Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr VIII/2015 sesji Rady Powiatu w dniu 02.07.2015r.

P R O T O K Ó Ł   VIII/2014

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  02 lipca 2015 r.

 

Posiedzenie odbyło się Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu udziału 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada  może  podejmować prawomocne uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke otworzył obrady VIII sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Usprawiedliwienie p.Władysława Wieczorka stanowi załącznik nr 2.

Listy obecności gości- załączniki nr 3,4,5

 

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

Nie wniesiono uwag i propozycji zmian.

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu:

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2014 r.

  6.Podjęcie uchwał w sprawie:

 

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020,
  2. zmiany budżety na 2015 rok,
  3. zmiany  uchwały nr XXIX/208/2013 Rady Powiatu Międzychodzkiego
    z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie  wprowadzenia zakazu używania
    jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego.

 

  7.Interpelacje, zapytania i wnioski

  8.Zakończenie obrad.

 

 

Ad. 3                          Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu

Protokół nr VI/2015 przyjęto  w głosowaniu – 14 za.

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między
                                   sesjami

Informacja stanowi załącznik nr 6.

Radna p.Klaudia Kolanowska – Sroka zapytała na jakich zasadach i w jakiej częstotliwości Kronika Filmowa będzie udostępniana mieszkańcom powiatu.

Starosta – powiedział, iż pierwsza kronika już jest z otwarcia szpitala. „Materiał miałby się ukazywać raz w miesiącu. Starostwo wskaże miejsce i czas do sfilmowania. My otrzymamy wersję do publikacji na stronie internetowej starostwa i tam będzie można ją oglądać. Będzie także tworzone archiwum.

Radna p.Kolanowska-Sroka zapytała jaki jest zasięg tej telewizji.

Starosta- można ją odbierać na łączach INEA. Część mieszkańców Kwilcza może już  oglądać, można też ją zobaczyć  w Internecie.

Radna p.Kolanowska-Sroka poruszyła temat dotyczący wycofania się powiatu z publikacji informacji z prac Zarządu Powiatu w gazecie Pojezierze. „Czy to jest decyzja ostateczna? Jakie czynniki decydowały o  podjęciu tak nagłej decyzji? Mamy dwie gazety o zasięgu powiatowym -  Pojezierze i Tygodnik Międzychodzki, jakkolwiek gazety te mają zupełnie inny charakter, tak stwierdzić należy, że zarówno jedna, jak i druga ma swoich odbiorców. Myślę, że na skutek zaprzestania wydawania gazety Pojezierze, co jest nieodłącznie związane z rezygnacją publikacji materiałów z Powiatu,  stracą na tym nasi mieszkańcy. Uznała, iż nam jako samorządowi powiatu powinno zależeć na pełnej informacji dot. funkcjonowania Powiatu Międzychodzkiego, która docierała do szerokiego grona społeczności lokalnej na terenie wszystkich gmin powiatu.

Starosta przybliżył historie utworzenia Stowarzyszenia (poprzedni była to spółka) Pojezierze. „Płacimy za publikację stowarzyszeniu 600,-zł miesięcznie a Tygodnik Międzychodzki publikuje za darmo. „ Z przekazywania wiadomości do druku zrezygnowały już gm.Kwilcz, która wydaje swoją gazetkę jak również Chrzypsko Wielkie. Powiat zrezygnował z publikacji na korzyść telewizji.”

Radny p.Daniel Kozubowski – powiedział, że gm.Kwilcz zrezygnowała jako pierwsza. ”Uznano, iż za te same pieniądze (a nawet mniejsze) możemy wydawać sami swoją gazetkę.”

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał jakie są plany, co do dalszych prac remontowych po byłej chirurgii. Dodał, iż jakaś osoba buduje obiekt szpitalny. „Czy w tym kontekście może istnieć zagrożenie nie otrzymania kontraktu”.

Starosta – powiedział, że jutro odbędą się rozmowy dotyczące zakresu remontu. „Jeśli chcemy wykorzystać sumę 500.000,-zł , to prace muszą zostać zakończone jeszcze w tym roku. Odnośnie nowego obiektu to będzie to chirurgia, położnictwo i ginekologia.” Stwierdził, że istnieje konkurencja lecz takich usług jakie będzie miał szpital nie będzie prowadzić. „ Istnieje ryzyko, że w następnych latach wnioski na kontrakt będą składały dwie firmy a otrzyma tylko jedna.”

Ad.5                            Sprawozdanie z działalności Muzeum Zamek Opalińskich
                                    w Sierakowie za 2014 rok

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7.

Sprawozdanie zostało przedstawione także w formie audiowizualnej.

Pan Robert Jędrzejczak powiedział, iż muzeum boryka się z przestrzenią biurową. Zwiedzający korzystają z toalet znajdujących się w tym budynku. Zaproponował powiększenie budynku poprzez „wyprowadzenie” toalet na zewnątrz oraz jego rozbudowę.

Starosta zapytał jaki byłby koszt tej inwestycji.

Pan Jędrzejczak- ok.250.000,-zł

Radny p.Mieczysław Buda podziękował dyrektorowi za prowadzenie różnorodnej działalności
kulturalnej w tej placówce.

Pan Jędrzejczak uznał, iż nie jest to tylko jego zasługą lecz także pracowników muzeum jak również Rady Powiatu, która nadaje budżet.

 

Ad.6                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
 „a”                            Finansowej na lata 2015-2020

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nrVIII/45/2015 stanowi załącznik nr 8 .

 

Ad.6                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżety na 2015 rok

„b”

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nrVIII/46/2015 stanowi załącznik nr 9 .

 

 

 

Ad.6                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr XXIX/208/2013  
„c”                             Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku
                                   w sprawie  wprowadzenia zakazu używania jednostek
                                   pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach
                                   powiatu międzychodzkiego

Radny p.Daniel Kozubowski zwrócił uwagę na zapis  umieszczony w projekcie uchwały :.. średnie obciążenie silnika… uznając, iż jest to trudne do określenia.

Sekretarz p.Dorota Kiełbasa powiedziała, że paragraf drugi uchwały zawiera treść uzgodnioną z Gm.Międzychód, WOPR-em, PZW , która została wypracowana rok temu.

„Zapisy nie różnią się znacząco od poprzedniej uchwały , zostały dodane tylko jeziora zgłoszone przez poszczególne gminy.

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował usunięcie zapisu na średnim obciążeniu silnika.

 

Propozycja zmian treści uchwały została przyjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały po zmianie odczytał p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nrVIII/47/2015 stanowi załącznik nr 10 .

                            

 

 Ad.7                          Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Radny p.Daniel Kozubowski powiedział, że będzie organizowany lecz policja nic nie wie o jego wsparciu. „Czy były jakieś uzgodnienia?”

Starosta wyjaśnił, iż zabezpieczenie rajdu pod każdym względem należy do organizatora. Natomiast powinien zwrócić się do Starostwa najpóźniej na 30 dni przed terminem imprezy o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Impreza jest planowana na 22 sierpnia br. Uzgodniono z organizatorem, że Starostwo ufunduje puchary i nie pobierze opłat za zajęcie pasa drogowego.”

Radna p.Klaudia Kolanowska-Sroka – powiedziała, że otrzymała odpowiedź  Dyrekcji Szpitala na swój wniosek lecz zawierała ona tylko informację o istnieniu problemu braku miejsc parkingowych, braku środków na realizację zadania, a także zapowiedzi przystąpienia do prac związanych z opracowaniem zasad wjazdu na teren wewnętrznego parkingu szpitalnego dla osób korzystających z usług placówki.  Zapytała, czy zasady te zostały opracowane i poprosiła o ich przedstawienie.

Wicestarosta p.Jędrzej Schubert powiedział, że dyrektor jest w trakcie opracowania planu korzystania z parkingu. Dodał, iż każda osoba, która wwozi chorego może wjechać na teren szpitala po uprzednim zgłoszeniu w portierni.

 

Ad.8                           Zakończenie obrad

 

Porządek obrad został wyczerpany wobec czego Przewodniczący p.Rafał Litke zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego.

Obrady zakończono o godzinie 14:15

 

Protokołowała

Krystyna Talarek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Spraw. na VIII sesję w dn. 02.07.2015r.doc (DOC, 109.00Kb) 2015-10-12 13:12:26 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 12-10-2015 12:45:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 05-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 12-10-2015 13:20:11