Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/272/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:14:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/271/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:12:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/270/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie podziału Powiatu Międzychodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:11:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/269/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:10:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/268/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:09:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/267/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 160/238/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w 2018 roku" w związku z realizacją "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Międzychodzkiego" Iwona Juszczyk 2018-06-12 14:06:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest Arkadiusz Halasz 2018-06-11 15:26:43 dodanie dokumentu
Kontrola w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych Mikołaj Konopiński 2018-06-11 14:54:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-11 14:50:20 dodanie dokumentu
Powiatowy Urząd Pracy Dorota Wicenty 2018-06-11 12:35:07 edycja dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 Arkadiusz Halasz 2018-06-05 15:25:01 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-05 15:16:22 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-06-05 15:14:33 usunięcie dokument
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 14:05:52 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:51:50 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:45:47 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:42:12 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:41:12 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:40:22 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:39:02 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:37:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:36:25 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:35:39 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:34:55 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:34:05 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:31:16 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:30:11 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:29:29 dodanie dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 Arkadiusz Halasz 2018-06-01 14:07:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-05-30 10:48:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.22.2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie" Gabriela Cop 2018-05-29 13:41:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 159/237/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:38:51 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż - Międzychód, działka nr 1295 Ewa Liśkiewicz 2018-05-28 15:38:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 158/236/2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:37:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr 157/235/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:36:13 dodanie dokumentu
Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017r. Gabriela Cop 2018-05-25 10:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 149/225/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:06:19 edycja dokumentu
Uchwała nr 149/226/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:06:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 149/225/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:04:07 edycja dokumentu