Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego

UCHWAŁA NR VIII/47/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 02 lipca   2015 roku

w sprawie  wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zmian.), w związku z  art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmian.) 

Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala co następuje:

§ 1.Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami

      spalinowymi na  jeziorach położonych w granicach powiatu międzychodzkiego
      z zastrzeżeniem § 2 ,  § 3 i  § 4:

1)   na terenie gminy Kwilcz: jez. Burzykowo, jez. Lubosz (Dobrzyczne),
       jez. Luboszek, jez. Młyńskie i jez. Kwileckie.

2)   na terenie gminy Międzychód wszystkie jeziora,

            3)   na terenie gminy Sieraków: jez. Barding, jez. Jaroszewskie, jez. Ławickie, jez.       

                  Kłosowskie, jez. Kubek, jez. Śremskie i jez. Barlin,

             4)   na terenie gminy Chrzypsko Wielkie: jez. Chrzypskie.

 

§ 2.1. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi

          na  jeziorze Mierzyńskim w gminie Międzychód:

  1. w terminie od  01 maja do 30 czerwca oraz od 01 września do 30 września w soboty

i niedziele w godz. od 13oo do 18oo,

  1. w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia we wtorki, czwartki, soboty i niedziele w godz. od 13oo do godz. 19oo,

      2. Osoby korzystające z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
          zobowiązane są do zachowania  następujących warunków:

     a) pływanie w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora i kąpielisk,    

     b) jednoczesnym pływaniu po Jeziorze Mierzyńskim maksymalnie 3 szt. jednostek

               napędzanych silnikami spalinowymi,

     c) zapoznania się z regulaminem znajdującym się w WOPR Oddział Międzychód,
         w wypożyczalni sprzętu pływającego nad Jeziorem Mierzyńskim i przestrzegania
         jego zasad, przed przystąpieniem do pływania.

§ 3. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
       na  jeziorze Jaroszewskim w gminie Sieraków w okresie od 01 września do 31 grudnia
       każdego roku z jednoczesnym pływaniem  po jeziorze  maksymalnie 5 szt.  jednostek.

§ 4. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

  1. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Gospodarstw Rybackich, Straży Rybackiej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Lasów Państwowych, Wodnych Służb Ratowniczych, służb ochrony środowiska - podczas wykonywania czynności służbowych,
  2. klubów i organizacji sportowych podczas zawodów, szkoleń i imprez związanych
    ze sportami wodnymi przy wykorzystaniu łodzi do asekuracji zawodników –
    po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu imprezy w Starostwie Powiatowym
    w Międzychodzie i właściwym urzędzie gminy – pod następującymi warunkami:

     - pływanie w godz. od 1000 do 1800,

     - w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk.

§ 5. Naruszenie zakazów oraz ograniczeń określonych w niniejszej uchwale stanowi
       wykroczenie i podlega karze grzywny.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIX/208/2013

       Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie 
       wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami
       spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego wraz z uchwałami zmieniającymi
       nr XXXIII/225/2013 z 29.08.2013r.  i  nr  XXIX/208/2014 z 24.04.2014r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym      
       Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/ 47/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 02 lipca  2015 roku

 

Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwałą nr XXIX/208/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego (zmieniona uchwałami zmieniającymi nr XXXII/225/2013 z dnia 29.08.2013r. i nr XXIX/208/2014 z dnia 24.04.2014 roku) wprowadziła zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na określonych jeziorach powiatu międzychodzkiego

W ostatnich dniach do Starostwa wpłynęły pisma od gmin powiatu o wprowadzenie dodatkowych zakazów używania  jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego.

Z wnioskiem z dnia 22.06.2015r. nr RRG.6332.1.2015.ROŚ o dokonanie zmiany powyższej uchwały wystąpił Wójt Gminy Kwilcz oraz radny Powiatu Międzychodzkiego  Pan Daniel Kozubowski. Zmiana dotyczy objęcia dodatkowo zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi dwóch jezior położonych na terenie gminy Kwilcz tj. Kwileckiego i Młyńskiego, na których zorganizowane zostały gminne kąpieliska, jako miejsca do wypoczynku i rekreacji. Również miejscowość Prusim położona przy jeziorze Młyńskim jest miejscowością turystyczną, gdzie w okresie letnim przybywa wielu wypoczywających turystów. Ponadto z wnioskami z dnia 29.06.2015r.  o objęcie jeziora Chrzypskiego zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi wystąpił Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie oraz  Burmistrz Gminy Sieraków, który wnioskuje o objęcie zakazem jezior: Jaroszewskie, Barding, Ławickie, Kłosowskie, Kubek, Śremskie i Barlin. Wnioskowane do objęcia zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi jeziora w dużym stopniu wykorzystywane są do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.  

Biorąc pod uwagę istniejące zorganizowane kąpieliska przez gminy oraz przeznaczenie jezior do celów wypoczynku i rekreacji zasadne jest objęcie dodatkowo proponowanych zbiorników wodnych zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi

Z wnioskami o wprowadzenie określonych zakazów  wystąpił również Burmistrz Sierakowa  nr RIK.6121.004.2015.O z dnia 29.06.2015r. i nr RIK.6121.004.2015.O z dnia 30.06.2015r. oraz Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie SKT.033.28.2015 z 29.06.2015r.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmian.) rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

 

Zasadne jest podjęcie nowej uchwały obejmującej wszystkie wnioski oraz postanowienia poprzednich uchwał.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 04-08-2015 14:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 14-08-2015 13:22:05