Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.995 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 49.100.238,29 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.066.384,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.033.854,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.313.362,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 47.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.710,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 55.706.404,41 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 42.691.542,67 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.014.861,74 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.313.362,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 47.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 199.710,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 300.116,64 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 6.606.166,12 złotych zostanie sfinansowany przychodami z

- kredytu 3.000.000,00 złotych,

- wolnymi środkami 2.300.000,00 złotych

- nadwyżką z lat ubiegłych 1.306.166,12 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

7.606.166,12 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.078.486,08 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 716.366,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. pozostają bez zmian.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 234.70Kb) 2019-03-27 08:13:08 137 razy
2 Zalacznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 52.14Kb) 2019-03-27 08:12:47 143 razy
3 Zalacznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 146.53Kb) 2019-03-27 08:12:47 149 razy
4 Zalacznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.89Kb) 2019-03-27 08:12:47 117 razy
5 Zalacznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.06Kb) 2019-03-27 08:12:47 127 razy
6 Zalacznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2019-03-27 08:12:47 93 razy
7 Zalacznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.26Kb) 2019-03-27 08:12:47 102 razy
8 Zalacznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.38Kb) 2019-03-27 08:09:19 123 razy
9 Zalacznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.82Kb) 2019-03-27 08:09:19 95 razy
10 Zalacznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.83Kb) 2019-03-27 08:09:19 117 razy
11 Zalacznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.28Kb) 2019-03-27 08:09:19 126 razy
12 Zalacznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.99Kb) 2019-03-27 08:09:19 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 27-03-2019 08:09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 27-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 27-03-2019 08:13:08