Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 1736P Sieraków ,Grobia, dr. nr 186 + ogłoszenie o wyniku

KD.7011.1.10.2020

 

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej
nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

 

 1. Zamawiający:

Powiat Międzychodzki z siedzibą w Międzychodzie,

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

NIP: 595 – 13 – 95 – 213

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i polegających na naprawie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Góra – dr. nr 186, na terenie Gminy Sieraków i Kwilcz, na powierzchni ok. 250 m2.

Uwaga – w przypadku uzyskania oferty korzystnej cenowo, Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych.

 1. Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 31 lipca 2020 r.

 

 1. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem :

"Oferta – remont cząstkowy nawierzchni drogi nr 1736P" należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 18 maja 2020 r.  
Oferta powinna składać się z wypełnionego kosztorysu ofertowego, formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

 1. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
   e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

 1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :
 1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na wykonywaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni min. 200 m2.
 2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą oświadczyć w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności min.: piła do cięcia asfaltu - 1 szt., frezarka – 1 szt., zagęszczarka płytowa – 1 szt., walec statyczny samojezdny do 10 t – 1 szt., samochód samowyładowczy, oplandekowany o ładowności min.
  10 t - 1 szt., układarka masy bitumicznej o szer. min. 3 m – 1 szt., skrapiarka – 1 szt., zamiatarka – 1 szt.
 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.

 

 

Międzychód, dnia 6 maja 2020 r./-/ Waldemar  Górczyński - Wicestarosta

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: 
remonty cząstkowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1736P

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na roboty budowlane, związane z bieżącym utrzymaniem dróg i polegające na wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Góra – dr. nr 186, na terenie gminy Sieraków i Kwilcz, na powierzchni ok. 250 m2 ,
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, od następującego przedsiębiorcy:
Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka
Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód
oferowana cena netto: 105,00 zł/m2 powierzchni remontu
oferowana cena brutto: 32 287,50 zł za wykonanie całości zadania (remontu na powierzchni 
ok. 250 m2)
Zamawiający zaakceptował ofertę Firmy Drogowej Magdalena Górna - Racka. Była to oferta spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

Starosta Międzychodzki
Rafał Litke /-/

 

 

Międzychód, dnia 20 maja 2020 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 REMONTY CZĄSTKOWE - 1736 [SIWZ].doc (DOC, 61.00Kb) 2020-05-05 13:38:32 68 razy
2 REMONTY CZĄSTKOWE - 1736 [zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego].doc (DOC, 36.00Kb) 2020-05-05 13:38:32 66 razy
3 REMONTY CZĄSTKOWE - 1736 [zał. nr 2 - wzór umowy].doc (DOC, 53.50Kb) 2020-05-05 13:38:32 59 razy
4 REMONTY CZĄSTKOWE - 1736 [zał. nr 3 - specyfikacje techniczne].docx (DOCX, 24.94Kb) 2020-05-05 13:38:32 59 razy
5 REMONTY CZĄSTKOWE - 1736 [zał. nr 4 - kosztorys].docx (DOCX, 15.97Kb) 2020-05-05 13:38:32 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 05-05-2020 13:38:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 06-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 20-05-2020 15:25:26