Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 32 szt. drzew gatunku jesion, lipa, klon, kasztanowiec, robinia akacjowa, dąb zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego+ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na:

usługi wycinki drzew i frezowania pni


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 32 szt. drzew i frezowania 32 szt. pni w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego, w wyznaczonym terminie wpłynęły 7 oferty, od następujących przedsiębiorców:

 1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o. o. Sp. K.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1 400,00 zł, (brutto: 1 512,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 400,00 zł, (brutto: 432,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 62 208,00 zł

cena za pozyskane drewno: 80,00 zł netto; 98,40 zł brutto

 1. PW OGRÓD Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1 200,00 zł, (brutto: 1 296,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 500,00 zł, (brutto: 615,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 58 752,00 zł

cena za pozyskane drewno: 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto

Uwaga: przedsiębiorca błędnie określił łączną kwotę brutto usług wycinki i frezowania (nie uwzględnił różnych stawek VAT). Do dalszych obliczeń przyjęto cenę brutto za wykonanie usługi wynoszącą: 61 152,00 zł)

 1. Usługi Ogólnobudowlane Roboty Ziemne i Transportowe Janusz Kępiński

ul. Starzyńskiego 49, 05-090 Raszyn Dawidy Bankowe

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1 350,00 zł, (brutto: 1 458,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 770,00 zł, (brutto: 947,10 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 76 963,20 zł

cena za pozyskane drewno: 117,00 zł netto; 143,91 zł brutto

 1. VMG Polska Sp. z o. o.

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 970,00 zł, (brutto: 1047,60 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 400,00 zł, (brutto: 492,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 49 267,20 zł

cena za pozyskane drewno: 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Bratkowy Ogród” Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 300,00 zł, (brutto: 300,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 315,00 zł, (brutto: 315,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 19 680,00 zł

cena za pozyskane drewno: 60,00 zł netto; 73,80 zł brutto

 1. FUBO Dagmara Napierała

ul. Krótka 1b/1, 66-300 Międzyrzecz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 600,00 zł, (brutto: 648,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 300,00 zł, (brutto: 324,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 31 104,00 zł

cena za pozyskane drewno: 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto

 1. WYSOKO Kamil Karolak

ul. Graniczna 7, 62-040 Puszczykowo

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 756,00 zł, (brutto: 816,48 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 193,00 zł, (brutto: 202,65 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 31 886,40 zł

cena za pozyskane drewno: 50,00 zł netto; 61,50 zł brutto

Uwaga: przedsiębiorca błędnie określił łączną kwotę brutto usług wycinki i frezowania (nie uwzględnił różnych stawek VAT). Do dalszych obliczeń przyjęto cenę brutto za wykonanie usługi wynoszącą: 32 612,16 zł)

 

Wybór oferty:

Do porównania ofert zastosowano następujący wzór:

C = Kw – Kd* 33,28   , gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 32 szt. drzew i frezowania 32 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

33,28 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

Obliczone koszty realizacji robót wyniosły:

 1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o. o. Sp. K.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

Koszt „C” realizacji robót: 58 933,25 zł

 1. PW OGRÓD Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo

Koszt „C” realizacji robót: 57 058,56 zł

 1. Usługi Ogólnobudowlane Roboty Ziemne i Transportowe Janusz Kępiński

ul. Starzyńskiego 49, 05-090 Raszyn Dawidy Bankowe

Koszt „C” realizacji robót: 72 173,88 zł

 1. VMG Polska Sp. z o. o.

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Koszt „C” realizacji robót: 45 173,76 zł

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Bratkowy Ogród” Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

Koszt „C” realizacji robót: 17 223,94 zł

 1. FUBO Dagmara Napierała

ul. Krótka 1b/1, 66-300 Międzyrzecz

Koszt „C” realizacji robót: 27 010,56 zł

 1. WYSOKO Kamil Karolak

ul. Graniczna 7, 62-040 Puszczykowo

Koszt „C” realizacji robót: 30 565,44 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Bratkowy Ogród” Bartosz Ługowski. Była to oferta najtańsza, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 23 stycznia 2020 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.1.2020

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 32 szt. drzew gatunku jesion, lipa, klon, kasztanowiec, robinia akacjowa, dąb zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku klon (15 szt.), jesion (7 szt.), robinia akacjowa
(6 szt.), dąb (2 szt.), lipa (1 szt.), kasztanowiec (1 szt.) zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. Dokładny wykaz usuwanych drzew, przedstawiono w zał. nr 1 do ogłoszenia. Dokumentację fotograficzną usuwanych drzew przedstawiono w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 32 szt. drzew i frezowanie 32 szt. pni drzew (obniżenie wysokości pnia – min. 5 cm poniżej poziomu poboczy gruntowych, w sposób umożliwiający odtworzenie poboczy gruntowych formie jednolitej płaszczyzny)
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po ustaleniu ilości pozyskanego drewna).
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna,
  o 40% w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.
 4. Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą.
 5. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

 1. Obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 15 kwietnia 2020 r.
 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 1. Frezowanie pni, uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi :
  do dnia 15 maja 2020 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 30 tys. euro”

 

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 32 szt. drzew przydrożnych", należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 21 stycznia 2020 r. do godziny 11:00.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej (o. c.).

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 32 szt. drzew (w tym frezowania
32 szt. pni) oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany  następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 33,28            ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 32 szt. drzew i frezowania 32 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

33,28– szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (33,28 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonania zadania (w tym frezarkę do pni drzew), posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew
 6. szkice sytuacyjne z zaznaczeniem przybliżonej lokalizacji drzew

 

 

 

Międzychód, dnia 10 stycznia 2020 r. /-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 6. szkice sytuacyjne (lokalizacje).zip (ZIP, 1.10Mb) 2020-01-10 11:12:57 79 razy
2 1. wykaz drzew.pdf (PDF, 471.67Kb) 2020-01-10 11:12:27 70 razy
3 2. wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 37.00Kb) 2020-01-10 11:12:27 84 razy
4 3. wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 53.00Kb) 2020-01-10 11:12:27 81 razy
5 4. zdjęcia.zip (ZIP, 13.23Mb) 2020-01-10 11:12:27 77 razy
6 5. decyzje administracyjne.zip (ZIP, 11.30Mb) 2020-01-10 11:12:27 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 10-01-2020 11:12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 23-01-2020 09:39:13