Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:10:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:10:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:09:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:09:01 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:08:14 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 08:00:16 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:59:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:59:30 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:58:24 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:58:06 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:57:48 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:57:19 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:57:03 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:48:46 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-06-13 07:48:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/272/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:14:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/271/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:12:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/270/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie podziału Powiatu Międzychodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:11:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/269/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:10:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/268/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:09:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/267/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 160/238/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2018 roku" w związku z realizacją "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Międzychodzkiego" Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:06:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest Arkadiusz Halasz 2018-06-11 15:26:43 dodanie dokumentu
Kontrola w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych Mikołaj Konopiński 2018-06-11 14:54:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-11 14:50:20 dodanie dokumentu
Powiatowy Urząd Pracy Dorota Wicenty 2018-06-11 12:35:07 edycja dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 Arkadiusz Halasz 2018-06-05 15:25:01 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-05 15:16:22 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-05 15:14:33 usunięcie dokument
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 14:05:52 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:51:50 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:45:47 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:42:12 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:41:12 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:40:22 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:39:02 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:37:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:36:25 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:35:39 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:34:55 dodanie dokumentu