Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 163/242/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Iwona Juszczyk 2018-07-24 07:56:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr 163/241/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-07-24 07:55:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/280/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:45:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/279/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:44:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/278/2018 z dnia 05 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:43:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/277/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Głażewie-działki nr 28/1 Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:42:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/276/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sierakowie-działek nr 2020/10 oraz nr 2020/11 Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:41:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/276/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sierakowie-działek nr 2020/10 oraz nr 2020/11 Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/275/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego instrumentem płatniczym Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:39:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/274/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:38:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/273/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Iwona Juszczyk 2018-07-23 13:38:13 dodanie dokumentu
Informacje o zasadach działania Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. Mikołaj Konopiński 2018-07-16 15:03:49 usunięcie załacznika
Informacje o zasadach działania Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. Mikołaj Konopiński 2018-07-16 15:03:40 edycja dokumentu
XLVIII Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 19.07.2018 Iwona Juszczyk 2018-07-16 14:04:39 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek Lubosz,( Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650) +modyfikacja treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Arkadiusz Halasz 2018-07-16 09:11:07 dodanie dokumentu
Kontrola w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych - dot. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-07-16 09:02:22 dodanie dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 - 2 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-07-13 13:45:00 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Mikołaj Konopiński 2018-07-03 13:35:05 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki granica powiatu szamotulskiego, na długości 1 km (etap VI od km 5+200 do km 6+200) + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty Arkadiusz Halasz 2018-07-03 13:30:11 dodanie dokumentu
nabór pracownika na stanowisko sprzątaczki Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-07-03 12:34:52 usunięcie dokument
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-07-03 12:34:41 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-07-03 12:27:06 usunięcie dokument
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-07-03 12:25:15 usunięcie dokument
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-07-03 12:24:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2018-07-03 12:22:57 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2018-07-03 12:21:26 dodanie dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 - 2 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-06-27 14:27:06 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:16:55 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:16:45 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:15:34 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:15:17 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:14:50 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:13:07 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-06-27 12:09:58 dodanie dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 - 2 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-06-27 11:06:44 edycja dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 - 2 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-06-27 10:47:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr Or.120.25.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb na dz nr 150/2, obr. Gorzycko Stare stanowiącej część Jeziora Długiego oraz wzoru zezwolenia Gabriela Cop 2018-06-27 10:15:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-06-27 10:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-06-27 10:01:12 dodanie dokumentu
XLVII Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 05.07.2018 Iwona Juszczyk 2018-06-27 08:27:31 dodanie dokumentu