Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/52/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA NR X/52/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  24  września  2015r.

 

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art.  211, 212, 214, 215,  222, 235-237, 257, 259  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie  46.094.642,27 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     42.510.231,27 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  3.584.411,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     4.988.590,25 zł,                               

      zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                   1.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości        2.498.276,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości                                                                                    222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie    48.367.947,69 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.238.917,69 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           7.129.030,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.988.590,25 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości  1.000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

 1. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  2.498.276,00 zł, godnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

 

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.676.712,00 zł,

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  667.974,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

 

 1. ogólną w wysokości  164.705,00 zł,

 2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,

 3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) – 0,00 zł

 4. rezerwę celową (na cele oświatowe) – 66.514,00 zł,

 5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 0,00 zł.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr  III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.  pozostają bez zmian.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.54Kb) 2015-10-12 12:05:38 282 razy
2 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.48Kb) 2015-10-12 12:05:38 276 razy
3 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.89Kb) 2015-10-12 12:05:38 271 razy
4 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 16.87Kb) 2015-10-12 12:05:38 281 razy
5 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.88Kb) 2015-10-12 12:05:38 264 razy
6 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 20.11Kb) 2015-10-12 12:05:38 277 razy
7 uzasadnienie do Uchwały budżetu2.doc (DOC, 90.50Kb) 2015-10-12 12:05:04 324 razy
8 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 73.18Kb) 2015-10-12 12:05:04 306 razy
9 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 203.62Kb) 2015-10-12 12:05:04 287 razy
10 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.72Kb) 2015-10-12 12:05:04 277 razy
11 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 26.13Kb) 2015-10-12 12:05:04 292 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 12-10-2015 12:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 12-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 12-10-2015 12:05:38