Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

 

Starosta Międzychodzki

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I S T A N O W I Ą C Y C H W Ł A S N O Ś Ć

S K A R B U P A Ń S T W A

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 

Nieruchomość z oznaczeniem księgi

wieczystej:

 

 

KW nr PO2A/00037041/3 - nieruchomość gruntowa zabudowana; grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej; budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

Oznaczenie wg danych z ewidencji

gruntów i budynków:

 

działka nr 1596/1

obręb: Międzychód

gmina: Międzychód

 

Powierzchnia nieruchomości:

 

0,7542 ha

Opis nieruchomości:

 

nieruchomość zabudowana wykorzystywana jako tereny przemysłowe;

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Międzychód dla obrębów: Międzychód, Bielsko, Wielowieś, Dzięcielin

symbol 1P/U

tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej;

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

320.460,00 zł

(słownie: trzystadwadzieściatysięcyczterystasześć-dziesiątzłotych 00/100)

  • stanowi cenę ustaloną za nabycie prawa własności gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym i jest równa wartości prawa własności;

  • netto ( bez podatku VAT)

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

nie dotyczy

Wysokość opłaty rocznej.

nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat.

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat.

nie dotyczy

Wysokość pierwszej opłaty.

nie dotyczy

Informacje o formie sprzedaży:

 

sprzedaż - w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - w oparciu o zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 500/17 z dnia 18 października 2017r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1

i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [ugn] - (jedn. tekst Dz. U. 2016.2147 ze zm.)

 

Do dnia 11 grudnia 2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143, budynek B, pokój nr 115 w godz. [800-1500].

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni ( tj. od dnia 30.10.2017r. do 20.11.2017r.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017 15:40:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Liśkiewicz 30-10-2017 15:41:33