Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 136/205/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:26:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:24:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:23:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:22:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:20:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:20:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:19:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 128/193/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:12:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 128/193/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:11:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:08:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:07:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:05:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:04:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:03:14 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał 2017 roku Tomasz Borowiak 2018-01-16 12:55:30 dodanie dokumentu
Informacja o kwocie dotacji dla szkoły niepublicznej w Powiecie Międzychodzkim w 2018 r. Mikołaj Konopiński 2018-01-16 09:49:06 dodanie dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Arkadiusz Halasz 2018-01-12 12:08:45 edycja dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Arkadiusz Halasz 2018-01-12 12:08:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objętych projektem "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki nr wniosku RPWP.02.02.02-30-0009/16 Gabriela Cop 2018-01-12 11:07:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-12 10:53:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.26.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objetych projektem "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki Gabriela Cop 2018-01-12 10:50:38 dodanie dokumentu
UWAGA!!! Ogłoszenia konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się w zakładce Ogłoszenia i komunikaty / Inne Dorota Wicenty 2018-01-11 10:21:44 usunięcie dokument
Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie Dorota Wicenty 2018-01-11 10:17:34 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ Międzychód Mikołaj Konopiński 2018-01-05 08:04:02 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Klaudia Płócienniczak 2018-01-04 14:56:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie za 2016 z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dorota Wicenty 2018-01-03 14:47:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-01-02 12:15:05 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:58:08 edycja dokumentu
Informacja w sprawie legalizacji urządzenia wodnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:51 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:36 edycja dokumentu
informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:20 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:57:07 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:52 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:39 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:25 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:56:11 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:56 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:40 edycja dokumentu
Informacji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:21 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-01-02 11:55:06 edycja dokumentu