb) 2020-10-30 13:34:41 0 razy
22 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (, 72.70Kb) 2020-10-30 13:34:41 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 30-10-2020 13:34:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 25-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 30-10-2020 13:58:35