Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016r. Dorota Wicenty 2017-08-24 13:23:52 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016r. Dorota Wicenty 2017-08-24 13:23:31 dodanie dokumentu
Powiatowy Plan Ochrony Zabytków Na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowej dla Powiatu Międzychodzkiego Dorota Wicenty 2017-08-24 13:18:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. uchylająca Uchwałę nr XXIII/131/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:37:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/196/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:35:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/195/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:34:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/195/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:34:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/195/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:32:41 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 123/180/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:30:21 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 122/179/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:29:18 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 122/178/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Międzychodzie Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:28:07 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 121/177/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1731P na terenie gminy Lwówek, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania u. St. Wittmana z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek (tj. działki o nr ewid. 365/1, 675, 887 obręb 0001 Lwówek) Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:26:17 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 121/176/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1750P na terenie gminy Lwówek na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek (tj.działki o nr ewid. 18, 257 obręb 0001 Lwówek) Iwona Juszczyk 2017-08-23 10:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.19.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-08-18 09:45:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1726P + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-08-17 13:39:35 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-08-17 09:03:22 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-08-17 08:25:54 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Małgorzata Dorota Kiełbasa 2017-08-11 14:27:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Małgorzata Dorota Kiełbasa 2017-08-11 14:27:51 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Mikołaj Konopiński 2017-08-11 13:59:04 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-08-11 13:30:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Mikołaj Konopiński 2017-08-11 13:11:37 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Marek Figlarz 2017-08-10 13:06:49 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-08-07 15:17:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Gabriela Cop 2017-08-07 14:51:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Mikołaj Konopiński 2017-08-03 14:33:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu "Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki? realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych"+ ogłoszenie o wyniku Mikołaj Konopiński 2017-08-03 14:32:50 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-08-02 11:38:38 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-08-02 11:38:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2017-08-02 08:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-08-02 08:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-08-02 08:45:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-08-01 15:25:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2017 Gabriela Cop 2017-08-01 15:23:51 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Agnieszka Leśniewska 2017-08-01 10:38:02 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego inwestycji Modernizacja systemu grzewczego DPS Piłka Zamyślin o instalację kolektorów słonecznych w Piłce + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-07-28 14:25:34 edycja dokumentu
XXXIV Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 03 sierpnia 2017 r. Dorota Wicenty 2017-07-28 09:32:01 dodanie dokumentu
Kontrola w ZS w Sierakowie Mikołaj Konopiński 2017-07-28 08:53:31 dodanie dokumentu
Kontrola w DPS Łężeczki Mikołaj Konopiński 2017-07-28 08:51:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu, Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnianie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki, realizowanego w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2017-07-27 14:23:56 edycja dokumentu