Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr IX/2015 sesji Rady Powiatu w dniu 10.09.2015r.

P R O T O K Ó Ł   IX/2015

 

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  10 września 2015 r.

 

Posiedzenie odbyło się sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke powitał przybyłych na dzisiejsze obrady. Stwierdzając, iż w posiedzeniu bierze udział 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzył IX sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Listy  gości – załączniki nr 2,3,4.

Nieobecność usprawiedliwili: Stanisław Krysztofek, Władysław Wieczorek, Zbigniew Spychała.

Załączniki nr 5,6,7.

 

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

 

Starosta p.Julian Mazurek poprosił o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie konieczności  podjęcia niezbędnych działań na rzecz ograniczenia skutków suszy w  powiecie  międzychodzkim.

 

Przewodniczący p.Rafał Litke zaproponował ujęcie stanowiska w pkt 7 porządku obrad, co spowoduje przesunięcie o jedną pozycję pozostałych punktów.

Za wprowadzeniem zmian głosowano 12 za.

 

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu:

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Informacja z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za I półrocze 2015 roku.

  6.Podjęcie uchwały w sprawie :

 

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020,
  2. zmiany budżety na 2015 rok,
  3. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
    i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 rok.

 

  7. Stawisko Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie konieczności  podjęcia   
      niezbędnych działań na rzecz ograniczenia skutków suszy w  powiecie  międzychodzkim 

  8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  9.Zakończenie obrad.

 

Ad.3                           Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu

Radni przyjęli protokół – głosując 12 za.

 

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami

Załącznik nr 8.

Radna p.Klaudia Kolanowska-Sroka zapytała o bliższe informacje dotyczące nieodpłatnego przekazania gruntów przez PKP znajdujących się przy dworcu Międzychód- Letnisko.

Starosta powiedział, że wysłano pismo do PKP, iż jesteśmy zainteresowani gruntami przy drodze, lecz nie wyrażamy zgody na przejęcie budynku. (Burmistrz Międzychodu też nie wyraził zgody na przejęcie budynku) „Przekazanie gruntów byłoby nieodpłatne, na co godzi się PKP. Decyzję o przekazaniu podejmuje Zarząd PKP w Warszawie i może to potrwać do ok.1/2 roku”.”

 

Ad.5                           Informacja z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za I półrocze 2015 roku                                  

Radni przyjęli informację jednogłośnie.

Załącznik nr 9.

Ad.6                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
    „a”                          Finansowej na lata 2015-2020

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 12 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 12 za.

 

Uchwała nr  IX/48/2015 stanowi załącznik nr 10.

 

 Ad.6                          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżety na 2015 rok
    „b”

Projekt uchwały przedstawił p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 12 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 12 za.

Uchwała nr  IX/49/2015 stanowi załącznik nr 11.

 

Ad.6                           Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie    

  „c”                           określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
                                   i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie
                                   powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki   
                                   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
                                   w 2015 rok

 

 

Uzasadnienie oraz projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 12 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 12 za.

Uchwała nr  IX/50/2015 stanowi załącznik nr 12.

 

Ad.7                           Stawisko Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie  
                                   konieczności podjęcia niezbędnych działań na rzecz ograniczenia
                                   skutków suszy w  powiecie  międzychodzkim
 

 

Za podjęciem stanowiska głosowano – 12 za.

 

Załącznik nr 13.

 

 

Ad.8                           Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Radna p.Kolanowska-Sroka powiedziała, że ruszył nowy program rozbudowy dróg gminnych i powiatowych .Zapytała, jakie plany ma powiat międzychodzki (budowa, przebudowa, remont)

Starosta powiedział, że mamy złożony wniosek na przebudowę dróg lokalnych w tym roku na drogę Lubosz- Chudpoczyce.

 

„Mamy informację od wojewody, że oszczędności poprzetargowe są dość spore i jesteśmy już niedaleko na liście byśmy mogli być dofinansowani. Jeżeli otrzymamy środki w połowie października to odmówimy, ponieważ nie będziemy w stanie wykonać tej drogi (5 km) przez miesiąc. Inwestycję trzeba by było rozliczyć do 15 listopada br.

Może wojewoda za zgodą ministra postanowi nie zwracać tych pieniędzy i przedłuży termin rozliczenia do 15.12.2015r. wówczas przy dobrych warunkach pogodowych  można by podjąć decyzję budowy drogi.

Jeśli chodzi o program, o którym mówi p.Kolanowska-Sroka to tam będziemy również zgłaszali drogę Lubosz – Chudopczyce, ponieważ w wytycznych są punkty za kontynuację inwestycji. Dotychczas dofinansowanie gmin było na poziomie, 20% więc Wójt Gm.Kwilcz musiałby dołożyć  800.000,-zł byśmy mogli uzyskać maksymalną ilość punktów. Obecnie już nie ma 20% lecz jest 50% , czyli dofinansowanie gminy musiałoby wynosić 2 mln zł i jest to niemożliwe do zrealizowania. Wg nowych wytycznych to zyskają duże miasta mające duże budżety. Z uwagi, iż wytyczne zostały przedstawione zbyt późno termin przyjmowania wniosków został przedłużony.

Radna p.Kolanowska –Sroka dodała, iż warto byłoby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdzie jest wysoka punktacja.

Starosta- powiedział, że z tym byłby problem. „Jeśli byśmy brali to pod uwagę, to mogą nam nie zaliczyć, ponieważ natężenie ruchu na drogach powiatowych jest małe. Wszystkie elementy tego programu preferują duże miejscowości.”

Radny p. Daniel Kozubowski – powiedział, iż Starosta mówi o II etapie budowy drogi Lubosz – Chudopczyce natomiast jest także  III etap Chudopczyce – Zamorze. Są propozycje współpracy pomiędzy naszym powiatem a powiatem szamotulskim. Były też propozycje budowy drogi Lubosz- Lutom.” Zapytał, w którym roku  można spodziewać się realizacji tej inwestycji.

Starosta -  powiedział, że jeśli chodzi o drogę do Zamorza to ten odcinek zaprojektowany
jest do granicy powiatu. „Było pismo radnego powiatu szamotulskiego z propozycją wspólnej inwestycji. Jednak rozmawiałem z starostą szamotulskim , który w przyszłym roku nie przewiduje budowy tej drogi. Dla nich ta droga nie ma dużego znaczenia.”

Radny p. Daniel Kozubowski -  zapytał, czy istnieje możliwość koordynacji prac przy tej drodze np. równania lub odśnieżania.

Starosta -  uznał, iż jest to możliwe po przekazaniu środków z powiatu szamotulskiego. Dodał, że na drogę Lubosz - Lutomek jest wykonana dokumentacja wraz uzgodnieniami. Koszt tej inwestycji to 9, 5 mln zł. Jednak bez wsparcia środków z zewnątrz będzie nam trudno podjąć się jej  realizacji. Na przełomie 2015/2016 roku przystępujemy do wycinki 70 drzew a do wycięcia mamy ponad 300. Mamy przygotowaną dokumentację na Lubosz –Chudopczyce, Lubosz- Lutomek, Łężeczki- Pniewy. Te 3 drogi zgłoszone są do przetargów
i pozostaje tylko kwestia finansowa.


 

Ad.9                           Zakończenie obrad

 

Przewodniczący p.Rafał Litke podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu.

 

Obrady zakończono o godzinie 13:15

Protokołowała

Krystyna Talarek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Spraw. na IX sesję w dn. 10.09.2015r.doc (DOC, 136.50Kb) 2015-10-12 13:17:20 481 razy
2 Stanowisko Rady Powiatu Międzychodzkiego.doc (DOC, 28.00Kb) 2015-10-12 13:17:20 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 12-10-2015 13:17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 16-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 12-10-2015 13:19:12