Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r. (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.)