Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za 2016 z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


0x08 graphic

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z realizacji programu współpracy Powiatu Międzychodzkiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

(podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz.U.2016.1817 ze zm.)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 listopada 2015r. Program określił obszary, zasady oraz formy współpracy samorządu Powiatu Międzychodzkiego z organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest budowanie partnerstwa i zwiększenie aktywności społeczeństwa w rozwoju regionu. Uchwalono następujące kierunki działania:

 1. poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, aktywności społecznej

 2. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych dzieci i młodzieży,

 3. diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych dzieci i młodzieży

 4. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

 5. wpieranie programów i zadań realizowanych przez organizacje,

 6. organizacja akcji charytatywnych,

 7. promocja powiatu

Ze strony Powiatu Międzychodzkiego za realizację Programu odpowiadały
w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziały Starostwa Powiatowego:

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

 • Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • Wydział Ochrony Środowiska

oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

Obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu w roku 2016 to:

 1. upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury

 2. promocja powiatu i turystyka,

 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących

 5. odbudowa populacji zwierzyny drobnej oraz redukcja drapieżników,

 6. nieodpłatna pomoc prawna

Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej.

   1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury.

Samorząd powiatowy w roku 2016 prowadził bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie współrealizacji zadań i przedsięwzięć z dziedziny zdrowego stylu życia i sportu. Ponadto samorząd powiatowy współpracował z instytucjami kultury, jednostkami budżetowymi oraz osobami fizycznymi.

Jak co roku Powiat wystąpił z inicjatywą do organizacji o przedstawienie propozycji zadań do współrealizacji w roku 2016r. W odpowiedzi wpłynęło 34 propozycji z zakresu sportu oraz 10 propozycji z zakresu kultury złożone przez stowarzyszenia działające poza sektorem finansów publicznych. Decyzją Zarządu Powiatu przyjęto do współrealizacji ogółem 26 zadań, w tym 18 z zakresu sportu i 8 z zakresu kultury. Współrealizacja zadań potwierdzona została stosownymi umowami zawartymi przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, określającymi charakter partycypacji w kosztach realizacji poszczególnych zadań.

Ogółem na współrealizację zadań wydatkowano kwotę 35 980,21. ( w tym na kulturę
5 139zł oraz na sport 30 841,21zł).

Wykaz zadań współorganizowanych w zakresie zdrowego stylu życia sportu:

 • Zawody pływackie dla dzieci - pływanie na byle czym organizowane przez WOPR

w Międzychodzie

 • Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Międzychodzkiego organizowane przez Polski Związek Wędkarski w Międzychodzie.

 • XXX Rajd Abstynencki „Klonowego Liścia” organizowane przez Stowarzyszenie klub Abstynentów „KROKUS” w Charcicach.

 • Turniej Koszykówki Młodzików o Puchar Starosty Międzychodzkiego organizowany przez UKS MIKST Międzychód

 • Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Międzychodzkiego organizowane przez strzelnicę Sportowo - Myśliwską przy Kole Łowieckim „Ryś” w Międzychodzie - Przedlesie.

 • Zawody Sportowe Kobiet po Mastektomii organizowane przez Klub Amazonek

w Międzychodzie.

 • „Czwartki Lekkoatletyczne w Międzychodzie” organizowane przez MUKS „JEDYNKA” w Międzychodzie

 • Powiatowa Spartakiada Młodzieży Szkolnej organizowana przez SZS „Powiatu Międzychodzkiego”

 • Otwarte Zawody Strzeleckie w strzelaniu z Kbks o Puchar starosty Międzychodzkiego organizowane przez LOK Klub Strzelecko - obronny „SKORPION” Międzychód

 • Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w biegu na 10km organizowanego

przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód

 • Rajd Rowerowy „Zakątki Międzychodu” organizowany przez Stowarzyszenie

dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „BĄDűMY RAZEM”
w Międzychodzie.

 • XXVII Memoriał dyr. Kazimierza Nowickiego Międzyokręgowe zawody w skokach przez przeszkody i Regionalna Wystawa koni Hodowlanych - premiowanie űrebiąt organizowany przez Klub Jeździecki Morena Sieraków - Gałowo.

 • Dzień Dziecka na Sportowo - Wycieczka do Zatomia Starego organizowany

przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Międzychód.

 • XXIII Rajd Harcerski „Zapałka'18” organizowany przez Hufiec ZHP Międzychód.

 • XVIII Rocznica Spotkań Siatkarskich OLD BOYS Międzychód organizowany przez Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej

 • IV Międzychodzka Dziesiątka z Pompą - GRAND PRIX Powiatu Międzychodzkiego organizowana przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód

 • Uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2016 organizowane przez Międzychodzkie Koło Hodowców Gołębi

 • Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w Biegach Dziecięcych zorganizowane przez Radę Powiatu Międzychodzkiego

Dodatkowo wsparciem pozafinansowym objęto:

 • Klub Amazonek w Międzychodzie - współudział w organizacji Marszu dla zdrowia i spartakiady sportowej

Wykaz zadań współorganizowanych w ramach wsparcia w zakresie kultury:

 • Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora organizowane przez PZERiI w Międzychodzie

 • „Festiwal Piosenki Artystycznej” organizowany przez Centrum Animacji i Kultury w Międzychodzie.

 • Noc Kupały zorganizowana przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

 • Festyn Rycerski w Zatomiu Starym zorganizowany przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

 • Obchody uroczystości patriotycznych państwowych organizowanych przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie

 • Powiatowy Konkurs Poetycki poświęcony Janowi Pawłowi II zorganizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakowie

 • Sesja popularno naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "Uroki zjawisk przyrody” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne „DRZEWCE 2002”

Ponadto Powiat wsparł działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie (składka członkowska 3 000 zł) i w Sierakowie (składka członkowska
1 000 zł).

   1. Promocja powiatu i turystyka.

W roku 2016 w sposób ciągły przekazywane były materiały promocyjne, gadżety i nagrody rzeczowe w ramach promocji powiatu międzychodzkiego, min.:

 • Współpraca z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei w Poznaniu „TurKol” - współorganizacja cyklicznego wydarzenia - Parady Lokomotyw i przejazdów pociągów turystycznych (5 000zł).

 • Współorganizacja stoiska podczas targów AGROTRAVEL - przekazanie materiałów promujących powiat.

 • Wsparcie WTZ „Tęcza w Kwilczu” - zakup świeczek z logo powiatu - 1 000 zł

 • Wsparcie organizacji Dnia Dziecka przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Międzychodzie - zakup słodyczy 90zł

 • Współpraca Fundacją Olendrzy dla Polski oraz Miastem Poznań i Estradą Poznańską podczas imprezy motoryzacyjnej na torze wyścigowym Poznań - Grand Prix Turismo - stoisko promujące „Krainę 100 Jezior” - 1 000 zł

 • Przekazanie gadżetów promocyjnych na nagrody w 6 Edycji Ogólnopolskiej Kampanii - „Odjazdowy Bibliotekarz” - Rajd Rowerowy Bibliotekarzy, Czytelników, Pasjonatów Książki i Rowerów.

 • Współudział w przygotowaniu pakietów startowych dla uczestników imprezy Nordic Walking w Olandii organizowanej przez „Koronę Wielkopolski”.

 • Udzielenie pomocy rzeczowej w organizacji imprez na terenie Stada Ogierów w Sierakowie.

 • Przeznaczenie gadżetów promocyjnych na nagrody w IV Powiatowym Konkursie „Mistrz Mowy Polskiej” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Międzychodzie.

 • Wsparcie w formie rzeczowej w organizacji corocznego powiatowego przeglądu talentów - „Mam Talent”.

Oprócz tego, w ramach promocji powiatu wsparliśmy działalność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” - składka członkowska w wysokości 5 564zł

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Kwilcza w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu (ze środków PFRON 399 900zł, z budżetu powiatu 22 117zł)

 • współpraca z Fundacją „Balian Sport”, która wyposaża w potrzebne środki ochrony i rehabilitacji osoby niepełnosprawne, kierowane przez PCPR Międzychód 33 170zł

4. Wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących:

W roku 2016 Powiat Międzychodzki przeznaczył 571 200,00zł Stowarzyszeniu „Przyszłość” na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Chrzypsku Wielkim, w której opiekę znalazło 14 dzieci oraz 5 000,00zł na prowadzenie Punktu Informacji Kryzysowej. (wykorzystano 561 353,77zł - na prowadzenie placówki oraz 3 739,15zł na punkt informacji)

5. Odbudowa populacji zwierzyny drobnej oraz redukcje drapieżników.

Uchwałą nr XII/64/2015 z dnia 19.09.2015r. Rada Powiatu Międzychodzkiego przyjęła „Program odbudowy zwierzyny drobnej przez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2020”. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego w dniu 17 grudnia 2015r. podjął Uchwałę nr 49/68/2015 dotyczącej „Regulaminu nagradzania kół łowieckich w związku z osiągnięciami w zakresie redukcji lisów i drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego”.

W związku z powyższym w dniu 06.02.2016r. odbyło się „VI Powiatowe polowanie na lisy” w ramach redukcji drapieżników celem umożliwienia wprowadzenia zwierzyny drobnej. Dla myśliwych - Kół Łowieckich, którzy odstrzelili największą ilość lisów i drapieżników podczas zorganizowanego polowania zakupiono nagrody w wysokości 156,21 zł oraz zakupiono usługę kateringową za kwotę 2 000 zł

W dniu 22.05.2016r. na Przedlesiu podczas odbywających sie zawodów o „Puchar Starosty Międzychodzkiego” ufundowano nagrody dla kół łowieckich za całoroczny odłów drapieżników z powiatu międzychodzkiego w kwocie 1 256 zł.

Ponadto zakupiono oraz wsiedlono w 9 kołach łowieckich 450 szt. bażantów za kwotę 22 140 zł zgodnie z przyjętą Uchwała Rady Powiatu nr XV/11/2012 w sprawie „Programu odbudowy populacji zwierzyny Drobnej w powiecie międzychodzkim na lata 2012-2015”.

Zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do rozregulowania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody ożywionej, w tym również populacjami zwierząt łownych. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie współpracy Powiatu z Kołami Łowieckimi w celu redukcji drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej. Program obejmuje teren 9 kół łowieckich o powierzchni 53 979 ha na obszarze Powiatu Międzychodzkiego:

 • Koło Łowieckie nr 45 „Bażant" Chrzypsko Wielkie

 • Koło Łowieckie nr 44 „Daniel” Sieraków

 • Koło Łowieckie nr 43 „Słonka” Kwilcz

 • Koło Łowieckie nr 97 „Lis” Międzychód

 • Koło Łowieckie nr 27 „Ponowa” Międzychód

 • Koło Łowieckie nr 22 „Czajka” Poznań

 • Koło Łowieckie nr 96 „Ryś” Łowyń

 • Koło Łowieckie nr 16 „Dzik" Poznań

 • Koło Łowieckie nr 9 „DIANA” Poznań

W roku 2016 wydatki pochodzące z środków własnych - funduszu ochrony środowiska na realizację programu wyniosły ogółem 25 552,21 zł w tym:

 • zorganizowanie corocznego polowania na lisy 2 156,21 zł,

 • Ufundowanie nagród w zawodach o „Puchar Starosty Międzychodzkiego” dla kół łowieckich za całoroczny odłów drapieżników z powiatu międzychodzkiego - 1 256 zł,

 • wsiedlanie 450szt. zwierzyny drobnej (bażanty) 22 140 zł.

6. Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1555) prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie międzychodzkim powierzono organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sierakowie obsługiwany był przez organizację pozarządową FUNDACJĘ HONESTE VIVERE z Warszawy, ul. Amałowicza-Tatara 7, w imieniu której porad udzielali adwokat lub radca prawny. Porady udzielane były przez cały rok w lokalach w Sierakowie, Kwilczu i Chrzypsku Wielkim.

Z pomocy prawnej skorzystało w tym punkcie 100 osób uprawnionych. Można przypuszczać, że dość niskie zainteresowanie poradami wynika właśnie z kręgu osób uprawnionych do korzystania z usług, określonych szczegółowo w ustawie.

Podsumowanie.

Oprócz wsparcia finansowego i rzeczowego podejmowane były również działania służące wzmocnieniu i usprawnieniu funkcjonowania organizacji pozarządowych, poprzez przekazywanie informacji o podejmowanych zadaniach i inicjatywach. Świadczone były porady z zakresu procedur rejestracyjnych oraz bieżącej działalności stowarzyszeń. Przekazywano informacje o składaniu wniosków o dofinansowanie, wsparcia udzielano poprzez pomoc w wypełnianiu wniosków, redagowaniu pism. Informacje o wspólnych działaniach na bieżąco zamieszczane były na stronie internetowej powiatu www.powiat-miedzychodzki.pl, na powiatowym profilu facebook, w kronice filmowej powiatu realizowanej przez TV Wielkopolska, a także na portalu promocyjnym www.polskaatrakcyjna.pl. Powiat udzielał także wsparcia przekazując stowarzyszeniom materiały promocyjne.

Niniejsze sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych. W ramach tej współpracy powiat udzielił wsparcia finansowego, pomocy rzeczowej i niematerialnej. Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu międzychodzkiego wpływa na efektywne wykorzystanie aktywności społecznej.

Międzychód, marzec 2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 03-01-2018 14:47:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 03-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 03-01-2018 14:47:48