Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr L/288/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.995) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 52.579.967,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.383.232,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.196.734,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.790.063,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 744.995,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 4.292.623,87 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 53.586.459,83 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 45.860.024,42 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.726.435,41 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.790.063,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 744.995,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 2.807.925,84 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 1.006.492,12 złote zostanie sfinansowany

-wolnymi środkami w kwocie 1.006.492,12 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

1.706.492,12 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

700.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.609.139,21 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.365.403,64 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

§ 9. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. pozostają bez zmian.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 233.42Kb) 2018-12-06 11:13:47 441 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 74.55Kb) 2018-12-06 11:13:47 128 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 176.16Kb) 2018-12-06 11:13:47 108 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 18.00Kb) 2018-12-06 11:13:47 104 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.34Kb) 2018-12-06 11:13:47 115 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.01Kb) 2018-12-06 11:13:47 127 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.25Kb) 2018-12-06 11:12:30 107 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 12.28Kb) 2018-12-06 11:12:30 108 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 14.43Kb) 2018-12-06 11:12:30 113 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.51Kb) 2018-12-06 11:12:30 100 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 34.14Kb) 2018-12-06 11:12:30 106 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.62Kb) 2018-12-06 11:12:30 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 06-12-2018 11:12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 06-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 06-12-2018 11:13:47