Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:26:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:25:03 edycja dokumentu
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:23:56 usunięcie dokument
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:21:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:21:28 edycja dokumentu
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:17:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:16:50 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018 r." Dorota Wicenty 2017-10-13 12:13:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert pn. "Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018 r." Dorota Wicenty 2017-10-13 12:06:35 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. Arkadiusz Halasz 2017-10-13 12:04:40 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186 Arkadiusz Halasz 2017-10-13 11:57:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186 Arkadiusz Halasz 2017-10-13 11:57:26 dodanie dokumentu
17.10.2017r. Iwona Juszczyk 2017-10-13 08:43:31 dodanie dokumentu
XXXVI Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 19 października 2017 r. Iwona Juszczyk 2017-10-13 08:40:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie :na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739P w miejscowości Lutom + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-11 14:40:18 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-10-10 09:33:33 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-10-10 09:32:33 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie:Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu - Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020+pytania i odpowiedzi do treści siwz Arkadiusz Halasz 2017-10-09 13:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR-0135-7/2010 Starosty Powiatu Międzychodzkiego z dnia 10.05.2010r. Gabriela Cop 2017-10-09 10:44:16 dodanie dokumentu
Aktualizacja informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w powiecie międzychodzkim w 2017r. Mikołaj Konopiński 2017-10-06 14:54:38 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:42:16 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków, Grobia, dr. woj. nr 186 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:41:42 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:41:14 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:39:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków, Grobia, dr. woj. nr 186 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:38:10 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:35:38 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-10-05 12:01:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Agnieszka Leśniewska 2017-10-04 15:39:43 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Agnieszka Leśniewska 2017-10-04 15:22:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Agnieszka Leśniewska 2017-10-04 15:17:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:11:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:11:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:06:35 edycja dokumentu
Uchwał Nr 125/191/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie-na czas nieokreślony Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:45:11 edycja dokumentu
Uchwał Nr 128/193/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:44:35 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 126/192/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:43:29 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/191/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie-na czas nieokreślony Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:42:19 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/190/2017 z dnia 07 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:41:11 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/189/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 100/136/2017 z dnia 02 lutego 2017 dotyczącej przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań. Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:40:00 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/187/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:38:50 edycja dokumentu