Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 65/88/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3; art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 5 uchwały nr XVI/98/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na rok 2020 określonych załącznikiem nr 1 do uchwały XVI/98/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 51.376.290,71 złotych

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.883.483,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 492.807,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.840.337,10 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 269.538,00 złotych

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na rok 2020 określonych załącznikiem nr 2 do uchwały XVI/98/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 59.445.691,42 złotych

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 47.678.869,43 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11.766.821,99 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami w wysokości 5.840.337,10 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 453.687,47 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.383.822,47 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 830.954,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały XVI/98/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019r. pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 185.33Kb) 2020-09-07 13:17:00 128 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 59.32Kb) 2020-09-07 13:14:51 125 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 143.89Kb) 2020-09-07 13:14:51 129 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.36Kb) 2020-09-07 13:14:51 127 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.93Kb) 2020-09-07 13:14:51 152 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.02Kb) 2020-09-07 13:14:51 128 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.42Kb) 2020-09-07 13:14:15 126 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.56Kb) 2020-09-07 13:14:15 120 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.48Kb) 2020-09-07 13:14:15 124 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.46Kb) 2020-09-07 13:14:15 141 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.94Kb) 2020-09-07 13:14:15 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 07-09-2020 13:14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 14-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 07-09-2020 13:17:00