Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 5/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zasad organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2019-01-07 10:46:08
dokument Uchwała nr 5/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2019-01-07 10:44:38
dokument Uchwała nr 3/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Waldemara Górczyńskiego Wicestarostę Powiatu Międzychodzkiego do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu 2018-12-28 09:19:21
dokument Uchwała nr 3/11/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 2018-12-28 09:17:23
dokument Uchwała nr 2/10/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym 2018-12-28 09:16:23
dokument Uchwała nr 2/9/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Waldemara Górczyńskiego Wicestarostę Powiatu Międzychodzkiego do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu 2018-12-28 09:15:19
dokument Uchwała nr 2/8/2018 z dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Międzychodzkiego do dokonywania czynności prawnych 2018-12-28 09:14:17
dokument Uchwała nr 1/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dla Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Joanny Piaseckiej do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie o nadanie identyfikatora i hasła uprawniającego do dostępu informatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Należności Publicznoprawnych 2018-12-04 12:13:42
dokument Uchwała nr 1/6/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za lata 2018 i 2019 2018-12-04 12:12:33
dokument Uchwała nr 1/5/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim 2018-12-04 12:11:42
dokument Uchwała nr 1/4/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl-Duszniki na odcinku położonym na działkach o nr ewid. 380/3,380/4,741,1776,855/6 w celu nadania jej kategorii gminnej na terenie gminy Nowy Tomyśl 2018-12-04 12:10:50
dokument Uchwała nr 1/3/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2018-12-04 12:06:33
dokument Uchwała nr 1/2/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 2018-12-04 12:05:19
dokument Uchwała nr 1/1/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-12-04 12:04:25
dokument Uchwała nr 180/268/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2019 rok 2018-11-21 13:22:07
dokument Uchwała nr 180/267/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023 2018-11-21 13:20:44
dokument Uchwała nr 179/266/2018 z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-21 13:19:34
dokument Uchwała nr 179/265/2018 z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych w Konkursie pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2019r." 2018-11-21 13:18:33
dokument Uchwała nr 179/264/2018 z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej na odcinku drogi Zamyślin?Piłka" 2018-11-21 13:16:55
dokument Uchwała nr 177/263/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2019r." 2018-11-21 13:15:20
dokument Uchwała nr 177/262/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-11-21 13:13:14
dokument Uchwała nr 177/261/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego 2018-11-21 13:12:20
dokument Uchwała nr 177/260/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji rozszerzenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Kwilcz 2018-11-21 13:11:24
dokument Uchwała nr 176/259/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Międzychód 2018-11-21 13:09:16
dokument Uchwała nr 175/258/2018 z dnia 04 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin 2018-10-05 12:50:37
dokument Uchwała nr 174/257/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2019" 2018-09-28 14:26:15
dokument Uchwała nr 172/256/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok 2018-09-28 14:24:38
dokument Uchwała nr 170/255/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-09-10 13:25:18
dokument Uchwała nr 170/254/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 2018-09-10 13:24:30
dokument Uchwała nr 169/253/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin 2018-09-10 13:23:35
dokument Uchwała nr 168/252/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 229513 P Mnichy-Mniszki-Tuczępy obejmującej budowę chodnika na odcinku Mnichy-Mniszki" 2018-09-10 13:21:59
dokument Uchwała nr 168/251/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim Etap I i II" 2018-09-10 13:20:09
dokument Uchwała nr 167/250/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 2018-08-03 11:12:31
dokument Uchwała nr 167/249/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-08-03 11:11:44
dokument Uchwała nr 167/248/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego do wybory kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-08-03 11:10:47
dokument Uchwała nr 167/247/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018r. 2018-08-03 11:09:54
dokument Uchwała nr 166/246/2018 z dnia 19 lipca 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/243/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-07-24 08:02:57
dokument Uchwała nr 165/245/2018 z dnia 11 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2018-07-24 08:01:39
dokument Uchwała nr 164/244/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie 2018-07-24 08:00:03
dokument Uchwała nr 164/243/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-07-24 07:58:54
dokument Uchwała nr 163/242/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-07-24 07:56:24
dokument Uchwała nr 163/241/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie 2018-07-24 07:55:24
dokument Uchwała nr 161/240/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze 2018-06-19 08:11:50
dokument Uchwała nr 161/239/2018 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-06-19 08:10:37
dokument Uchwała nr 160/238/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2018 roku" w związku z realizacją "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Międzychodzkiego" 2018-06-12 14:06:40
dokument Uchwała nr 159/237/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-05-28 15:38:51
dokument Uchwała nr 158/236/2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-05-28 15:37:41
dokument Uchwała nr 157/235/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie 2018-05-28 15:36:13
dokument Uchwała nr 157/234/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-05-18 09:17:16
dokument Uchwała nr 157/233/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 2018-05-18 09:15:31
dokument Uchwała nr 155/232/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie 2018-04-27 13:58:04
dokument Uchwała nr 155/231/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania samochodu osobowego Volkswagen Caravelle do Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślinie 2018-04-27 13:56:54
dokument Uchwała nr 155/230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania samochodu osobowego Volkswagen Caravelle do Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2018-04-27 13:56:00
dokument Uchwała nr 152/229/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2018-04-06 09:52:10
dokument Uchwała nr 151/228/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok 2018-04-06 09:47:59
dokument Uchwała nr 149/227/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2018-03-13 08:38:49
dokument Uchwała nr 149/226/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** 2018-03-13 08:37:39
dokument Uchwała nr 149/225/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** 2018-03-13 08:36:36
dokument Uchwała nr 149/224/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie do kategorii dróg gminnych 2018-03-13 08:10:02
dokument Uchwała nr 148/223/2018 z dnia 01 marca 2018r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 2018-03-05 08:47:43
dokument Uchwała nr 148/222/2018 z dnia 01 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych 2018-03-05 08:45:58
dokument Uchwała nr 148/221/2018 z dnia 01 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 2018-03-05 08:42:46
dokument Uchwała nr 147/220/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań 2018-02-28 14:53:27
dokument Uchwał Nr 146/219/2018 z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2018 2018-02-21 11:45:01
dokument Uchwał Nr 144/218/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora SP ZOZ w Międzychodzie 2018-02-21 11:44:04
dokument Uchwał Nr 143/217/2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2018 2018-02-21 11:42:50
dokument Uchwał Nr 143/216/2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2018 2018-02-21 11:42:01
dokument Uchwał Nr 142/215/2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2018-02-21 11:40:52
dokument Uchwał Nr 142/214/2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych 2018-02-21 11:39:35
dokument Uchwał Nr 141/213/2018 z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 2018-02-21 11:38:40
dokument Uchwał Nr 141/212/2018 z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 2018-02-21 11:37:54
dokument Uchwał Nr 141/211/2018 z dnia 04 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2018-02-21 11:36:42