Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

Międzychód,  dnia 02.10.2017 r.

STAROSTA MIĘDZYCHODZKI

GN.z.6641.3.2017

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.                 

 

 

            Zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 24a ust. 4 i 5  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. ze zm.), Starosta Międzychodzki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenach zabudowanych i zurbanizowanych następujących obrębów: Kwilcz jednostka ewidencyjna Kwilcz; Sowia Góra, Międzychód Nadleśnictwo, Piłka, Mierzyn-Drzewce, Radgoszcz, Mokrzec, Zatom Nowy, Muchocin, Polanka, Zatom Stary, Kolno, Puszcza, Popowo, Gorzycko Stare, Wielowieś, Dzięcielin, Gorzyń, Skrzydlewo, Mnichy, Dormowo, Głażewo, Gralewo, Tuczępy Łowyń, Krzyżkówko, Lewice, Kaliska jednostka ewidencyjna Międzychód – obszar wiejski; Sieraków jednostka ewidencyjna Sieraków –miasto; Bucharzewo, Chalin, Chorzępowo, Góra, Grobia, Izdebno-Jabłonowo, Kaczlin, Kłosowice, Lutom, Lutomek, Ławica, Przemyśl-Śrem, Sieraków Nadleśnictwo, Tuchola jednostka ewidencyjna Sieraków – obszar wiejski; Białokoszyce, Charcice, Chrzypsko Małe, Łężeczki, Mylin, Orle Wielkie, Ryżyn, Śródka-Strzyżmin, Chrzypsko Wielkie jednostka ewidencyjna Chrzypsko Wielkie.

Wyłożenie nastąpi w dniach  17.10-07.11.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143, blok B, I piętro, pok. 117, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

                Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.,
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. ze zm.). 

                Weryfikacja danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie leży w interesie osób zainteresowanych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszych czynności związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnieniem nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przybycia, zainteresowani winni okazać się dokumentem tożsamość lub pełnomocnictwem gdy występują w imieniu osób nieobecnych.

                W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważniony pracownik starostwa powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych do projektu uwag.  Po upływie tego terminu dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

W ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w formie decyzji. Zarzuty zgłaszane po tym terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

                Zaktualizowane w procesie modernizacji dane ewidencyjne stanowią między innymi postawę do: wydawania zaświadczeń o gruntach, budynkach i lokalach, ustalania wysokości podatków gruntowych oraz aktualizacji danych o nieruchomościach w księgach wieczystych.

 

 

/-/ STAROSTA

Julian Mazurek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 02-10-2017 15:22:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 02-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 02-10-2017 15:25:50