Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Agnieszka Leśniewska 2017-10-04 15:22:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Agnieszka Leśniewska 2017-10-04 15:17:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:11:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:11:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie Mikołaj Konopiński 2017-10-03 13:06:35 edycja dokumentu
Uchwał Nr 125/191/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie-na czas nieokreślony Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:45:11 edycja dokumentu
Uchwał Nr 128/193/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:44:35 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 126/192/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:43:29 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/191/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie-na czas nieokreślony Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:42:19 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/190/2017 z dnia 07 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:41:11 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 125/189/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 100/136/2017 z dnia 02 lutego 2017 dotyczącej przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań. Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:40:00 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/187/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:38:50 edycja dokumentu
Uchwał Nr 125/188/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:38:33 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/187/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:36:51 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/186/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:36:00 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/185/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2737 P na terenie gminy Miedzichowo, relacji granica powiatu nowotomyskiego ? Prądówka ? granica gminy Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 16, 49, 236, 256, 257 i 258 obręb 0020 Łęczno, działka o nr ewid. 220 obręb 0019 Prądówka oraz działki o nr ewid. 61, 137 i 261 obręb 0018 Trzciel Odbudowa) dotychczasowej kategorii Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:35:07 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2747 P na terenie gminy Nowy Tomyśl, relacji droga wojewódzka nr 302 ? Jastrzębsko Stare ? Szarki ? Boruja Kościelna ? droga wojewódzka nr 305 (tj. działki o nr ewid. 267 i 455/2 obręb 0001 Boruja Kościelna, działki o nr ewid. 51 i 154 obręb 0007 Grubsko, działki o nr ewid. 68, 69, 134, 191, 421 obręb 0008 Jastrzębsko Stare oraz działki o nr ewid. 20/4, 20/6, 20/8, 20/9, 267, 268, 271 i 5295/5 obręb 0017 Szarki) dotychczasowej kategorii Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:34:10 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/183/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2708 P na odcinku od skrzyżowania z Aleją Emilii Sczanieckiej do granicy terenu zabudowanego w miejscowości Lwówek (tj. działki o nr ewid. 759 i 933 obręb 0001 Lwówek) dotychczasowej kategorii Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:33:13 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/182/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół w Sierakowie Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:32:08 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 124/181/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017r Iwona Juszczyk 2017-10-03 11:31:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/205/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:56:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/204/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:54:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/203/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:53:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/202/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli współfinansowania wydatków inwestycyjnych SPZOZ Międzychód Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:52:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/201/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:51:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/200/2017 z dnia 14 września 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXVII/163/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 09 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:50:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/199/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:48:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/198/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Iwona Juszczyk 2017-10-03 10:47:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Mikołaj Konopiński 2017-10-02 15:25:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Mikołaj Konopiński 2017-10-02 15:24:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Mikołaj Konopiński 2017-10-02 15:24:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Mikołaj Konopiński 2017-10-02 15:23:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Mikołaj Konopiński 2017-10-02 15:22:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie :na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739P w miejscowości Lutom + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-09-27 13:57:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont i modernizacja istniejących pomieszczeń ZS Nr 3 w Międzychodzie wraz z zagospodarowaniem terenu + pytanie i odpowiedź do treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Arkadiusz Halasz 2017-09-27 13:00:34 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-09-27 08:57:07 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa dwóch samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych + pytania i odpowiedzi do treści siwz+informacja z otwarcia ofert+zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Arkadiusz Halasz 2017-09-21 13:26:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.42.2016 w sprawie zmiany zasad /polityki/ rachunkowości Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2017-09-20 10:04:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.41.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany zasad /polityki/ rachunkowości Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2017-09-20 09:51:41 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-09-19 11:49:35 dodanie dokumentu