Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
nabór pracownika na stanowisko sprzątaczki Klaudia Płócienniczak 2017-11-07 08:28:38 edycja dokumentu
nabór pracownika na stanowisko sprzątaczki Klaudia Płócienniczak 2017-11-06 14:56:29 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-11-06 12:34:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach Mikołaj Konopiński 2017-11-06 10:30:07 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 10 kwietnia 2018 r.+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-02 09:25:40 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Ewa Liśkiewicz 2017-10-30 15:41:33 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Ewa Liśkiewicz 2017-10-30 15:40:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - powierzenie p.o. dyrektora Mikołaj Konopiński 2017-10-27 12:55:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora Mikołaj Konopiński 2017-10-27 12:54:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora Mikołaj Konopiński 2017-10-27 12:53:56 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-10-25 11:41:53 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-25 07:59:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186+ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-25 07:56:51 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza zapytanie ofertowe na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 10 kwietnia 2018 r.+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-23 15:18:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:26:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:25:03 edycja dokumentu
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:23:56 usunięcie dokument
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:21:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:21:28 edycja dokumentu
Formularz ofertowy Dorota Wicenty 2017-10-17 11:17:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dorota Wicenty 2017-10-17 11:16:50 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018 r." Dorota Wicenty 2017-10-13 12:13:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert pn. "Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018 r." Dorota Wicenty 2017-10-13 12:06:35 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-13 12:04:40 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186+ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-13 11:57:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków , Grobia , dr. woj. nr 186+ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-13 11:57:26 dodanie dokumentu
17.10.2017r. Iwona Juszczyk 2017-10-13 08:43:31 dodanie dokumentu
XXXVI Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 19 października 2017 r. Iwona Juszczyk 2017-10-13 08:40:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie :na wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739P w miejscowości Lutom + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-11 14:40:18 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-10-10 09:33:33 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-10-10 09:32:33 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie:Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu - Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020+pytania i odpowiedzi do treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty Arkadiusz Halasz 2017-10-09 13:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR-0135-7/2010 Starosty Powiatu Międzychodzkiego z dnia 10.05.2010r. Gabriela Cop 2017-10-09 10:44:16 dodanie dokumentu
Aktualizacja informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w powiecie międzychodzkim w 2017r. Mikołaj Konopiński 2017-10-06 14:54:38 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:42:16 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków, Grobia, dr. woj. nr 186 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:41:42 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:41:14 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:39:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 33 szt. drzew gatunku jesion oraz klon, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków, Grobia, dr. woj. nr 186 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:38:10 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-10-05 14:35:38 edycja dokumentu