Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego przewożących materiały niebezpieczne. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-20 15:09:44 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-20 15:05:41 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Ewa Liśkiewicz 2019-02-20 15:03:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Międzychodzkiego nr S-125/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - etap I i II i umarzająca postępowanie organu I instancji. Klaudia Płócienniczak 2019-02-20 10:48:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Klaudia Płócienniczak 2019-02-20 10:41:01 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:12:27 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:12:13 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:57 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:44 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:31 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:15 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:10:59 edycja dokumentu
Uchwała nr 10/24/2019 z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przygoda zawodowa w Hiszpanii-zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie" w ramach programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Iwona Juszczyk 2019-02-12 13:31:29 edycja dokumentu
Uchwała nr 10/24/2019 z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przygoda zawodowa w Hiszpanii-zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie" w ramach programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Iwona Juszczyk 2019-02-12 13:30:38 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:20:56 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:20:36 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:18:00 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:16:05 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:14:21 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:12:59 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:10:44 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:09:00 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza w PZOON w wymiarze 0,5 etatu Dorota Wicenty 2019-02-11 10:26:57 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego przewożących materiały niebezpieczne. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-07 10:48:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-07 10:38:08 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Klaudia Płócienniczak 2019-02-07 09:24:08 edycja dokumentu
Uchwała nr 9/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019 Iwona Juszczyk 2019-02-06 11:11:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr 9/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej Iwona Juszczyk 2019-02-06 11:07:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 9/21/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 5/14/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zasad organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Iwona Juszczyk 2019-02-06 11:05:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 9/20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań Iwona Juszczyk 2019-02-06 10:49:35 dodanie dokumentu
Plan dyżurów Aptek na terenie Międzychodu w 2019 roku Mikołaj Konopiński 2019-01-31 13:48:22 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego Dorota Wicenty 2019-01-31 10:18:38 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego Dorota Wicenty 2019-01-31 10:11:05 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego Dorota Wicenty 2019-01-31 10:09:09 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku topola, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P, 1734P i 1747P. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-01-30 10:54:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Międzychodzkiego nr S-125/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - etap I i II i umarzająca postępowanie organu I instancji. Dorota Wicenty 2019-01-30 10:15:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Międzychodzkiego nr S-125/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - etap I i II i umarzająca postępowanie organu I instancji. Dorota Wicenty 2019-01-30 10:13:51 dodanie dokumentu
xxx Iwona Juszczyk 2019-01-30 08:43:21 usunięcie dokument
xxx Iwona Juszczyk 2019-01-30 08:42:48 dodanie dokumentu
Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Iwona Juszczyk 2019-01-30 08:36:58 edycja dokumentu