Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VIII/46/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII /46/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  02 lipca  2015r.

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art.  211, 212, 214, 215,  235-237,   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie  45.162.441,02 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     42.302.333,02 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  2.860.108,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
               zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     4.907.402,00 zł,                               

                                zgodnie z załącznikiem nr 3.

                           2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
                              z organami administracji rządowej, w wysokości                                   1.000,00 zł,

                  zgodnie z załącznikiem nr 4.

                            3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu              
                                terytorialnego w wysokości                                                        2.463.276,00 zł,

                    zgodnie z załącznikiem nr 5.

           4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
               o których  mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w         
               wysokości                                                                                    222.185,02 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie    47.435.746,44 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.459.081,44 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           5.976.665,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w       
               wysokości                                   4.907.402,00 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

                           2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości                                                                                      1.000,00 zł ,                                                

                               zgodnie z załącznikiem nr 4.

                           3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
                              w wysokości                                 2.463.276,00 zł,

                  zgodnie z załącznikiem nr 5.

                            4) Wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
                                z realizacją zadań jst wysokości          202.681,02 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.227.916,00 zł.
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  665.750,00 zł.

      zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe
      i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości  164.705,00 zł,
  2.  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,
  3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) – 0,00 zł
  4. rezerwę celową (na cele oświatowe) – 66.514,00 zł.
  5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 421.665,24 zł.

§ 5. Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.  pozostają bez zmian.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..txt (TXT, 493.00b) 2015-08-04 14:14:10 317 razy
2 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.txt (TXT, 1.62Kb) 2015-08-04 14:14:10 308 razy
3 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.txt (TXT, 3.16Kb) 2015-08-04 14:14:10 323 razy
4 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..txt (TXT, 6.39Kb) 2015-08-04 14:14:10 311 razy
5 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza sekt.fin.publ..txt (TXT, 3.24Kb) 2015-08-04 14:14:10 320 razy
6 Załącznik nr 7 - ochrona środowiska.txt (TXT, 1.66Kb) 2015-08-04 14:14:10 326 razy
7 uzasadnienie do Uchwały budżetu.doc (DOC, 107.50Kb) 2015-08-04 14:02:20 550 razy
8 Załącznik nr 1 - dochody.txt (TXT, 23.04Kb) 2015-08-04 14:02:20 325 razy
9 Załącznik nr 2 - wydatki.txt (TXT, 60.47Kb) 2015-08-04 14:02:20 333 razy
10 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..txt (TXT, 3.42Kb) 2015-08-04 14:02:20 301 razy
11 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..txt (TXT, 6.88Kb) 2015-08-04 14:02:20 323 razy
12 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..txt (TXT, 629.00b) 2015-08-04 14:02:20 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 04-08-2015 13:45:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 14-08-2015 13:22:59