Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019.511 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 50.870.966,18 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.621.158,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 249.807,21zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.788.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 199.538,00 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie 58.940.366,89 zł,z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47.421.334,42 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11.519.032,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.788.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 53.670,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 383.687,47 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 8.069.400,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- kredytów 3.000.000,00 złotych

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.069.400,71 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.069.400,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00 zł.,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.128.822,47 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 830.954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Pozostałe zapisy uchwały nr XVI/98/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. pozostają bez zmian.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 245.09Kb) 2020-04-17 11:02:43 207 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 53.86Kb) 2020-04-17 11:02:43 192 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 138.63Kb) 2020-04-17 11:02:12 222 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.16Kb) 2020-04-17 11:02:12 207 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.79Kb) 2020-04-17 11:02:12 193 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2020-04-17 11:02:12 208 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.45Kb) 2020-04-17 11:02:12 219 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.56Kb) 2020-04-17 11:00:36 212 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.49Kb) 2020-04-17 11:00:36 190 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.33Kb) 2020-04-17 11:00:36 220 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 27.67Kb) 2020-04-17 11:00:36 197 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.95Kb) 2020-04-17 11:00:36 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 17-04-2020 11:00:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 17-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 17-04-2020 11:02:43