Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Międzychodzki.


Rejestracji można dokonać  pod nr telefonu 95 748 87 41
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Obywatel, dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i – w pełnym zakresie za rok – z nieodpłatnej mediacji.

 

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa oparta jest na zupełnie nowym założeniu, zmieniającym relacje pomiędzy urzędami i obywatelami. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Państwo zaczyna ufać swoim obywatelom. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

 

Ta zmiana spowoduje także to, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał znacznie efektywniej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Rejestracja prowadzona jest pod nr telefonu 95 748 87 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością zgłoszeń.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego, których dotyczy rejestracja:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, budynek A, piętro I, pokój nr 101

poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

wtorek – piątek od godz. 9.00 do 13.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego - Urząd Gminy w Sierakowie ul. 8 stycznia 38 (parter sala nr 2)

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 14.00 do 18.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego- Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 15

czwartek od godz. 12.00 do 16.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego - Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

piątek od godz. 12.00 do 16.00

 

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego w Sierakowie, Kwilczu

i Chrzypsku Wielkim pomoc świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Pozostałe jednostki nieodpłatnego poradnictwa, dostępne dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego:

   Nazwa jednostki

Adres jednostki, telefon, adres strony internetowej (www)/ BIP

Telefon, adres strony internetowej,
e-mail

Dostępność dni

i godziny

Kryteria dostępu

Zakres prowadzonego poradnictwa

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Punkt nr 1 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

UL. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód, budynek A,

piętro I,

pokój nr 101

Tel. do rejestracji
95 748 87 26
Od poniedziałku do piątku od 8:00-10:00

 

 

 

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek – piątek 9:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

 

 

 

Obejmuje działania prawne dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

Nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

Punkt nr 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Urząd Gminy w Sierakowie
ul. 8 Stycznia 38

64-410 Sieraków

 

Tel. do rejestracji
95 748 87 26
Od poniedziałku do piątku od 8:00-10:00
 

Poniedziałek, wtorek, środa 14:00-18:30

Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim UL. Główna 15

64-415 Chrzypsko Wielkie

Czwartek 12:00-16:30

Urząd Gminy w Kwilczu

Ul. Kard. Wyszyńskiego 23

64-420 Kwilcz

 

Piątek 12:00-16:00

Prawnik

 

Ul. Zamkowa 1

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 786

Dyżur w co drugą sobotę w godzinach 11:30-16:30

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Porady prawne

Prawnik

Urząd Gminy Sieraków

Ul. 8 Stycznia 38,

64-410 Sieraków, parter, pokój nr 2

-

Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 12:00-15:00

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Porady prawne

Prawnik

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki”

Ul. Wroniecka 25B

64-410 Sieraków,

Pokój nr 4

-

Poniedziałek 12:00-16:00

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Porady prawne związane z funkcjonowaniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień

 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Głowna 16,

64-415 Chrzypsko Wielkie,

pokój nr 17

Tel. 61 29 51 177

Poniedziałek 18:00-19:00

Mieszkańcy Gminy Chrzypsko Wielkie

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzypsku Wielkim

Punkt Konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej,

Ul. Główna 16,

64-415 Chrzypsko Wielkie,
pokój nr 17

Tel. 61 29 51 177

Wtorek 15:30-16:30

Mieszkańcy Gminy Chrzypsko Wielkie

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Terapeuta Uzależnień

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki”

Ul. Wroniecka 25B

64-410 Sieraków,

Pokój nr 4

-

I i III piątek miesiąca
12:00-18:00

II piątek miesiąca

10:00-16:00

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Pełnomocnik Burmistrza ds Uzależnień

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki”

Ul. Wroniecka 25B

64-410 Sieraków,

Pokój nr 3

-

Poniedziałek-piątek

7:30-15:30

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Pełnomocnik ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii

 

Urząd Gminy Kwilcz

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

parter, pokój nr 5

-

Poniedziałek – piątek

7:30-16:30

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

 

-

Środa 15:30-16:30

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Osoby uzależnione i współuzależnione oraz członkowie ich rodzin

Instruktor Terapii Uzależnień

 

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

 

-

Wtorek 18:00-21:00

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Poradnictwo w zakresie uzależnień

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwicz

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

 

-

15:00-16:00 dwa czwartki w miesiącu (termin -informacja na stronie Urzędu Gminy Kwilcz)

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Wsparcie w zakresie uzależnień

Grupa AA

 

Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

 

-

Wtorek 20:00-21:00

Mieszkańcy Gminy Kwilcz

Wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

Ul. Zamkowa 1,

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 742

Kom. 667707 786

Specjalista Terapii Uzależnień:

Wtorek 16:00-21:00

Terapeuta Uzależnień:

Poniedziałek 13:00-18:00

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Poradnictwo w zakresie uzależnień

                 

 

Przeciwdziałania przemocy

 

Specjalista ds. Przemocy

Ul. Zamkowa 1

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 786

Czwartek 14:00-16:00

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

Punkt Konsultacyjny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

Ul. Głowna 16,

64-415 Chrzypsko Wielkie

pokój nr 17

Tel. 61 29 51 177

1 raz w miesiącu, w każdą drugą środę miesiąca

15:30-17:30

Mieszkańcy Gminy Chrzypsko Wielkie

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

Specjalista ds.  Przemocy

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki”

Ul. Wroniecka 25B

64-410 Sieraków,

Pokój nr 4

 

Pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca 16:00-19:00

 

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

Tel. Infolinia
800 120 002

Czynne całą dobę

Dla osób dotkniętych przemocą

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

-

Tel. Infolinia
800 120 002

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Czynne całą dobę

Dla osób dotkniętych przemocą

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

Linia Przemocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Świadków

-

Tel. 222 309 900
info@numersos.pl

Czynne całą dobę

Dla osób dotkniętych przemocą

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przemocy

 

Psychologiczne i pedagogiczne

 

Psycholog

Ul. Zamkowa 1

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 3746

Kom. 667 707 786

Środa 15:00-19:00

W co drugą sobotę w godzinach 8:00-17:00

Mieszkańcy Gminy Międzychód

Poradnictwo psychologiczne

Psycholog

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki”

Ul. Wroniecka 25B

64-410 Sieraków,
pokój nr 4

Tel. 603 063 891

I i IV sobota każdego miesiąca 9:00-15:00

Mieszkańcy Gminy Sieraków

Poradnictwo psychologiczne

Psycholog dziecięcy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Jana Pawła II 6A

-

Co IV piątek miesiąca

10:00-16:00

Dzieci i młodzież z Gminy Sieraków

Problemy wychowawcze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Jana Pawła II 6A

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 2621

Kom. 691 461 505

Rejestracja:

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

8:30-14:30

Środa

8:30-14:00

Piątek:

8:30-13:00

Dla dzieci i młodzieży uczącej się na terenie Powiatu Międzychodzkiego

 

Pedagogika, psychologia i logopedia

Psycholog

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23,

64-420 Kwilcz

-

Wtorek, czwartek

8:00-15:00

Dla mieszkańców Gminy Kwilcz

Poradnictwo psychologiczne

Centrum Wsparcia Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

-

Tel. 800 702 222

porady@liniawsparcia.pl

Czynny 24 godz/dobę

Dla wszystkich zainteresowanych

Wsparcie psychologiczne

                   

 

Dla osób bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. 17 Stycznia 143,

64-400 Międzychód

Tel. 95 748 2396

pomi@praca.gov.pl

Poniedziałek 8:00-16:00

Wtorek 7:30-15:30

Dla osób bezrobotnych i poszukających pracy

Poradnictwo zawodowe

 

Prawo konsumenckie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

 

Ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód,

Budynek B,

Piętro II, pokój 222

Tel. 95 748 87 38

Wtorek 7:30-14:30

Dla wszystkich mieszkańców Powiatu Szamotulskiego

Poradnictwo w zakresie interesów konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Tel. 22 55 60 800

Poniedziałek-piątek

8:15-16:15

Dla wszystkich zainteresowanych

Poradnictwo i pomoc w sprawach naruszenia indywidualnych i zbiorowych interesów konsumentów

 

Prawo pracy

 

Centrum

Poradnictwa

Państwowej

Inspekcji Pracy (PIP)

ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa

Tel. 22 391 82 15 kancelaria@gip.pip.gov.pl

Poniedziałek –piątek 8:00-16:00

Dla wszystkich zainteresowanych

Dla wszystkich zainteresowanych

 

Prawo podatkowe

 

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17 43-300 Bielsko- Biała

Tel. 01 055 055 (z tel. stacjonarnych) Tel.(22) 330 03 30 (z tel. komórkowych) Tel. 48(22) 33 00330 (z tel. zagranicznych) www.kis.gov.pl

Poniedziałek- piątek 7:00- 18:00

Z pomocy korzystać może każdy podatnik

Z pomocy może korzystać każdy podatnik

 

Dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego

 

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

Ubezpieczenia gospodarcze Tel. (22) 333 73 28 Ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS Tel. (22) 333 73 26 Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego Tel. (22) 333 73 25 porady@fr.gov.pl

Poniedziałek:

8:00-18:00

Wtorek-piątek:

8:00-15:00

 

 

 

Osoby ubezpieczone

i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

                     

 

Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Międzychodzie

Ul. Słowackiego 7,

64-400 Międzychód

Ubezpieczenia gospodarcze Tel. (22) 333 73 28 Ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS Tel. (22) 333 73 26 Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego Tel. (22) 333 73 25 porady@fr.gov.pl

Poniedziałek:

8:00-18:00

Wtorek-piątek:

8:00-15:00

Dla mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego

Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Prawa pacjenta

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro RPP
ul. Młyńska 46

01-171 Warszawa

Tel. 22 352 82 31

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Poniedziałek

9:00-18:00

Wtorek-piątek

9:00-15:00

Dla wszystkich zainteresowanych

Ochrona praw pacjenta

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Tel. 22 461 60 00

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Poniedziałek-piątek:

8:00-17:00

Dla wszystkich zainteresowanych

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia – centrala

NFZ

Ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976

22 572 60 42

Poniedziałek-piątek:

8:00-16:00

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań

Infolinia dla pacjentów

800 190 590

Poniedziałek-piątek:

8:00-16:00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami

             

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 02-01-2019 09:56:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kowal 15-06-2022 12:34:36