Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Arkadiusz Halasz 2018-01-12 12:08:45 edycja dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Arkadiusz Halasz 2018-01-12 12:08:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objętych projektem "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki nr wniosku RPWP.02.02.02-30-0009/16 Gabriela Cop 2018-01-12 11:07:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-12 10:53:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.26.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objetych projektem "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki Gabriela Cop 2018-01-12 10:50:38 dodanie dokumentu
UWAGA!!! Ogłoszenia konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się w zakładce Ogłoszenia i komunikaty / Inne Dorota Wicenty 2018-01-11 10:21:44 usunięcie dokument
Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie Dorota Wicenty 2018-01-11 10:17:34 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ Międzychód Mikołaj Konopiński 2018-01-05 08:04:02 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Klaudia Płócienniczak 2018-01-04 14:56:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie za 2016 z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dorota Wicenty 2018-01-03 14:47:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-01-02 12:15:05 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:58:08 edycja dokumentu
Informacja w sprawie legalizacji urządzenia wodnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:51 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:36 edycja dokumentu
informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:20 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:07 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:52 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:39 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:25 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:11 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:56 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:40 edycja dokumentu
Informacji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:21 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:06 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:54:49 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:54:31 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:54:10 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:53:07 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:52:22 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:51:48 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:50:10 edycja dokumentu
Wykaz organizacji pozarządowych w Powiecie Międzychodzkim Klaudia Płócienniczak 2017-12-28 09:13:04 edycja dokumentu
Wykaz organizacji pozarządowych w Powiecie Międzychodzkim Klaudia Płócienniczak 2017-12-28 09:12:37 usunięcie załacznika
Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Mikołaj Konopiński 2017-12-22 07:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-12-19 12:31:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 w sprawie zmiany koordynatora czynności kancelaryjnych Gabriela Cop 2017-12-19 12:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru robót: "Modernizacja systemu grzewczego DPS Piłka - Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych w Piłce" Gabriela Cop 2017-12-19 12:22:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Gabriela Cop 2017-12-19 12:20:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Gabriela Cop 2017-12-19 12:20:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-12-19 12:18:46 dodanie dokumentu