Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego

 

 

Lp. Znak sprawy

Data

Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Uwagi

1 AB.6743.95.2015 14.07.2015 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  dz. nr 1043, 1098 obręb Międzychód, dz. nr 69 obręb Puszcza, dz. nr 1 obręb Polanka  Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w miejscowości Międzychód celem przeniesienia infrastruktury teletechnicznej poza teren likwidowanego mostu   brak sprzeciwu - 24.08.2015

postanowienie z dnia 06.08.2015

uzupełnienie i zakończenie postępowania, brak sprzeciwu - 24.08.2015

2 ABS.6743.135.2015 21.07.2015 osoba fizyczna  działka nr 18/17 gmina Chrzypsko Wielkie  Budynek mieszkalny jednorodzinny   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

19.08.2015r.

 
3 ABS.6743.136.2015 23.07.2015 osoba fizyczna   działka nr 154/1 Bucharzewo  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego + zbiornik na ścieki do 10m3  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

24.08.2015

 
4 AB.6743.113.2015 29.07.2015 osoba fizyczna  działka nr 399/27 i 399/26 Łowyń Budowa domu jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego    brak sprzeciwu 

postanowienie o brakach z dnia 19.08.2011

uzupełnienie z dnia 31.08.2015

pozytywnie rozpatrzono.

5 AB.6743.114.2015 31.07.2015

MSK "AQUALIFT" Sp. z o.o. 

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód 

działki nr: 1273/13, 1281, 1271/25, 1271/24, 1272/13, 1270/3, 1269/1, 1272/11, 1270/6 obreb Międzychód budowa  sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłaczami do granic działek  w rejonie ulicy Sadowej i Zagrodowej  w Międzychodzie etap I -obszar ulicy Sadowej   brak przeciwu 31.08.2015  
6 ABS.6743.154.2015 04.08.2015

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego

Kwilcz, ul. Gumna 16

obręb Prusim

dz. nr 211; 208

budowa sieci wodociągowej  z rur PCV 110mm  

brak sprzeciwu

termin przewidziany w art. 30ust.5

05.09.2015

 
7 AB.6743.167.2015 27.11.2015 osoba fizyczna  

obreb Międzychód 

dz. nr 1605/1

budynek mieszkalny jednorodzinny 600m3 budynek gospodarczy 130m3   

brak sprzeciwu

28.12.2015

postanowienie o uzupełnieniu braków z 10.12.2015r. 
8 ABS.6743.271.2015 21.12.2015 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   obręb Sieraków, dz. nr 316/16 rozbudowa istniejacej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogowym        
9 ABS.6743.274.2015 22.12.2015 osoba fizyczna   obr. Mylin dz. nr 92/19 bud. bud. mieszkalnego jednorodzinnego 

 decyzja sprzeciw S-1/2016/S

12.01.2016

   
10 PRB.S.6743.2.2016 15.01.2016

ENEA Oświetlenie Sp. z.o.o.  

Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  

obręb Sieraków 

dizałka nr 31/1 

rozbudowa istniejacej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogowym        
11 PRB.6743.71.2016 30.05.2016 osoba fizyczna  obręb Łwowyń, działka nr 377/22 Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego  Decyzja sprzeciw 110/2016 z dnia 18.07.2016  

postanowienie o brakach z dnia 14.06.2016 

 

12 PRB.6743.115.2016 01.08.2016 osoba fizyczna 

Kolno

38, 11/2 34/7

Montaż sieci wodociągowej z przyłączami  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

31.08.2016

 
13 PRB.S.6743.216.2016 17.10.2016 Gmina Kwilcz, ul. Kard. wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz dz. nr 59/35, 56/5; 117/5; 56/3; 67/1 obręb Orzeszkowo budowa sieci wodociągowej do Kozubówki  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

18.11.2016

 
14 PRB.S.6743.235.2016 02.12.2016 ENEA OPERATOR SP .ZO.O. UL. STRZESZYŃSKA 58, 61-859 POZNAŃ dz. nr 1/12; 1/10; 1/50; 1/26; 1/27 w obr. Sieraków BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWE      
15 PRB.S.6743.118.2017 18.05.2017 Wielobranżowe Przedsięborstwo Komunalne Sp. zo.o. ul. Wroniecka 2, 64-410 Sieraków   2142/4,2142/5,2006/1, 2007 Obręb Sieraków  Sieć wodociągowa do 1 km

decyzja sprzeciw 

26.06.2017

   
16 PRB.S.6743.119.2017 18.05.2017 Wielobranżowe Przedsięborstwo Komunalne Sp. zo.o. ul. Wroniecka 2, 64-410 Sieraków   2000/17, 18/17, 18/11, 18/15 obręb Grobia, Sierakow  Sieć wodociagowa i kanalizacji sanitarnej do 1 km  

brak sprzeciwu zgodnie z art. 30 ust.5 PB

31.05.2017r.

 
17 PRB.S.6743.163,2017 31.07.2017 Gmina Kwlicz ul. Kard. Wyszyńskiego 23 Kwilcz 67/9; 72/20; 65; 67/12; 67/10 Kwilcz  siec kanalizacyjna Kwilcz ul. Gumna      
18 PRB.S.6743.168.2017 01.08.2017 WPK sp. zo.o. ul. Wroniecka 2, 640410 Sieraków  TKKF dz. nr 2142/4; 2142/5; 2006/1; 2007 Sieraków Sieć wodociągowa      
19 PRB.S.6740.171.2017 04.08.2017 ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa wraz z linią światłowodową ul. Poznańska Sieraków dz. nr 2007      
20 PRB.6743.99.2017 05.09.2017 osoba fizyczna Kolno, dz. 7/14, 11 budowa sieci wodociągowej z przyłączem   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

25.09.2017

 
21 PRB.6743.116.2017 09.10.2017 osoba fizyczna Kolno 38, 34/13, 34/14, 34/22, 34/10, 34/11, 34/11, 34/5, 34/15, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/20, 34/21, 34/24, 34/25, 34/26, 34/27  budowa sieci wodociągowej z przyłączem    brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB  
22 PRB.6743.21.2018 14.03.2018 ENEA OPERATOR SP .ZO.O. UL. STRZESZYŃSKA 58, 61-859 POZNAŃ Puszcza, 20/13,20/14, 274, 272/2,21,20/18, 20/17, 20/16, 20/5, 20/15, 153, 159/1 .... Przebudowa sieci n/n w celu usunięcia kolizji z projektowanymi budynkami mieszkalnymi, modernizacja linii napowietrznej. Budowa przyłącza elektorenergetycznego kablowego nn -0,4kV dla zasilania działki 20/13, 20/14   brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB  
23 PRB.6743.123.2018 21.09.2018 PASCAL Prefabrykaty sp. z o.o. ul. Chrobrego 20 B, 64-400 Międzychód Międzychód, 22/19, 22/18, 22/23, 61/10, 60/8, 60/38, 60/36, 23, 22/23.  Przyłączenie wraz z siecią hydrantową   Zaświadczenie
25.09.2018
 
24 PRB.S.6743.170.2018 01.10.2018 osoba fizyczna    Chrzypsko Wielkie 38/1    budowa budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dec. sprzeciw z dnia 14.11.2018 r.    
25 PRB.6743.137.2018 18.10.2018 ENEA OPERATOR SP .ZO.O. (OD Poznań Rd Międzychód) ul. Chrobrego 11;
64-400 Międzychód
Puszcza, 2/13, 20/14, 274, 272/2, 21, 20/18, 20/17, 20/16, 20/12, 20/5, 20/15, 153, 159/1. Przebudowa Sieci n/n w celu usunięcia kolizji z projektowanymi budynkami mieszkalnymi, modernizacja linii napowietrznej. Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego n/n -0,4kV dla zasilania działek.    brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB  
26 PRB.6743.141.2018 31.10.2018 osoba fizyczna

Mierzyn-Drzewce

474

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej i zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wewnętrznej instalacji gazu.
 
brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB  
27
BI.6743.1.2019
10.01.2019 osoba fizyczna  Mierzyn Drzewce Przebudowa linii napowietrznej  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

06.02.2019

 
28 BI.S.6743.14.2019b 31.01.2019 Gmina Kwilcz   PRUSIM, dz. nr 134; 78/2; 104  sieć wodociągpwa PVC 110   brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB  
29 BI.6743.18.2019 06.03.2019 Intermedia Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 5, 64-400 Międzychód 

Międzychód 

dz. nr 1204/12, 1599/17, 1599/18, 1599/19, 11226/1, 1906/10, 1506/12, 1506/36

Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i przyłączy   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

03.06.2019

30 BI.6743.19.2019 06.03.2019 Intermedia Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 5, 64-400 Międzychód 

Międzychód

dz. nr 1201, 1203, 1202/16, 1202/6, 1628

Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej i przyłączy   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

03.06.2019

 

31 BI.S.6743.29.2019 08.03.2019 osoby fizyczne 

SIERAKÓW;

DZ. NR82; 83/1; 83/2- UL. JARZĘBINOWA

SIEĆ wodociągowa  z rur PE 100 SDR    

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

12.03.2019

32 BI.6743.22.2019 12.03.2019 osoba fizyczna 

Międzychód Nadleśnictwo dz. nr 268/4,

 268/5, 268/6, 268/7 

Budowa sieci i przyłącza wodociągowego oraz sieci z przyłącza kanalizacji   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

12.04.2019

33 BI.6743.48.2019 30.04.2019 NEO Energy Sp. Z o. o.  Mnichy dz. nr 5; 14; 17/1 umieszczenie linii kablowej elektroenergetycznej SN w działkach drogowych powiatowych   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

15.07.2019

34 BI.S.6743.84.2019 20.05.2019 Gmina Kwilcz Prusim dz. nr 134 Budowa wodociągu z rur pvc dn-110m  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

28.05.2019

35 BI.S.6743.127.2019 29.07.2019 Gmina Kwlicz  Kwilcz 36/9, 23/1, 110 przebudowa drogi w zakresie pasa drogowego polegająca na rozbudowie sieci elektryczniej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1739P  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

20.08.2019r.

36 BI.S.6743.136.2019 13.08.2019 Chrzypsko Wielkie 

Białokosz dz. nr 13, 32 i cześć 35

Budowa wodociągu przesyłowego - dn100 o długości 755mb zakończonego hydrantem dn80   zaświadczenie z dnia 20.09.2019r. o niewniesieniu sprzeciwu
37 BI.6743.92.2019 13.08.2019 osoba fizyczna  Mokrzec 143/17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

postanowienie o brakach z dnia 22.08.2019 

brak sprzeciwu 

38 BI.S.6743.154.2019 12.09.2019 osoba fizyczna  Chorzewo 59/3 budynek mieszkalny jednorodzinny  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

03.10.2019r.

39 BI.S.6743.159.2019 25.09.2019 Enea oświetlenie sp. Z o.o. 

MOŚCIEJEWO

38/16, 61/6

rozbudowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej    
40 BI.S.6743.160.2019 25.09.2019 Enea oświetlenie sp. Z o.o. 

Kurnatowice

265/2, 272

rozbudowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej    
41 BI.S.6743.161.2019 27.09.2019 Gmina Chrzypsko Wielkie 

Chrzypsko Wielkie

110, 105/4, 80

rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej  średnica dn 200, z rur pvc 200-Sn8, dlugość 393,00mb wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi    
42 BI.S.6743.159.2019 25.09.2019

Enea oświetlenie sp. z o.o.

Mościejewo 

dz. nr 38/16;  61/6

rozbudowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej    zaświadczenie o braku sprzeciwu z 17.10.2019
43 BI.S.6743.160.2019 25.09.2019 Enea oświetlenie sp. z o.o.

Kurnatowice

dz. nr 265/2, 272

rozbudowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej    zaświadczenie o braku sprzeciwu z 17.10.2019
44 BI.S.6743.161.2019 27.09.2019 Gmina Chrzypsko Wielkie 

Chrzypsko Wielkie

dz. nr 110, 105/4, 80

rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej  średnica dn 200, z rur pvc 200-Sn8, dlugość 393,00mb wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi   zaświadczenie o braku sprzeciwu z 17.10.2019
45 BI.S.6743.163.2019 07.10.2019 Enea oświetlenie sp. z o.o.

Lubosz

dz. nr 48, 53, 59, 70

przebudowa drogi w zakresie pasa drogowego polegająca na rozbudowie sieci elektrycznej  nN-0,4kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej nr 1739P - kat XXVI, ułożenia kabla YAKY 4x35mm2 nN-0,4kV w ziemi na odcinku  662m, posadowienie 15 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi oraz doprowadzenie kabla po istniejącym słupie linii napowietrznej celem powiązania z istniejąca siecią oświetlenia drogowego   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

29.10.2019r.

46 BI.6743.121.2019 18.10.2019 osoba fizyczna  Radgoszcz dz. nr 90/3 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

08.11.2019r.

47 BI.S.6743.171.2019 23.10.2019 Gmina Kwilcz

Orzeszkowo

 20/2, 20/1, 80/5, 80/4, 80/2, 81/22, 81/23, 84/3, 81/1, 9/15, 83/3, Kwilcz - 710/5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego wraz z budową przepompowni ścieków    
48 BI.S.6743.173.2019 24.10.2019 Gmina Sieraków

Sieraków

97/4, 95/2, 91/4, 89/6, 97/9, 96/2, 92/7, 92/4, 89/16, 89/18,Â

budowa sieci oświetlenia drogowego    zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 15.11.2019r. 
49 BI.S.6743.192.2019 16.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Poznaniu 2001/164, 2001/15, 2001/142 sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE    zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 08.01.2020r.
50 BI.6743.31.2020 30.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

159/5, 159/71, 

Kwilcz 

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE   zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 21.02.2020
51 BI.6743.65.2020 21.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

Sieraków 

dz. 2002/99, 2001/43

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE   zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 16.03.2020
52 BI.6743.74.2020 05.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

Bielsko 

dz. nr 133/3, 134/106, 134/108, 129/3

sieć gazowa niskiego ciśnienia dn125PE  

post. o brakach z dnia  16.03.2020

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

20.03.2020

53 BI.6743.95.2020 01.04.2020 osoba fizyczna  243/19-243/159, 25/2, 25/1, 40/1, 243/17, 243/14, 243/13, 243/19, 243/21, 243/23, 253/2, 253/3, obręb Łowyń  Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej  

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

14.05.2020

54 BI.6743.106.2020 16.04.2020 osoba fizyczna  dz. nr 7, obręb  Kolno Budowa sieci wodociągowej    post. o brakach z dnia  30.04.2020
55 BI.6743.126.2020 06.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 1281, 1275/13, 1275/24, 1275/25, 1275/27, 1640/5, 1646/5, 1647/5 sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63/40mm PE  

post. o brakach z dnia  18.05.2020

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

15.06.2020

56 BI.6743.129.2020 07.05.2020 osoba fizyczna  1440/5 Międzychód  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

post. o brakach z dnia  20.05.2020

Dec.165/2020  Umorzenie 

05.06.2020

57 BI.6743.223.2020 13.07.2020 Polski Związek Działkowców Rodzinny ogród działkowy im Hutnik 1410/2, 2072 Sieraków  Budowa sieci wodociągowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych     
58 BI.6743.248.2020 30.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

1469/11, 1469/12

Sieraków

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE    
59 BI.6743.256.2020 05.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

71,211

Grobia

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE    
60 BI.6743.257.2020 05.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

172, 180/10, 180/18

Kwilcz

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE    
61 BI.6743.285.2020 17.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

1276/32,1275/24,1641/5 

Międzychód

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 90/63mm PE

28.08.2020

postanowienie o brakach 

 
62 BI.6743.303.2020 27.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  67/10, 65, Kwilcz sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE    
63 BI.6743.304.2020 27.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  14, 8/1, 8/10, Wielowieś, Gmina Międzychód sieć gazowa średniego ciśnienia dn 40mm PE    
64 BI.6743.305.2020 27.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 287/19, 287/20, 287/22, Międzychód  sieć gazowa średniego ciśnienia dn 40mm PE    
65 BI.6743.310.2020 01.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 144 Międzychód  sieć gazowa niskiego ciśnienia dn 125mm PE    
66 BI.6743.341.2020 15.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 11/5 Gorzyń  sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE  

 

 

67 BI.6743.357.2020 28.09.2020 osoba fizyczna 461/7 Międzychód przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej    zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 12.10.2020
68 BI.6743.360.2020 30.09.2020 osoba fizyczna 988/2 Międzychód rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej    zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 12.10.2020
69 BI.6743.363.2020 02.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

1048/3, 1050/4, 1051/4, 1052/2, 1053/4, 1054/3

Międzychód

sieć gazowa średniego ciśnienia dn 125mm PE    
70 BI.6743.364.2020 02.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  1339, 1604/3 Sieraków  sieć gazowa średniego ciśnienia dn 125mm PE    
71 BI.6743.368.2020 05.10.2020 osoba fizyczna  265, 270/1, 270/2, 274, 276/4 Chrzypsko Wielkie budowa linii kablowej typu NAY2Y - J 4x150mm2    
72 BI.6743.369.2020 07.10.2020 MIX s.c. Hurtownia Metalowa Ireneusz Jednorowicz Piotr Jednorowicz 562/20 Międzychód wewnętrzna instalacja gazowa   zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu  16.10.2020
73 BI.6743.370.2020 07.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  1506/10, 1226/1, 1486/1, 1201, 1194, 1165/3, 1487 Międzychód sieć gazowa nc DN 125PE    
74 BI.6743.396.2020 28.10.2020 osoba fizyczna 1202/29 Międzychód budowa instalacji zbiornikowej gazu propan vmax 3000dm3 - zbiornik naziemny i wewnętrznej instalacji gazowej     
75 BI.6743.400.2020 05.11.2020 osoba fizyczna Bielsko dz. 20/57 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 

 

brak sprzeciwu zg. z art. 30 ust.5 PB

27.11.2020

76 BI.6743.404.2020 10.11.2020 osoba fizyczna Sieraków dz. 750/9 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
77 BI.6743.416.2020 27.11.2020 osoba fizyczna Międzychód dz. 1202/31 budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz zbiornika gazu propan v max 3000dm3    
78 BI.6743.424.2020 30.11.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 
Kwilcz dz. 98/1 budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63    

79

BI.6743.425.2020 30.11.2020
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 
Kwilcz dz. 107/12, 106, 107/15, 98/1 budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63  

 

  

80 BI.6743.435.2020 07.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Bielsko dz. 19/3, 24/3, 24/5, 24/6, 25/11, 304/10 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE w ul. Lecha, ul. Przemysłowej i ul. rzemieślniczej w Bielsku    zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu 11.12.2020
81 BI.6743.437.2020 14.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Kwilcz dz. 694/10, 96/3 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE   

 

 

 

82 BI.6743.450.2020 28.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Kwilcz dz. 287, 180/21 sieć gazowa średniego cisnienia dn 63mm PE    
83 BI.6743.451.2020 28.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Międzychód dz. 17, 68 sieć gazowa średniego cisnienia dn 63mm PE    
84 BI.6743.455.2020 30.12.2020 osoba fizyczna Chrzypsko Małe dz. 136/20 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
85 BI.6743.5.2021 11.01.2021 Polska spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Bielsko dz. 21/3, 20/13, 20/57, 111/1, 20/19 sięć gazowa średniego ciśnienia dn 63mm PE Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 02.02.2021  
86 BI.6743.7.2021 13.01.2021 osoba fizyczna Łowyń 633/6, 633/7, 633/8, 633/9, 633/10. 633/11, 633/12, 633/13, 661/1, 661/2 sieć wodno-kanalizacyjna i przyłącza wod-kan postanowienie o brakach 25.01.2021r.  
87 BI.6743.28.2021 28.01.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 344/1 rozbudowa instalacji gazu ziemnego     
88 BI.6743.42.2021 10.02.2021 osoba fizyczna Międzychód 1430/4 budowa instalacji zbiornikowej gazu propan v-2700dm3 zbiornik naziemny oraz wewnętrznej instalacji gazowej  zgłoszenie wycofano  
89 BI.6743.46.2021 12.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o./ Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Kwilcz dz. 157/9, 157/11, 157/25, 157/42, 159/21 budowa sieci sredniego ciśnienia dn63mm PE ul. Malowa i konwaliowa w Kwilczu  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 05.03.2021  
90 BI.6743.54.2021 16.02.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 803
przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego 
   
91 BI.6743.55.2021 16.02.2021 osoba fizyczna Kwilcz dz. 62/92, 62/93 przyłącze elektroenergetyczne linią kablową SN-15kV, słupowa stacja transformatorowa SN dla zasilania obiektu -magazynu zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 10.03.2021  
92 BI.6743.65.2021 22.02.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 1204/1 budowa instalacji gazu ziemnego milcząca zgoda   
93 BI.6743.66.2021 22.02.2021 osoba fizyczna Miedzychód dz. 759 rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
94 BI.6743.78.2021 05.03.2021 osoba fizyczna Wituchowo dz. 31/5 budowa instalacji zbiornikowej gazu propan - zbiornik naziemny oraz wewnętrznej instalacji gazowej  milcząca zgoda   
95 BI.6743.91.2021 10.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział  Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Wielowieś dz. 61/7, 61/37, 61/38 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 21.04.2021  
96 BI.6743.92.2021 11.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Sieraków dz. 1376/5, 1376/8, 1462/10 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 02.04.2021  
97 BI.6743.99.2021 17.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Grobia dz. 13, 16/1, 16/5, 386/13 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 08.04.2021  
98

BI.6743.100.2021

18.03.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 234 rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
99 BI.6743.101.2021 19.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Kwilcz dz. 98/1, 107/9, 136/2, 136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46 gazociąg średniego ciśnienia o ciśnieniu mniejszym od 0,5mpa zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 10.05.2021  
100 BI.6743.107.2021 22.03.2021 Polski Związek działkowców ROD HUTNIK  Sieraków dz. 2072, 1410/2 budowa sieci wodociągowej na terenie ROD im HUTNIK w Sierakowie zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 30.04.2021  
101 BI.6743.122.2021 06.04.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 1278/24 budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny gz-50 z podłączeniem kotła co+cw milcząca zgoda  
102

 BI.6743.127.2021

09.04.2021 osoba fizyczna Gorzyń dz. 6/20 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym posadowienie zbiornika naziemnego na gaz plynn propan v 1x 2700dm3 milcząca zgoda  
103 BI.6743.128.2021 09.04.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 602/26 budowa instalacji gazu ziemnego milcząca zgoda  
104 BI.6743.129.2021 09.04.2021 osoba fizyczna  Międzychód dz. 930/2 przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda  
105 Bi.6743.144.2021 14.04.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 326 przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda  
106 BI.6743.145.2021 15.04.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  oddzial zakład gazowniczy w Poznaniu  Międzychód dz. 1287/8, 1276/32, 1276/2, 1641/5 budowa sieci gazowej średniego cisnienia dn 63mm PE milcząca zgoda  
107 BI.6743.152.2021 16.04.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 418 przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 14.05.2021  
108 BI.6743.176.2021 29.04.2021 osoba fizyczna Kwilcz dz. 189 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  milcząca zgoda  
109 BI.6743.181.2021 04.05.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 1196 budowa instalacji gazu ziemnego w dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  decyzja umorzenie postępowania 20.05.2021  
110 BI.6743.182.2021 05.05.2021 WINDPOWER POLAND Sp. Z o.o.  Kwilcz dz. 67/1, 67/9 przyłącze elektroenergetyczne SN-15kV,wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV i liniami kablowymi dla eketrowni wiatrowej w kwilczu  milcząca zgoda   
111 BI.6743.183.2021 06.05.2021 osoba fizyczna Chrzypsko Wielkie dz. 111/5 wewnętrzna instalacja gazu ze zbiornikiem na gaz  milcząca zgoda   
112 BI.6743.185.2021 07.05.2021 LKH INTERMEDIA Sp.  Z o.o.  Międzychód dz. 511/21, 544, 551/3, 562/39, 531  budowa rurociągu kablowego i przyłączy teletechnicznych  milcząca zgoda  
113 BI.6743.189.2021 11.05.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 747 przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  milcząca zgoda  
114 BI.6743.194.2021 13.05.2021 osoba fizyczna Kwilcz dz. 144/53 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
115 BI.6743.195.2021 14.05.2021 osoba fizyczna Międzychód dz.1017 rozbudowa wewnętrznej  instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym milcząca zgoda  
116 BI.6743.196.2021 14.05.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 353/4 rozbudowa wewnętrznej  instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym milcząca zgoda   
117 BI.6743.219.2021

28.05.2021

osoba fizyczna Bielsko, dz. nr 169/3 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  milcząca zgoda   
118 BI.6743.220.2021 28.05.2021 osoba fizyczna  Chrzypsko Wielkie dz. 115 budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym  milcząca zgoda   
119 BI.6743.225.2021 01.06.2021 osoba fizyczna  Ryżyn dz. 74/5 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z garażem  milcząca zgoda   
120 BI.6743.229.2021 04.06.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zakład Gazowniczy w Poznaniu  Międzychód dz. 1324 budowa sieci gazowej średniego cisnienia dn 40mm PE zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 02.07.2021  
121 BI.6743.234.2021 11.06.2021 osoba fizyczna Międzychód  dz. 461/6 budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
122 BI.6743.236.2021 14.06.2021 osoba fizyczna  Miłostowo dz. 322/1 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 21.06.2021  
123 BI.6743.246.2021 23.06.2021 osoba fizyczna  Radgoszcz dz. 200/4, 200/5, 200/6 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodznnnym dwulokalowym oraz zbiornika  milcząca zgoda   
124 BI.6743.250.2021 28.06.2021 osoba fizyczna  Gorzyń dz. 8/18 budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu - 1,2,3,4 w buynku mieszkalnym wielorodzinnym  milcząca zgoda  
125 BI.6743.256.2021 01.07.2021 MSK AQUALIFT Sp. Z o.o. Międzychód dz. 1051/4, 1052/2, 1053/4, 1054/3 rozbudowa sieci wodociągowej  milcząca zgoda  
126 BI.6743.257.2021 01.07.2021 MSK AQUALIFT Sp. Z o.o. Łowyń dz. 661/1, 364, 363, 365, 362, 333, 360/3, 360/20 budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  oraz sieci wodociągowej rozdzielczej  milcząca zgoda  
127 BI.6743.258.2021 01.07.2021 MSK AQUALIFT Sp. Z o.o. Międzychód dz. 1427/7, 1441/6, 1613, 1443/2, 1440/3, 1478/4, 1478/3, 1478/1,  budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczonej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej  milcząca zgoda   
128 BI.6743.259.2021 01.07.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 267/2 rozbudowa instalacji gazu ziemnego w lokalu uslugowym (gastronomicznym) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   milcząca zgoda   
129 BI.6743.260.2021 02.07.2021 osoba fizyczna Międzychód dz. 79 rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 1 w budynku wielorodzinnym  milcząca zgoda  
130 BI.6743.262.2021 06.07.2021 osoba fizyczna Międzychód 547 rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  milcząca zgoda 28.07.2021  
131 BI.6743.264.2021 07.07.2021 osoba fizyczna  Międzychód 285/8 rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  milcząca zgoda 29.07.2021  
132 BI.6743.271.2021 14.07.2021 osoba fizyczna  Międzychód 925/2 rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 05.08.2021  
133 BI.6743.272.2021 14.07.2021 osoba fizyczna  Międzychód dz. 1051/1 instalacja zbiornikowa na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 05.08.2021  
134 BI.6743.276.2021 19.07.2021 osoba fizyczna  Sieraków dz. 1033 budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 09.09.2021  
135 BI.6743.278.2021 20.07.2021 osoba fizyczna  Kwilcz dz. 694/18 instalacja gazowa na gaz ziemny  milcząca zgoda  
136 BI.6743.287.2021 26.07.2021 osoba fizyczna  Lewice dz. 438 instalacja zbiornikowa na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  milcząca zgoda   
137 BI.6743.292.2021

27.07.2021

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  dz. nr 62/93, 82/101, 82/1  Kwilcz sieć gazowa średniego ciśnienia  w m. Kwilcz zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 19.08.2021  
138 BI.6743.293.2021

27.07.2021

osoba fizyczna

dz. nr 16/8, 16/11. 7/1 Bielsko  budowa instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
139 BI.6743.294.2021

27.07.2021

osoba fizyczna  dz. nr 504, Międzychód przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
140 BI.6743.302.2021 03.08.2021 osoba fizyczna dz. nr 395/1, Międzychód przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego  milcząca zgoda   
141 BI.6743.326.2021 06.09.2021 osoba fizyczna dz. 165 Międzychód  rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  milcząca zgoda   
142 BI.6743.327.2021 06.09.2021 osoba fizyczna dz. 134/19 Bielsko  rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  milcząca zgoda   
143 BI.6743.328.2021 07.09.2021 psg sp. Z o. o.  Oddział Zakład gazowniczy Poznaniu  dz. 157/42, 711/7 Kwilcz budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63 milcząca zgoda   
144 BI.6743.333.2021 14.09.2021 osoba fizyczna dz. 1556 Międzychód budowa wewnętrznej instalacji gazu     
145 BI.6743.344.2021 16.09.2021 osoba fizyczna dz. 902/4 Sieraków montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej     
146 BI.6743.349.2021 20.09.2021 osoba fizyczna dz. 492 Kwilcz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej     
147 BI.6743.352.2021 21.09.2021 osoba fizyczna dz. 285/4 Międzychód  rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym     
148 BI.6743.354.2021 21.09.2021 MSK AQUALIFT Sp. z o.o. dz. 933/2 Międzychód przebudowa instalacji wewnętrznej gazu ziemnego    
149 BI.6743.355.2021 22.09.2021 osoba fizyczna dz. 102 Grobia  budowa wewnętrznej instalacji gazu na gaz ziemny do budynku mieszkalnego     
150 BI.6743.360.2021 28.09.2021 osoba fizyczna dz. 64 Międzychód  budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
151 BI.6743.365.2021 30.09.2021 osoba fizyczna dz. 1630/4 Międzychód budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu 3a w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym    
152 BI.6743.371.2021 05.10.2021 osoba fizyczna 1276/34 Międzychód budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu nnr 19B w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym    
153 BI.6743.375.2021 08.10.2021 osoba fizyczna dz. 27/11 Śródka budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o pojemnosci 2,3m3 oraz wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
154 BI.6743.378.2021 11.10.2021 osoby fizyczne dz. 323/95, 323/97, 324/24, 324/5, 698  Łowyń rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami    
155              
156              
157              
158              
159              
160              
161              
162              
163              
164              
165              
166              
167              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 29-06-2015 09:05:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 29-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Płócienniczak 18-10-2021 13:23:45