Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydana decyzji o pozwolenie na budowę: przebudowa sieci elektroenergetycznej - jednotorowej napowietrznej linii 110kV na linie napowietrzną dwutorową 110kV w zakresie wymiany słupów i fundamentów wraz z montażem przewodów fazowych i odgromowych w linii napowitrznej WN-110 kV relacji Międzychód-Zielomyśl na odcinku od słupa nr do nr 10 w obr. Dzięcielin na dz. nr 64/23; 67/2; 72/10; 92; 94/26; 94;25; 94/19 Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:58:07 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej ENERCON E66/2MW ze zjazdem, drogą dojazdową z placem postojowym, placem montażowym, kontenerową stacją transformatorową NN/SN, liniami kablowymi NN i SN oraz wymianą słupa energetycznego na dz. 41/2 obr. Głażewo Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:58:04 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 30 lipca 2015r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - przebudowę sieci elektroenergetycznej-jednotorowej napowietrznej linii 110kV na linię napowietrzną dwutorową 110kV w zakresie wymiany słupów i fundamentów wraz z montażem przewodów fazowych i odgromowych w linii napowietrznej WN-110kV relacji Międzychód-Zielomyśl na odcinkach od słupa nr 10 do słupa nr 12 w obr. Dzięcielin na dz. 94/25; 94/19; 97; 98; 178;181/2 i 180 oraz w obr. Gorzyń na dz. nr 19/1; 489/2; 489/3; i 17/13. Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:58:02 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 30 września 2015r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych enercon E66/2Mw ze zjazdem, drogą dojazdową z placem postojowym, placem montażowym, kontenerową stacją transformatorową NN/SN, kablową linią NN i SN wymianą słupa energetycznego na dz. 41/2 obr. Głażewo Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:58:00 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 2 grudnia 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany do decyzji pozwolenia na budowę nr 58/2013 z dnia 20.05.2013r. wydanego przez Starostę Międzychodzkiego stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1596/1 obręb Międzychód. Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:57:58 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 grudnia 2015r. o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany do decyzji pozwolenia nr 58/2013 z dnia 20.05.2013r. wydanego przez Starostę Międzychodzkiego na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1596/1 obręb Międzychód Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:57:52 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1719P od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną w Międzychodzie na działkach o nr ew. gruntu: Gmina Międzychód, obręb Międzychód: 531, 558, 106, 557/3, 557/4, 557/5, 464/2, 491. Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:51:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1719P wraz z budową ścieżki pieszo ? rowerowej od m. Dzięcielin do skrzyżowania z drogą krajową nr 24 na działkach o nr ew. gruntu: Gmina Międzychód, obręb Dzięcielin: 98, 174/1, 172, 173, 97, 94/24, 176, 177, 178, 94/29, 179, 181/2, 180, Gmina Międzychód, obręb Gorzyń: 20/1, 18/3, 19/1, 17/11, 18/4, 21/1, 489/1, 17/8, 17/13, 18/2, Gmina Międzychód, obręb Kamionna: 1/3, 1/2, 3, 9/2, 6/9, 4/4, 8, 10, 4/3, Gmina Międzychód, obręb Skrzydlewo: 184/1, 185/6, 187/4. Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:49:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1719P wraz z budową ścieżki pieszo ? rowerowej od m. Dzięcielin do skrzyżowania z drogą krajową nr 24 na działkach o nr ew. gruntu: Gmina Międzychód, obręb Dzięcielin: 98, 174/1, 172, 173, 97, 94/24, 176, 177, 178, 94/29, 179, 181/2, 180, Gmina Międzychód, obręb Gorzyń: 20/1, 18/3, 19/1, 17/11, 18/4, 21/1, 489/1, 17/8, 17/13, 18/2, Gmina Międzychód, obręb Kamionna: 1/3, 1/2, 3, 9/2, 6/9, 4/4, 8, 10, 4/3, Gmina Międzychód, obręb Skrzydlewo: 184/1, 185/6, 187/4. Aleksandra Szyszka 2023-03-23 07:47:54 dodanie dokumentu
Zatrudnienie od dnia 24.02.2023 r. na stanowisku Sekretarza Powiatu Międzychodzkiego. Mikołaj Konopiński 2023-03-22 08:25:56 edycja dokumentu
Zatrudnienie od dnia 24.02.2023 r. na stanowisku Sekretarza Powiatu Międzychodzkiego. Mikołaj Konopiński 2023-03-22 08:25:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gorzycko Stare, gminie Międzychód (dz. nr 150/2) Ewa Liśkiewicz 2023-03-21 12:29:01 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi letniego utrzymania dróg powiatowych w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2023-03-21 12:26:44 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2023 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2023-03-16 08:44:41 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg gruntowych w roku 2023. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2023-03-16 08:41:46 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO + OGŁOSZENIE O WYNIKU Arkadiusz Halasz 2023-03-16 08:39:40 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 Magdalena Dubrowska 2023-03-16 08:11:10 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 Magdalena Dubrowska 2023-03-16 08:05:31 dodanie dokumentu
Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej Magdalena Dubrowska 2023-03-15 09:47:31 edycja dokumentu
Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej Magdalena Dubrowska 2023-03-15 09:46:16 edycja dokumentu
Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej Magdalena Dubrowska 2023-03-15 09:34:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (działka nr 583 obręb Międzychód, lokal niemieszkalny nr 1) Ewa Liśkiewicz 2023-03-15 09:31:45 dodanie dokumentu
Plan postępowań 2023 + aktualizacja 1+aktualizacja 2+ aktualizacja 3 + aktualizacja 4+aktualizacja 5 Arkadiusz Halasz 2023-03-14 15:14:29 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2022 - rozwiązanie umowy o pracę (przejście na emeryturę) z dniem 23.02.2023r. Mikołaj Konopiński 2023-03-14 14:23:52 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2022 - rozwiązanie umowy o pracę (przejście na emeryturę) z dniem 23.02.2023r. Mikołaj Konopiński 2023-03-14 13:13:25 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2022 - rozwiązanie umowy o pracę (przejście na emeryturę) z dniem 23.02.2023r. Mikołaj Konopiński 2023-03-14 13:12:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - umowa na czas zastępstwa Lidia Wódkiewicz 2023-03-10 10:22:11 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dorota Wicenty 2023-03-08 10:59:05 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Karolina Jednorowicz 2023-03-07 08:52:53 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Karolina Jednorowicz 2023-03-07 08:50:39 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Karolina Jednorowicz 2023-03-07 08:50:17 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-03-06 13:09:13 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-03-03 07:58:28 edycja dokumentu
Plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców 2023 Ewelina Rys 2023-03-02 12:46:37 edycja dokumentu
Plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców 2023 Ewelina Rys 2023-03-02 12:45:05 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-03-02 11:41:13 edycja dokumentu
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Niezależnej "RÓBSZUM" Magdalena Dubrowska 2023-03-02 09:11:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 200/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Iwona Juszczyk 2023-02-28 10:20:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 199/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Iwona Juszczyk 2023-02-28 10:20:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 198/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Iwona Juszczyk 2023-02-28 10:19:24 dodanie dokumentu