Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności 5 t, przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul.17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi transportowe w roku 2019,
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została otwarta i sprawdzona.

 

Jedyną ofertę złożyła firma:

Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz

ul. Główna 6, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie

oferowana cena netto: 90,00 zł/godz.; brutto: 110,70 zł/godz

 

Była to oferta kompletna i spełniająca wymogi


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Międzychód, dnia 20 luty 2019 r. /-/ Wicestarosta - Waldemar Górczyński

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.3.2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, samochodem skrzyniowym o ładowności min. 5 Mg.

Kod CPV 60.18.10.00-0.

Zamówienie winno być realizowane do 31.12.2019 r.

Przedmiotowe usługi nie stanowią pracy stałej, będą zamawiane według bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce :

Zamówienia publiczne – zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 

  1. Nie jest wymagana wpłata wadium. Nie będzie wymagane wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

  1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem - "Oferta – usługi transportowe 2019 r." należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 11:00.

 

  1. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

  1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,

ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie, drogą listowną lub faxem.

 

  1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencje na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy rzeczy) i dysponujący samochodem ciężarowym o wymienionych w p. 1 parametrach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 7 luty 2019 r. /-/ Rafał Litke - Starosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019 - siwz.doc (DOC, 50KB) 2019-02-07 10:38:08 30 razy
2 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019- formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB) 2019-02-07 10:38:08 26 razy
3 USŁUGI TRANSPORTOWE 2019 - wzór umowy.doc (DOC, 35KB) 2019-02-07 10:38:08 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 07-02-2019 10:38:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 20-02-2019 15:05:41