Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LI/296/2018 z dnia 25 października 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Międzychodzkiego*** 2018-11-21 12:53:32
dokument Uchwała Nr L/295/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim 2018-10-18 08:52:36
dokument Uchwała Nr L/294/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2019" 2018-10-18 08:51:38
dokument Uchwała Nr L/293/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2019 rok 2018-10-18 08:50:27
dokument Uchwała Nr L/292/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie, stanowiącym własność Powiatu Międzychodzkiego-na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2018-10-18 08:48:56
dokument Uchwała Nr L/291/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie 2018-10-18 08:48:07
dokument Uchwała Nr L/290/2018 z dnia 11 października 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r 2018-10-18 08:46:52
dokument Uchwała Nr L/289/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Międzychodzkiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych 2018-10-18 08:45:10
dokument Uchwała Nr L/288/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-10-18 08:44:06
dokument Uchwała Nr L/287/2018 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018 -2023 2018-10-18 08:43:13
dokument Uchwała Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-09-18 11:36:29
dokument Uchwała Nr XLIX/285/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych 2018-09-18 11:34:51
dokument Uchwała Nr XLIX/284/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego 2018-09-18 11:34:02
dokument Uchwała Nr XLIX/283/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. 2018-09-18 11:33:16
dokument Uchwała Nr XLIX/282/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-09-18 11:32:01
dokument Uchwała Nr XLIX/281/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 2018-09-18 11:31:10
dokument Uchwała Nr XLVIII/280/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2018-07-23 13:45:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/279/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-07-23 13:44:15
dokument Uchwała Nr XLVII/278/2018 z dnia 05 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-07-23 13:43:27
dokument Uchwała Nr XLVII/277/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Głażewie-działki nr 28/1 2018-07-23 13:42:14
dokument Uchwała Nr XLVII/276/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sierakowie-działek nr 2020/10 oraz nr 2020/11 2018-07-23 13:41:02
dokument Uchwała Nr XLVII/275/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego instrumentem płatniczym 2018-07-23 13:39:43
dokument Uchwała Nr XLVII/274/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-07-23 13:38:54
dokument Uchwała Nr XLVII/273/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 2018-07-23 13:38:13
dokument Uchwała Nr XLV/272/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok 2018-06-12 14:14:26
dokument Uchwała Nr XLV/271/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok 2018-06-12 14:12:18
dokument Uchwała Nr XLV/270/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie podziału Powiatu Międzychodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-06-12 14:11:33
dokument Uchwała Nr XLV/269/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2018-06-12 14:10:40
dokument Uchwała Nr XLV/268/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2017 2018-06-12 14:09:40
dokument Uchwała Nr XLV/267/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-06-12 14:08:43
dokument Uchwała Nr XLIII/266/2018 z dnia 14 maja 2018r. w sprawie wyrażenia woli współpracy samorządu powiatowego z Nadleśnictwem Międzychód 2018-05-18 08:51:57
dokument Uchwała Nr XLII/265/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej p. ..... w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w ...... 2018-04-27 15:14:01
dokument Uchwała Nr XLII/264/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim w latach 2018-2020 2018-04-27 14:01:48
dokument Uchwała Nr XLII/263/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-27 14:00:59
dokument Uchwała Nr XLII/262/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 2018-04-27 14:00:03
dokument Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 2018-04-11 09:48:49
dokument Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-04-11 09:46:56
dokument Uchwała Nr XLI/259/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji 2018-04-11 09:46:00
dokument Uchwała Nr XLI/258/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki 2018-04-11 09:45:05
dokument Uchwała Nr XLI/257/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-04-11 09:44:16
dokument Uchwała Nr XLI/256/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-04-11 09:43:22
dokument Uchwała Nr XLI/255/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018 -2022 2018-04-11 09:42:34
dokument Uchwała Nr XL/254/2018 z dnia 01 marca 2018r. zmieniającą uchwałę nr VIII/47/2015 z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego 2018-03-05 08:27:51
dokument Uchwała Nr XL/253/2018 z dnia 01 marca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XXXII/219/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych 2018-03-05 08:27:01
dokument Uchwała Nr XL/252/2018 z dnia 01 marca 2018r. zmieniającą uchwałę nr XXXII/218/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego 2018-03-05 08:26:16
dokument Uchwała Nr XL/251/2018 z dnia 01 marca 2018r. w sprawie sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozłożenia na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Międzychodzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym 2018-03-05 08:25:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/250/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i kultury 2018-02-21 10:29:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/249/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przekazania Gminie Sieraków do realizacji zadania publicznego Powiatu Międzychodzkiego w zakresie oświaty 2018-02-21 10:28:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/248/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie w Zespół Szkół Specjalnych w Międzychodzie 2018-02-21 10:27:08
dokument Uchwała Nr XXXIX/247/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Międzychodzie-działka nr 1295 2018-02-21 10:21:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/246/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 2018-02-21 10:19:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/245/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 2018-02-21 10:18:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/244/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2018 rok 2018-02-21 10:16:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/243/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok 2018-02-21 10:15:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/242/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2018-02-21 10:09:07