Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

KD.7011.1.3.2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, samochodem skrzyniowym o ładowności min. 5 Mg.

Kod CPV 60.18.10.00-0.

Zamówienie winno być realizowane do 31.12.2019 r.

Przedmiotowe usługi nie stanowią pracy stałej, będą zamawiane według bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce :

Zamówienia publiczne – zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 

  1. Nie jest wymagana wpłata wadium. Nie będzie wymagane wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

  1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem - "Oferta – usługi transportowe 2019 r." należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 11:00.

 

  1. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

  1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,

ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie, drogą listowną lub faxem.

 

  1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencje na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy rzeczy) i dysponujący samochodem ciężarowym o wymienionych w p. 1 parametrach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 7 luty 2019 r. /-/ Rafał Litke - Starosta

Załączniki do pobrania

1 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019 - siwz.doc (DOC, 50KB) 2019-02-07 10:38:08 13 razy
2 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019- formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB) 2019-02-07 10:38:08 12 razy
3 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019 - wzór umowy.doc (DOC, 35KB) 2019-02-07 10:38:08 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 07-02-2019 10:38:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 07-02-2019 10:38:08