Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2020 r. + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na : wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1717P, 1724P, 1722P, 1732P i 1734P.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych: 1717P odc. Muchocin – Międzychód, 1724P odc. dr. woj. nr 160 – Dormowo, 1722P odc. w m. Lewice, 1732P odc. od drogi woj. nr 182 do końca m. Ławica, odc. 1734P odc. Sieraków – Góra, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty
od następujących przedsiębiorców:

 1. P. P. H. U Rafit

ul. Włodawska 4, 21-580 Wisznice

oferowana cena netto: 32 268,29 zł

oferowana cena brutto: 39 690,00 zł

 1. FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wielkopolska

oferowana cena netto: 75 376,70 zł

oferowana cena brutto: 92 713,34 zł

 1. Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek

Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

oferowana cena netto: 48 150,34 zł

oferowana cena brutto: 59 224,92 zł

 1. UBDA.PL Sp. z o. o.

ul. Inżynierska 11, 55-221 Jelcz - Laskowice

oferowana cena netto: 42 856,32 zł

oferowana cena brutto: 52 713,27 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy P. P. H. U Rafit, ul. Włodawska 4, 21-580 Wisznice

Była to oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wymogi Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 15 października 2020 r./-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.13.2020

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego w 2020 r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ścinania i uzupełniania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr:

 1. 1717P (odc. Muchocin – pocz. terenu zabudowanego m. Międzychód)
 2. 1724P (odc. od skrzyż. z drogą woj. nr 160 do początku terenu zabud. m. Dormowo)
 3. 1722P (odc. w m. Lewice w kierunku m. Krzyżkówko)
 4. 1732P (odc. od skrzyż. z drogą woj. nr 182 do końca m. Ławica)
 5. 1734P (odc. od końca m. Sieraków do początku m. Góra)

Łączna powierzchnia ścinania poboczy gruntowych wyniesie: 25 209,6 m2

 

Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 27 listopada 2020 r.

 

2. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

 

3. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:

"Oferta – ścinka poboczy gruntowych 2020" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 13 października 2020 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego i zaakceptowanego wzoru umowy.

 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1500,00 zł.

 

5. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
 e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

6. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :

 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na mechanicznej ścince poboczy gruntowych dróg krajowych, wojewódzkich lub gminnych, gdzie zakres zadania obejmował nie mniej niż 15 000 m2.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności: min. 1 szt. frezarka / ścinarka samobieżną do mechanicznej ścinki poboczy gruntowych, min. 2 szt. samochody ciężarowe, samowyładowcze
 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.
 1. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia zamówienia, świadczyli usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie i nie wywiązali się ze zleconych zadań.

 

 1. W przypadku uzyskania oferty korzystnej cenowo, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Międzychód, dnia 30 września 2020 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [SIWZ].doc (DOC, 76.00Kb) 2020-09-30 15:04:36 57 razy
2 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego].doc (DOC, 41.50Kb) 2020-09-30 15:04:36 53 razy
3 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 2 - wzór umowy].doc (DOC, 63.00Kb) 2020-09-30 15:04:36 44 razy
4 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 3 - mapa orientacyjna].pdf (PDF, 6.86Mb) 2020-09-30 15:04:36 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 30-09-2020 15:04:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 30-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 14-10-2020 15:33:08