Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego (obowiązujący od 1 maja 2017r do 28 listopada 2018r) Dorota Wicenty 2018-12-10 15:17:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.51.2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2019 w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach i w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślinie, oddział Piłka i oddział Zamyślin Gabriela Cop 2018-12-08 13:49:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.50.2018 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim w roku 2019 Gabriela Cop 2018-12-08 13:47:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.49.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-12-08 13:43:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Dorota Wicenty 2018-12-08 09:31:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostwę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Dorota Wicenty 2018-12-08 09:27:52 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko inspektora ds. Kadr w wymiarze 0,5 etatu Dorota Wicenty 2018-12-08 09:22:46 dodanie dokumentu
Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach Dorota Wicenty 2018-12-07 08:36:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/287/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2023 Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:23:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/287/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2023 Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:22:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/287/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2023 Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:22:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:20:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:19:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 179/266/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:18:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr 179/266/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:17:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 177/262/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:16:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr 177/262/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:15:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/288/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:13:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/288/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-12-06 11:12:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dla Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Joanny Piaseckiej do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie o nadanie identyfikatora i hasła uprawniającego do dostępu informatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Należności Publicznoprawnych Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:13:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/6/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za lata 2018 i 2019 Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:12:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/5/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:11:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/4/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl-Duszniki na odcinku położonym na działkach o nr ewid. 380/3,380/4,741,1776,855/6 w celu nadania jej kategorii gminnej na terenie gminy Nowy Tomyśl Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:10:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/3/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:06:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:05:31 edycja dokumentu
Uchwała nr 1/2/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:05:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/1/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Iwona Juszczyk 2018-12-04 12:04:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.48.2018 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu przysługującego pracownikowi odbywającemu podróż służbową na terenie kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy Gabriela Cop 2018-12-04 11:12:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.47.2018 w sprawie zmiany zasad /polityki/ rachunkowości Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-12-04 11:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.46.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-12-04 10:58:13 dodanie dokumentu
Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2019 Klaudia Płócienniczak 2018-11-29 14:01:41 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Powiatu w sprawie "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego w 2019" Klaudia Płócienniczak 2018-11-29 14:01:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-11-28 09:46:52 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2019 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-11-26 15:01:35 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-11-26 14:57:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.45.2018 w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2018r. Gabriela Cop 2018-11-26 10:59:29 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał 2018 Tomasz Borowiak 2018-11-26 10:33:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.44.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-11-26 10:08:17 dodanie dokumentu
Komisje Rady Powiatu V kadencji 2014-2018 Dorota Wicenty 2018-11-23 09:38:30 edycja dokumentu
Skład Rady VI kadencji 2018-2023 Dorota Wicenty 2018-11-23 09:34:53 dodanie dokumentu