Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 97/128/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Cyfrowego Aparatu RTG oraz nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z jego dostawą i montażem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2021-02-02 09:47:07
dokument Uchwała Nr 97/127/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 2021-02-02 09:46:07
dokument Uchwała Nr 97/126/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2021-02-02 09:45:00
dokument Uchwała Nr 96/125/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 2021-02-02 09:43:42
dokument Uchwała Nr 96/124/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie "Regulaminu nagradzania kół łowieckich w związku z osiągnięciami w zakresie redukcji lisów i drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego? 2021-02-02 09:42:31
dokument Uchwała Nr 96/123/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021 2021-02-02 09:41:30
dokument Uchwała Nr 94/122/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 93/119/2020 w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 2021-02-02 09:40:16
dokument Uchwała Nr 94/121/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2021r. do dnia 31.12.2021r.? 2021-02-02 09:39:07
dokument Uchwała Nr 94/120/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie 2021-02-02 09:37:46
dokument Uchwała Nr 93/119/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 2021-02-02 09:36:18
dokument Uchwała Nr 93/118/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2021-02-02 09:35:11
dokument Uchwała Nr 92/117/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. ?Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31.12.2021r." 2021-02-02 09:33:42
dokument Uchwała Nr 92/116/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2021-02-02 09:32:13
dokument Uchwała Nr 92/115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2019 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2021-02-02 09:30:53
dokument Uchwała Nr 91/114/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie 2020-11-20 13:57:02
dokument Uchwała Nr 90/113/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-11-20 13:56:07
dokument Uchwała Nr 89/112/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020 2020-11-20 13:53:05
dokument Uchwała Nr 89/111/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020 2020-11-20 13:51:56
dokument Uchwała Nr 89/110/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2021r." 2020-11-20 13:50:54
dokument Uchwała Nr 89/109/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za 2020 i 2021 rok 2020-11-20 13:49:46
dokument Uchwała Nr 89/108/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-11-20 13:48:41
dokument Uchwała Nr 89/107/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2021 rok 2020-11-20 11:03:47
dokument Uchwała Nr 89/106/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024 2020-11-20 10:56:09
dokument Uchwała Nr 88/105/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-11-20 10:46:12
dokument Uchwała Nr 87/104/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej "Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie" 2020-11-20 10:44:18
dokument Uchwała Nr 87/103/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu socjalizacyjnego" 2020-11-20 10:43:14
dokument Uchwała Nr 85/102/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2021 r." 2020-11-20 10:41:54
dokument Uchwała Nr 85/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021" 2020-11-20 10:40:23
dokument Uchwała Nr 83/100/2020 z dnia 01 października 2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-11-18 10:24:56
dokument Uchwała Nr 81/99/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na ?Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG? 2020-11-18 10:14:01
dokument Uchwała Nr 81/98/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok 2020-11-18 10:12:08
dokument Uchwała Nr 77/97/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r. 2020-08-20 14:32:17
dokument Uchwała Nr 75/96/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-20 14:30:09
dokument Uchwała Nr 75/95/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 2020-08-20 14:28:53
dokument Uchwała Nr 73/94/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 72/92/2020 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-20 14:27:53
dokument Uchwała Nr 73/93/2020 z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 2020-07-29 10:23:45
dokument Uchwała Nr 72/92/2020 z dnia 09 lipca 2020r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-29 10:21:54
dokument Uchwała Nr 72/91/2020 z dnia 09 lipca 2020r. w sprawie diet dla członków komisji egzaminacyjnych pełniących rolę ekspertów 2020-07-29 10:20:52
dokument Uchwała Nr 66/90/2020 z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do szkół prowadzonych przez Powiat Międzychodzki w ramach projektu "Zdalna Szkoła" 2020-06-09 15:02:29
dokument Uchwała Nr 66/89/2020 z dnia 21 maja 2020r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Międzychodzkiego raportu o stanie powiatu 2020-06-09 15:01:23
dokument Uchwała Nr 65/88/2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-06-09 14:59:44
dokument Uchwała Nr 60/87/2020 z dnia 02 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-06-09 14:58:39
dokument Uchwała Nr 59/86/2020 z dnia 26 marca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok 2020-06-09 14:57:19
dokument Uchwała Nr 58/85/2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 2020-03-25 10:33:48
dokument Uchwała Nr 55/84/2020 z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2020-03-02 12:35:02
dokument Uchwała Nr 55/83/2020 z dnia 06 lutego 2020r. zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2020-03-02 12:31:20
dokument Uchwała Nr 55/82/2020 z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2020 2020-03-02 12:29:07
dokument Uchwała Nr 55/81/2020 z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2020 2020-03-02 12:24:07
dokument Uchwała Nr 55/80/2020 z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych 2020-03-02 12:15:47
dokument Uchwała Nr 55/79/2020 z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2020-03-02 12:13:27
dokument Uchwała Nr 53/78/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanym rodzinom zastępczym 2020-03-02 12:11:57
dokument Uchwała Nr 53/77/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2020-01-28 13:58:46
dokument Uchwała Nr 52/76/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2020 2020-01-28 13:56:55
dokument Uchwała Nr 51/75/2020 z dnia 09 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 2020-01-28 13:55:59