Mapa serwisu

Dane teleadresowe

|---Dane teleadresowe

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Powiat

|---Podstawa prawna

|---Gminy Powiatu

|---Herb i flaga

|---Strategia powiatu

Rada Powiatu

|---Skład osobowy Rady

|---Komisje

      |---Ogłoszenia o terminach Komisji

|---Ogłoszenia o terminach sesji

|---Protokoły z sesji

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

            |---2016

Zarząd Powiatu

|---Kompetencje

|---Skład osobowy Zarządu

|---Protokoły Zarządu

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---od lipca 2015 (poprzednie dostępne w archiwum BIP)

Organizacja Starostwa

|---Regulamin organizacyjny

|---Struktura organizacyjna

|---Kierownictwo

|---Wydziały

Jednostki Organizacyjne

|---Jednostki Organizacyjne

Prawo

|---Uchwały Rady Powiatu

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Uchwały Zarządu Powiatu

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Zarządzenia Starosty

      |---Archiwum poprzedniego BIP-a do 30.06.2015r.

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

Wybory

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe 2018

            |---Zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

RODO

|---Klauzule informacyjne

Oświadczenia majątkowe

|---Radni

      |---VI kadencja (2018-2023)

            |---Szulc Andrzej

            |---Skiba Ryszard

            |---Rybarczyk Wiesław

            |---Rogala Ryszard

            |---Prętkowski Rafał

            |---Piechowiak Henryk

            |---Musiał Roman

            |---Mazurek Julian

            |---Łożyński Jarosław

            |---Litke Rafał

            |---Kozubowski Daniel

            |---Kolanowska-Sroka Klaudia

            |---Kolan Ewa

            |---Doroba Edward

            |---Dorna Hubert

      |---V kadencja (2014 - 2018)

            |---Wieczorek Władysław

            |---Szulc Andrzej

            |---Spychała Zbigniew

            |---Schubert Jędrzej

            |---Rogala Ryszard

            |---Piechowiak Henryk

            |---Piechowiak Ewa

            |---Mazurek Julian

            |---Litke Rafał

            |---Krysztofek Stanisław

            |---Kozubowski Daniel

            |---Kolanowska-Sroka Klaudia

            |---Kolan Ewa

            |---Dorna Hubert

            |---Buda Mieczysław

|---Członkowie Zarządu

      |---VI kadencja (2018 - 2023)

            |---Członek Zarządu Jarosław Łożyński

            |---Członek Zarządu Daniel Kozubowski

            |---Członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka

            |---Wicestarosta Waldemar Górczyński

            |---Starosta Rafał Litke

      |---V kadencja (2014 - 2018)

            |---Członek Zarządu Zbigniew Spychała

            |---Członek Zarządu Ryszard Rogala

            |---Członek Zarządu Henryk Piechowiak

            |---Wicestarosta Jędrzej Schubert

            |---Starosta Julian Mazurek

|---Sekretarz i Skarbnik

      |---Skarbnik Powiatu Elżbieta Piechowiak

      |---Sekretarz Powiatu Małgorzata Dorota Kiełbasa

|---Osoby wydające decyzje

      |---Prętkowska Grażyna - Inspektor Wydz. Komunikacji i Dróg

      |---Osowski Mariusz - Kierownik Wydz. Komunikacji i Dróg

      |---Misiewicz Monika - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Międzychodzie

      |---Milert Tadeusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

      |---Mędryk Magdalena - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń PUP w Międzychodzie

      |---Bąbala Anna - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie

      |---Idziak Jolanta - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Międzychodzie

      |---Kasperczak Alina - Z-ca Dyrektora PUP w Międzychodzie

|---Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |---Zywert Jacek - Dyrektor Zespołu Szkół w Sierakowie

      |---Wyrembska Grażyna - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

      |---Skakun Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

      |---Skakun Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Międzychodzie

      |---Pakuła Pięta Mieczysława - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin

      |---Nowak Dariusz - dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie

      |---Kulas-Doroba Ewa - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie

      |---Krzyżaniak Krzysztof - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie

      |---Krug Roman - Dyrektor Zespołu Szkół w Sierakowie

      |---Kozłowska Marzena - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Międzychodzie

      |---Kończak Renata - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

      |---Kłosowska Maria Małgorzata - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzychodzie

      |---Karwatka Arkadiusz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie

      |---Idziak Jolanta - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

      |---Jędrzejczak Robert - Dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

      |---Grobelny Bartosz - Dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie

      |---Greiser Aleksandra - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie

      |---Glapa Roman - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

      |---Gajewski Andrzej - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

      |---Doroba Edward - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Międzychodzie

      |---Borkowicz Mirosława - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie

      |---Bak Maciej - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Rejestry publiczne

|---Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie

Finanse Publiczne

|---Budżet Powiatu

      |---Budżet 2019

            |---Projekt budżetu

            |---WPF

            |---Sprawozdania

            |---Opinie RIO

            |---Uchwały budżetowe

            |---Informacje Zarządu Powiatu

      |---Budżet 2018

            |---Informacje Zarządu Powiatu

            |---Uchwały budżetowe

            |---Opinie RIO

            |---Sprawozdania

            |---WPF

            |---Projekt budżetu

      |---Budżet 2017

            |---Projekt budżetu

            |---WPF

            |---Sprawozdania

            |---Opinie RIO

            |---Uchwały budżetowe

            |---Informacje Zarządu Powiatu

      |---Budżet 2016

            |---Informacje Zarządu Powiatu

            |---Uchwały budżetowe

            |---Opinie RIO

            |---Sprawozdania

            |---WPF

            |---Projekt budżetu

      |---Budżet 2015

            |---Projekt budżetu

            |---WPF

            |---Sprawozdania

            |---Opinie RIO

            |---Uchwały budżetowe

                  |---Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2015

            |---Informacje Zarządu Powiatu

|---Pomoc publiczna

Zamówienia publiczne

|---Ogłoszenie o prowadzonych przetargach

|---Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

      |---2019

      |---2018

      |---2017

            |---Zapytanie ofertowe na dostwę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

            |---Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

            |---Zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

      |---2016

      |---2015

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.)

      |---2019

      |---2018

      |---2017

Ogłoszenia i komunikaty

|---Nabór pracowników

      |---Jednostki organizacyjne powiatu

            |---2019

            |---2018

                  |---Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa SP ZOZ Międzychód

            |---2017

            |---2016

            |---2015

      |---Starostwo Powiatowe

            |---2019

            |---2018

            |---2017

                  |---Nabór na stanowisko SEKRETARZA PZOON - drugi nabór

                  |---Nabór na stanowisko SEKRETARZA PZOON

                  |---Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale PRB

            |---2016

            |---2015

|---Nieruchomości

      |---2015

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

|---Ochrona środowiska

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Geodezja

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Budownictwo

      |---Obwieszczenia

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

|---Komunikacja i drogi

|---Oświata

|---Inne

      |---2019

      |---2018

      |---2017

            |---Ogłoszenie o sprzedaży - skuter Zipp, model BT49QT-6-Smart - Drugie postępowanie przetargowe

            |---Ogłoszenie o sprzedaży - skuter Zipp, model BT49QT-6-Smart

            |---Sprzedaż samochodu osobowego OPEL CORSA

            |---Sprzedaż samochodu osobowego OPEL VECTRA

      |---2016

      |---2015

Petycje

|---Petycje

      |---ROK 2019

      |---ROK 2018

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Radę Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Starostę Międzychodzkiego

      |---ROK 2017

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Radę Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Starostę Międzychodzkiego

      |---ROK 2016

      |---ROK 2015

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Radę Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

            |---PETYCJE rozpatrywane przez Starostę Międzychodzkiego

Programy i sprawozdania

|---Programy i sprawozdania

      |---Sprawozdania

      |---Programy

            |---Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Międzychodzkiego

            |---Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego

Udostępnianie informacji publicznej

|---Udostępnianie informacji publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

|---Elektroniczna Skrzynka Podawcza

|---e-BOI

|---Generator opłat

Organizacje pozarządowe

|---Wykaz organizacji

|---Program współpracy

      |---Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2019

      |---Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2018

      |---wniosek o współfinansowanie zadań z zakresu kultury i sportu

|---Konsultacje

      |---Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego w 2019"

      |---Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018"

|---Otwarte konkursy

      |---2018

      |---2017

      |---2016

            |---Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

            |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2017 r."

      |---2015

|---Sprawozdania z realizacji programu

Kontrole

|---Własne jednostek podległych

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Kontrole zewnętrzne

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---Archiwum poprzedniego BIP-a do 30.06.2015r.

Pozostałe

|---Biuro Rzeczy Znalezionych

|---Dyżury aptek

|---Archiwum poprzedniego BIP-a
(do lipca 2015)