Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:51:33 usunięcie dokument
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:50:55 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:50:18 usunięcie załacznika
przetarg na dzierżawę gruntu Kurnatowice - działka nr 108 Ewa Liśkiewicz 2018-04-17 14:48:06 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:47:40 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:46:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:45:38 edycja dokumentu
przetarg na dzierżawę gruntu Kurnatowice - działka nr 108 Ewa Liśkiewicz 2018-04-17 14:45:29 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:45:07 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:44:18 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:43:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Mikołaj Konopiński 2018-04-17 14:42:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi koszenia chwastów przy drogach powiatowych w 2018 r. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-04-17 12:48:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:49:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:48:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:47:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:46:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/259/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2017 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/258/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:45:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/257/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:44:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/256/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:43:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/255/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018 -2022 Iwona Juszczyk 2018-04-11 09:42:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 145/2018 z dnia 01.02.2018r. Iwona Juszczyk 2018-04-10 10:26:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 144/2018 z dnia 25.01.2018r. Iwona Juszczyk 2018-04-10 10:25:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 143/2018 z dnia 18.01.2018r. Iwona Juszczyk 2018-04-10 10:24:21 dodanie dokumentu
Protokół Nr 142/2018 z dnia 11.01.2018r. Iwona Juszczyk 2018-04-10 10:23:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 141/2018 z dnia 04.01.2018r. Iwona Juszczyk 2018-04-10 10:22:54 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Dorota Wicenty 2018-04-10 09:38:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-04-09 13:23:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-04-09 13:22:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Tomasz Borowiak 2018-04-09 13:20:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Tomasz Borowiak 2018-04-09 13:20:31 dodanie dokumentu
Informacja o aktualizacji kwoty dotacji dla szkoły niepublicznej w Powiecie Międzychodzkim na 2018 r. Mikołaj Konopiński 2018-04-09 08:09:44 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJĄCEGO + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-04-06 13:11:59 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO ZAMAWIAJĄCEGO + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-04-06 13:02:24 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg gruntowych w roku 2018 + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-04-06 13:00:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2018 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2018-04-06 12:59:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 151/228/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-04-06 09:52:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 152/229/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych Iwona Juszczyk 2018-04-06 09:52:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 151/228/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-04-06 09:48:22 edycja dokumentu