Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1727P, 1726P, 1718P, 1745P, 1721P + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-08-21 13:55:36 dodanie dokumentu
Podział województwa na okręgi wyborcze Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 14:20:00 dodanie dokumentu
Podział powiatu na okręgi wyborcze Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 14:17:34 edycja dokumentu
Konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-08-20 12:04:48 edycja dokumentu
Podział powiatu na okręgi wyborcze Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:13:25 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:12:26 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:11:20 usunięcie dokument
Zarządzenie wyborów Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:11:08 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:09:45 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:08:25 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:05:35 dodanie dokumentu
Wybory samorządowe 2018 Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 11:03:57 usunięcie dokument
Wybory samorządowe 2018 Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-08-20 10:59:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek Lubosz,( Etap IV - IX od km 3+000 do km 4+650) +modyfikacja treści siwz+informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Arkadiusz Halasz 2018-08-08 13:00:08 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim Mikołaj Konopiński 2018-08-08 12:26:39 dodanie dokumentu
Kontrola w Policealnej Szkole Biznesu i Ochrony "Delta" w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-08-08 12:11:10 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Ewa Liśkiewicz 2018-08-06 12:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.30.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-08-03 13:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-08-03 13:12:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-08-03 13:11:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.27.2018 w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-08-03 13:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.26.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-08-03 13:07:22 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowym Dorota Wicenty 2018-08-03 12:51:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-08-03 11:54:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 167/250/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Iwona Juszczyk 2018-08-03 11:12:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr 167/249/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-08-03 11:11:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 167/248/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania konkursowego do wybory kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-08-03 11:10:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 167/247/2018 z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018r. Iwona Juszczyk 2018-08-03 11:09:54 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie budowy progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1739P we wsi Mościejewo Dorota Wicenty 2018-07-27 15:13:56 edycja dokumentu
Petycja w sprawie budowy progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1739P we wsi Mościejewo Dorota Wicenty 2018-07-27 15:12:46 edycja dokumentu
Petycja w sprawie budowy progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1739P we wsi Mościejewo Dorota Wicenty 2018-07-27 15:10:05 edycja dokumentu
Petycja w sprawie budowy progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1739P we wsi Mościejewo Dorota Wicenty 2018-07-27 15:03:15 edycja dokumentu
Petycja w sprawie budowy progów wyspowych na drodze powiatowej nr 1739P we wsi Mościejewo Dorota Wicenty 2018-07-27 13:02:54 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Międzychodzkiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mikołaj Konopiński 2018-07-27 12:01:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Dorota Wicenty 2018-07-27 09:01:59 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie NIeruchomości Dorota Wicenty 2018-07-27 09:00:12 edycja dokumentu
Uchwała nr 166/246/2018 z dnia 19 lipca 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr 164/243/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-07-24 08:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 165/245/2018 z dnia 11 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych Iwona Juszczyk 2018-07-24 08:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr 164/244/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-07-24 08:00:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 164/243/2018 z dnia 05 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-07-24 07:58:54 dodanie dokumentu