Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/169/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 52.843.510,06 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.146.316,06 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.697.194,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.557.509,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 5.219.144,53 złotych

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 56.919.036,82 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 44.881.823,06 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.037.213,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.557.509,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.301.202,53 zł.

 

 

§ 3. Deficyt w kwocie 4.075.526,76 złotych zostanie sfinansowany przychodami z

- kredytu 1.000.000,00

- wolnych środków 1.108.000,00

- nadwyżki budżetowej 1.967.526,76

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

4.775.526,76 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

700.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

3.000.000,00zł;

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.344.160,84 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.214.602,14 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł ,

 

 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez

zmian.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 226.77Kb) 2017-05-09 15:16:52 264 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 58.17Kb) 2017-05-09 15:16:52 273 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 171.62Kb) 2017-05-09 15:16:52 290 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.12Kb) 2017-05-09 15:16:52 285 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 26.96Kb) 2017-05-09 15:16:52 263 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.55Kb) 2017-05-09 15:16:52 281 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.49Kb) 2017-05-09 15:16:13 264 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.36Kb) 2017-05-09 15:16:13 267 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 13.85Kb) 2017-05-09 15:16:13 262 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.91Kb) 2017-05-09 15:16:13 268 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 32.56Kb) 2017-05-09 15:16:13 266 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 23.56Kb) 2017-05-09 15:16:13 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 09-05-2017 15:16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 09-05-2017 15:16:52