Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek na nagrody Joanna Kowal 2023-02-07 13:12:38 edycja dokumentu
Wniosek na nagrody Joanna Kowal 2023-02-07 13:12:04 edycja dokumentu
Regulamin przyznawania nagród Joanna Kowal 2023-02-07 13:09:03 edycja dokumentu
Regulamin przyznawania nagród Joanna Kowal 2023-02-07 13:08:56 dodanie dokumentu
Wniosek na nagrody Joanna Kowal 2023-02-07 13:03:06 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-02-07 09:43:33 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Lidia Wódkiewicz 2023-02-03 08:54:50 dodanie dokumentu
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne Mikołaj Konopiński 2023-01-27 15:02:49 edycja dokumentu
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne Mikołaj Konopiński 2023-01-27 14:58:52 edycja dokumentu
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne Mikołaj Konopiński 2023-01-27 14:54:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.26.2022 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2023-01-27 13:02:23 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-01-27 10:15:11 edycja dokumentu
Uchwała nr 3/60/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2023 r. Karolina Jednorowicz 2023-01-26 14:37:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-18/0951/144/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Międzychodzkiego Karolina Jednorowicz 2023-01-26 14:32:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-18/0951/143/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2023 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 14:31:14 dodanie dokumentu
Uchwała XLVII/269/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2028 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:20:38 edycja dokumentu
Uchwała XLVII/269/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2028 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:20:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:18:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:11:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:10:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Karolina Jednorowicz 2023-01-26 09:10:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego (działki nr 55/26 i nr 55/27 obręb Muchocin) Ewa Liśkiewicz 2023-01-24 15:00:59 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego (działki nr 55/26 i nr 55/27 obręb Muchocin) Ewa Liśkiewicz 2023-01-24 15:00:47 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Aleksandra Szyszka 2023-01-18 11:02:59 edycja dokumentu
Plan postępowań 2023 + aktualizacja 1 Arkadiusz Halasz 2023-01-17 13:10:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr 202/259/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2023 Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:59:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 201/258/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:58:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 201/257/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 200/255/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:53:46 edycja dokumentu
Uchwała nr 200/256/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów oświatowych Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 200/255/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 199/254/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją zadania pn."Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:50:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 197/253/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:48:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 197/252/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:46:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 197/251/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Międzychodzki do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:43:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 197/250/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r." Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:32:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 196/249/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2021 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 194/246/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r." Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:26:24 edycja dokumentu
Uchwała nr 194/246/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r." Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:26:08 edycja dokumentu
Uchwała nr 196/248/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2023-01-16 14:25:51 dodanie dokumentu