Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
12.12.2017 Iwona Juszczyk 2017-12-01 09:21:12 dodanie dokumentu
05.12.2017 Iwona Juszczyk 2017-12-01 09:19:50 dodanie dokumentu
XXXVIII Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 14 grudnia 2017 r. Iwona Juszczyk 2017-12-01 08:39:28 dodanie dokumentu
Powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 01.09.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:08:29 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą : Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 roku, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz-granica powiatu szamotulskiego + pytania i odpowiedzi+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-23 15:07:55 edycja dokumentu
Powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 01.09.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:06:41 dodanie dokumentu
Powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 01.09.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:06:21 dodanie dokumentu
Wygaśniecie powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 31.08.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:05:54 dodanie dokumentu
Wygaśniecie powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 31.08.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:05:17 dodanie dokumentu
Wygaśniecie powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 31.08.2017 Mikołaj Konopiński 2017-11-23 15:04:50 dodanie dokumentu
informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-11-23 14:59:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-23 14:53:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą : Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 roku, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz-granica powiatu szamotulskiego + pytania i odpowiedzi+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-23 14:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/221/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 listopada 2017 r. Klaudia Płócienniczak 2017-11-23 14:23:01 dodanie dokumentu
Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2018 Klaudia Płócienniczak 2017-11-23 14:21:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Termomodernizacja dachów budynków przy Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, ul. Dworcowa 18+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-16 12:06:57 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-11-15 13:10:59 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Klaudia Płócienniczak 2017-11-14 13:04:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/218/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:21:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/217/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 3 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/216/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Międzychodzie w Branżową Szkołą I Stopnia Nr 2 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:19:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Międzychodzie w Branżową Szkołą Specjalną I Stopnia w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:18:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/214/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Międzychodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:16:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:15:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:15:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/212/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Sierakowie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/211/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:13:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/210/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:12:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/209/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:11:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/208/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:10:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/207/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:09:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/206/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Iwona Juszczyk 2017-11-14 08:08:57 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-11-10 14:59:36 dodanie dokumentu
Projekt Programu Współpracy Klaudia Płócienniczak 2017-11-09 15:13:50 dodanie dokumentu
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego w 2018" Klaudia Płócienniczak 2017-11-09 15:13:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek 83/6, 89 obręb Daleszynek i 45 obręb Józefowo, gmina Kwilcz. Mikołaj Konopiński 2017-11-09 14:53:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działek 83/6, 89 obręb Daleszynek i 45 obręb Józefowo, gmina Kwilcz. Mikołaj Konopiński 2017-11-09 14:53:44 dodanie dokumentu
14.11.2017r. Iwona Juszczyk 2017-11-09 14:49:23 dodanie dokumentu
XXXVII Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 16 listopada 2017 r. Iwona Juszczyk 2017-11-09 14:46:45 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert - Termomodernizacja dachów budynków przy Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, ul. Dworcowa 18+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-11-09 14:40:22 dodanie dokumentu