Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Ewa Liśkiewicz 2018-01-29 09:15:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.4.2018 w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjanych Powiatu Międzychodzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: "Młodzi Wielkopolanie o patriotyźmie XXI wieku". Gabriela Cop 2018-01-26 10:30:59 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 500 mb + informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Arkadiusz Halasz 2018-01-25 14:12:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.38.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-24 13:30:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.37.2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2018r. Gabriela Cop 2018-01-24 13:29:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.36.2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objętych projektem: "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienia elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki" - nr wniosku RPWP.02.02.02.-30-0009/16 Gabriela Cop 2018-01-24 13:26:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.35A.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-24 13:22:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.35.2017 w sprawie powołania Komisji odbioru robót: "Opracowania i wdrożenia e-usług oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej" w ramach projektu Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 obejmującej zadania Z4-Zakup oprogramowania GIS oraz Z6-Szkolenia, opisanymi w dokumencie Studium Wykonalności Gabriela Cop 2018-01-24 13:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr Or.120.34.2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2018 w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach i w Domu Pomocy Społecznej w Piłce - Zamyślinie, oddział Piłka i oddział Zamyślin Gabriela Cop 2018-01-24 13:11:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.33.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim w roku 2018 Gabriela Cop 2018-01-24 13:08:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.32.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-24 13:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.31.2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Gabriela Cop 2018-01-24 13:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.30.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych Gabriela Cop 2018-01-24 12:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2018-01-24 12:56:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.25.2015 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-01-24 12:45:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.3.2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-01-24 12:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.2.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie oraz powołania komisjii konkursowej Gabriela Cop 2018-01-24 12:42:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.1.2018 w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-01-24 12:41:13 dodanie dokumentu
23.01.2018 Iwona Juszczyk 2018-01-19 08:41:37 dodanie dokumentu
XXXIX Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 25.01.2018 Iwona Juszczyk 2018-01-19 08:39:41 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Międzychodzkiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mikołaj Konopiński 2018-01-19 07:58:27 edycja dokumentu
Informacja Starosty Międzychodzkiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mikołaj Konopiński 2018-01-19 07:57:41 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:57:25 edycja dokumentu
Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:42:59 edycja dokumentu
Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:42:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:38:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:38:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:36:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:36:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:36:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2023 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:36:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2023 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:36:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:35:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:35:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 140/210/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:31:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr 140/210/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:29:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:29:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:28:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 136/205/2017 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Tomasz Borowiak 2018-01-16 13:26:45 edycja dokumentu