Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 w sprawie zmiany Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie