Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1868 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 53.251.599,39 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.150.807,39 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.100.792,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.135.687,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 825.072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 4.208.601,87 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 56.590.091,51 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 43.556.077,95 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.034.013,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.135.687,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 32.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 825.072,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 2.952.702,28 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 3.338.492,12 złote zostanie sfinansowany przychodami z

- kredytu 2.332.000,00 złotych,

- wolnymi środkami 1.006.492,12 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

4.038.492,12 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

700.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.332.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.043.019,58 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.410.243,06 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.332.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 60.129,35 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 80.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na cele związane z oświatą) - 0,00 zł

  4. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. pozostają bez zmian.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 233.94Kb) 2018-04-09 13:23:00 167 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 57.76Kb) 2018-04-09 13:23:00 137 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 169.18Kb) 2018-04-09 13:23:00 152 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.87Kb) 2018-04-09 13:23:00 148 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 26.63Kb) 2018-04-09 13:23:00 137 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.02Kb) 2018-04-09 13:23:00 142 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.25Kb) 2018-04-09 13:22:00 148 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.67Kb) 2018-04-09 13:22:00 138 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 14.22Kb) 2018-04-09 13:22:00 145 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.50Kb) 2018-04-09 13:22:00 122 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.58Kb) 2018-04-09 13:22:00 158 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.73Kb) 2018-04-09 13:22:00 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 09-04-2018 13:22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 09-04-2018 13:23:00