Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VIII/45/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2015-2020

 

UCHWAŁA NR VIII/45 /2015

 

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 02 lipca 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego

na lata 2015-2020

 

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

       1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,   
           przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

       2.Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

  1. W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych  z uchwałą budżetową na rok 2015. W związku z tym zmianie ulega  kwota dochodów, dochodów majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

 

  1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian polegających na

 

             a) zmiany kwot wydatków  w poszczególnych latach na realizację projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół  
                 poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki" w ramach Programu  
                 Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji, Działanie 3.5 Kompleksowe
                 wspomaganie rozwoju szkół.
 

  1.  okres realizacji – lata 2013-2015,
  2. Łączne nakłady finansowe – 546.613,90 złotych
  3. Limit 2013 – 19.828,97 złotych
  4. limit 2014 – 324.103,91 złotych
  5. limit 2015 – 202.681,02 złotych

 

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania budżetu do faktycznie realizowanych wydatków. Zmniejszenie wartości projektu wynika z uzyskanych w przetargu nieograniczonym niższych kwot usług szkoleniowych. Ponadto przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami związane są z zabezpieczeniem środków na wydatki, które dotychczas nie były ujęte w projekcie (DWR, raport końcowy). Zawarte we wniosku zmiany zostały zaakceptowane przez IP2 - pismo WIP2-ZK-412-16(POKL.3.5-30/13)/15/IP/2804 z dnia 23.06.2015.

 

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:

-wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie  zadań inwestycyjnych oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2015.

- wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z Uchwały Nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28  marca 2014r. w sprawie poręczenia  w wysokości 11.131.944,00 złotych pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Pożyczka przeznaczona jest na finasowanie wydatków inwestycyjnych  związanych z realizacją zadania  „Rozbudowa i  modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód  o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”

Poręczenie jest terminowe i ustalono  je na okres 2013-2031.

 Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach   budżetowych w kolejnych latach następująco:

a)         Rok 2015 – 421.665,24 złotych

b)         Rok 2016 - 654.820,24 złotych

c)         Rok 2017 - 654.820,24 złotych

d)         Rok 2018 - 654.820,24 złotych

e)         Rok 2019 - 654.820,24 złotych

f)         Rok 2020 - 654.820,24 złotych

g)         Rok 2021 - 654.820,24 złotych

h)         Rok 2022 - 654.820,24 złotych

i)          Rok 2023 - 654.820,24 złotych

j)          Rok 2024 - 654.820,24 złotych

k)         Rok 2025 - 654.820,24 złotych

l)          Rok 2026 - 654.820,24 złotych

m)       Rok 2027 - 654.820,24 złotych

n)         Rok 2028 - 654.820,24 złotych

o)         Rok 2029 - 654.820,24 złotych

p)         Rok 2030 - 654.820,24 złotych

q)         Rok 2031 - 654.820,16 złotych

 

 

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2015-2020 wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 04-08-2015 12:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 04-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 14-08-2015 13:24:12