Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 53.602.771,66 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.967.574,05 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.635.197,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.833.494,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 20.760,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.355.140,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 2.770.212,99 złotych

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 59.178.298,42 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 45.686.181,59 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.492.116,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.833.494,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 20.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.355.140,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.030.913,66 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 5.575.526,76 złote zostanie sfinansowany przychodami z

- kredytu 2.500.000,00

- wolnych środków 1.108.000,00

- nadwyżki budżetowej 1.967.526,76

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

6.275.526,76 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

700.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

1.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 4.039.294,97 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.231.336,74 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 3.500.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł ,

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez

zmian.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 255.27Kb) 2018-01-16 13:29:46 185 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 78.02Kb) 2018-01-16 13:29:46 172 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki_po_zmianie.pdf (PDF, 189.04Kb) 2018-01-16 13:29:33 189 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 18.21Kb) 2018-01-16 13:29:33 189 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 29.96Kb) 2018-01-16 13:29:33 189 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 10.57Kb) 2018-01-16 13:29:33 183 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 10.98Kb) 2018-01-16 13:29:33 187 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 12.75Kb) 2018-01-16 13:29:33 181 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 18.13Kb) 2018-01-16 13:28:29 194 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.79Kb) 2018-01-16 13:28:29 187 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 37.03Kb) 2018-01-16 13:28:29 199 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.59Kb) 2018-01-16 13:28:29 177 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.57Kb) 2018-01-16 13:28:29 173 razy
14 Załącznik nr 8 - wyd.oś.pdf (PDF, 14.29Kb) 2018-01-16 13:28:29 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:29:46