Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji 2018-02-20 09:54:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 2018-02-20 09:53:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-02-20 09:52:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017 ? 2020 2018-02-20 09:51:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018r. 2018-02-20 09:49:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2018-02-20 09:48:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2018-02-20 09:47:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2018-02-20 09:46:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok 2018-02-20 09:45:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 2018-02-20 09:44:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/231/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 3 w Międzychodzie 2017-12-06 14:32:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/230/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 2 w Międzychodzie 2017-12-06 14:30:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/229/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Międzychodzie w Branżową Szkołą Specjalną I Stopnia w Międzychodzie 2017-12-06 14:29:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/228/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Międzychodzie 2017-12-06 14:29:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/227/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Międzychodzie 2017-12-06 14:28:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/226/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Sierakowie 2017-12-06 14:27:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/225/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Międzychodzie 2017-12-06 14:26:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/224/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Międzychodzie 2017-12-06 14:26:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/223/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2018 rok 2017-12-06 14:24:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/222/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 2017-12-06 14:23:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/221/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2018 2017-12-06 14:23:12
dokument Uchwała Nr XXXVII/220/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 2017-12-06 14:22:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/219/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-12-06 14:20:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/218/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki 2017-11-14 08:21:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/217/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 3 w Międzychodzie 2017-11-14 08:20:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/216/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 2 w Międzychodzie 2017-11-14 08:19:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/215/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Międzychodzie w Branżową Szkołą Specjalną I Stopnia w Międzychodzie 2017-11-14 08:18:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/214/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Międzychodzie 2017-11-14 08:16:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Międzychodzie 2017-11-14 08:15:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/212/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Sierakowie 2017-11-14 08:14:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/211/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Międzychodzie 2017-11-14 08:13:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/210/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Międzychodzie 2017-11-14 08:12:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/209/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2017-11-14 08:11:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/208/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-14 08:10:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/207/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód 2017-11-14 08:09:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/206/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-11-14 08:08:57
dokument Uchwała Nr XXXV/205/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo 2017-10-03 10:56:26
dokument Uchwała Nr XXXV/204/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania 2017-10-03 10:54:37
dokument Uchwała Nr XXXV/203/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie 2017-10-03 10:53:35
dokument Uchwała Nr XXXV/202/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli współfinansowania wydatków inwestycyjnych SPZOZ Międzychód 2017-10-03 10:52:37
dokument Uchwała Nr XXXV/201/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji 2017-10-03 10:51:23
dokument Uchwała Nr XXXV/200/2017 z dnia 14 września 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXVII/163/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 09 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. 2017-10-03 10:50:06
dokument Uchwała Nr XXXV/199/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-10-03 10:48:42
dokument Uchwała Nr XXXV/198/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 2017-10-03 10:47:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/197/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. uchylająca Uchwałę nr XXIII/131/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 2017-08-23 10:37:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/196/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-08-23 10:35:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/195/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 2017-08-23 10:32:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/194/2017 z dnia 06 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu? 2017-07-19 10:13:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/193/2017 z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieraków 2017-07-19 10:12:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/192/2017 z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-07-19 10:10:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/191/2017 z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 2017-07-19 10:09:30
dokument Uchwała Nr XXXII/190/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin 2017-06-21 10:47:33
dokument Uchwała Nr XXXII/189/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2017-06-21 10:46:25
dokument Uchwała Nr XXXII/188/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo 2017-06-21 10:44:56
dokument Uchwała Nr XXXII/187/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach 2017-06-21 10:42:27
dokument Uchwała Nr XXXII/186/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie 2017-06-21 10:41:00
dokument Uchwała Nr XXXII/185/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2016 rok 2017-06-21 10:39:44
dokument Uchwała Nr XXXII/184/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2016 rok 2017-06-21 10:37:13
dokument Uchwała Nr XXXI/183/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu międzychodzkiego 2017-06-05 15:51:41
dokument Uchwała Nr XXXI/182/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko ? restauratorskie Parafii Ewangelicko ? Reformowanej w Zelowie 2017-06-05 15:48:57
dokument Uchwała Nr XXXI/181/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach 2017-06-05 15:47:57
dokument Uchwała Nr XXXI/180/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Sowiej Górze na poszerzenie drogi powiatowej nr 1715P 2017-06-05 15:46:37
dokument Uchwała Nr XXXI/179/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin 2017-06-05 15:46:04
dokument Uchwała Nr XXXI/178/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin? 2017-06-05 15:45:14
dokument Uchwała Nr XXXI/177/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu? 2017-06-05 15:44:08
dokument Uchwała Nr XXXI/176/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2016 2017-06-05 15:42:53
dokument Uchwała Nr XXXI/175/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-06-05 15:41:10
dokument Uchwała Nr XXX/174/2017 z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 2017-05-09 12:07:19
dokument Uchwała intencyjna Nr XXX/173/2017 z dnia 27.04.2017r. w sprawie wyrażenia woli współfinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla SP ZOZ Międzychód 2017-05-09 12:05:44
dokument Uchwała Nr XXIX/172/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/167/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie 2017-05-09 12:04:11
dokument Uchwała Nr XXIX/171/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/166/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie powiatu międzychodzkiego 2017-05-09 12:02:21
dokument Uchwała Nr XXIX/170/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/162/2017 z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 2017-05-09 11:58:50
dokument Uchwała Nr XXIX/169/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 2017-05-09 11:56:27
dokument Uchwała Nr XXIX/168/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2023 2017-05-09 11:54:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/167/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie 2017-04-19 12:03:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie powiatu międzychodzkiego 2017-04-19 12:01:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/165/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-04-19 11:59:52
dokument Uchwała Nr XXVII/164/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. 2017-03-16 10:32:08
dokument Uchwała Nr XXVII/163/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. 2017-03-16 10:29:42
dokument Uchwała Nr XXVII/162/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 2017-03-16 10:27:00
dokument Uchwała Nr XXVII/161/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 2017-03-16 10:24:01
dokument Uchwała Nr XXVII/160/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu międzychodzkiego w związku z nowym ustrojem szkolnym. 2017-03-16 10:10:29
dokument Uchwała Nr XXVII/159/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie wyłączenia i likwidacji szkół z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. dr Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego w Międzychodzie, włączenia szkół do Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. dr Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego w Międzychodzie. 2017-03-16 10:07:14
dokument Uchwała Nr XXVII/158/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 2017-03-16 10:02:18
dokument Uchwała Nr XXVI/157/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w użytkowanie wieczyste, położonych w Międzychodzie - dz. nr 584/1, nr 616/4. 2017-02-20 11:16:11
dokument Uchwała Nr XXVI/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. 2017-02-20 11:14:03
dokument Uchwała Nr XXVI/155/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia woli przekazania Gminie Sieraków do prowadzenia Zespół Szkół im. Prof. Maksymiliana Siły Nowickiego w Sierakowie. 2017-02-20 11:12:34
dokument Uchwała Nr XXVI/154/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu międzychodzkiego w związku z nowym ustrojem szkolnym. 2017-02-20 11:09:30
dokument Uchwała Nr XXVI/153/2017 z dnia 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Międzychodzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. dr Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego w Międzychodzie. 2017-02-20 11:03:25
dokument Uchwała Nr XXVI/152/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 3 w Międzychodzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. dr Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego w Międzychodzie. 2017-02-20 11:01:26
dokument Uchwała Nr XXVI/151/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 2017-02-20 10:58:11
dokument Uchwała Nr XXVI/150/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2017 rok 2017-02-20 10:55:57
dokument Uchwała Nr XXVI/149/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2017 rok. 2017-02-20 10:48:58
dokument Uchwała Nr XXVI/148/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok 2017-02-20 10:34:11
dokument Uchwała Nr XXV/147/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXIV/144/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-02-03 12:49:53
dokument Uchwała Nr XXV/146/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 2017-02-03 12:46:08
dokument Uchwała Nr XXV/145/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017 - 2023 2017-02-03 12:45:05