Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 53.224.686,49 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.481.783,49 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.742.903,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.563.309,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 5.219.144,53 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 57.300.213,25 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 45.076.894,49 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.223.318,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.563.309,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.301.202,53 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.552.065,84 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.218.627,06 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez

zmian.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 224.90Kb) 2017-09-12 08:51:50 242 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 64.09Kb) 2017-09-12 08:51:32 195 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 183.02Kb) 2017-09-12 08:51:32 219 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.92Kb) 2017-09-12 08:51:32 222 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.73Kb) 2017-09-12 08:51:32 212 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.55Kb) 2017-09-12 08:51:32 219 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.49Kb) 2017-09-12 08:51:32 210 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.36Kb) 2017-09-12 08:50:23 204 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 13.85Kb) 2017-09-12 08:50:23 223 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 35.84Kb) 2017-09-12 08:50:23 203 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.65Kb) 2017-09-12 08:50:23 226 razy
12 Załącznik nr 7 - doch.OŚ.pdf (PDF, 10.57Kb) 2017-09-12 08:50:23 209 razy
13 Załącznik nr 7 - wyd.OŚ.pdf (PDF, 14.50Kb) 2017-09-12 08:50:23 210 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 12-09-2017 08:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 12-09-2017 08:51:50