Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 55.970.231,12 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.655.178,51 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.315.052,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.828.008,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.377.460,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 5.351.444,53 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 60.045.757,88zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 45.606.820,51 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.438.937,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.828.008,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.377.460,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.427.573,66 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 4.178.275,84 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.231.336,74 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez

zmian.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 229.99Kb) 2018-01-16 13:24:01 184 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 75.63Kb) 2018-01-16 13:23:31 196 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 189.04Kb) 2018-01-16 13:23:31 192 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 19.34Kb) 2018-01-16 13:23:31 175 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.98Kb) 2018-01-16 13:23:31 189 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.55Kb) 2018-01-16 13:23:31 204 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.49Kb) 2018-01-16 13:23:31 205 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 12.75Kb) 2018-01-16 13:22:31 197 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 18.01Kb) 2018-01-16 13:22:31 197 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 38.57Kb) 2018-01-16 13:22:31 199 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.58Kb) 2018-01-16 13:22:31 176 razy
12 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (PDF, 10.56Kb) 2018-01-16 13:22:31 180 razy
13 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (PDF, 14.51Kb) 2018-01-16 13:22:31 189 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:22:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 16-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 16-01-2018 13:24:01