Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019.511 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 53.143.672,28 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.712.159,43 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.431.512,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.090.458,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 47.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.710,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 1.133.437,64 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 56.749.838,40 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 43.752.676,45 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.997.161,95 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.090.458,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 47.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.710,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 391.792,41 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 3.606.166,12 złote zostanie sfinansowany

-wolnymi środkami w kwocie 2.300.000,00 złotych

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.306.166,12 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

4.606.166,12 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.747.896,08 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 808.041,77 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 80.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 85.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 277.410,24 zł.

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. pozostają bez zmian.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 227.74Kb) 2019-10-31 12:18:01 90 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 73.04Kb) 2019-10-31 12:18:01 95 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 157.11Kb) 2019-10-31 12:17:44 87 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.77Kb) 2019-10-31 12:17:44 85 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 31.20Kb) 2019-10-31 12:17:44 82 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.02Kb) 2019-10-31 12:17:44 96 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.24Kb) 2019-10-31 12:17:44 84 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.38Kb) 2019-10-31 12:16:42 77 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.81Kb) 2019-10-31 12:16:42 95 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.83Kb) 2019-10-31 12:16:42 98 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 29.37Kb) 2019-10-31 12:16:42 85 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 21.59Kb) 2019-10-31 12:16:42 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 31-10-2019 12:16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 31-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 31-10-2019 12:18:01