Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwał Nr 138/208/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji odbioru prac restauratorskich i konserwatorskich ołtarza bocznego Kościoła Parafialnego w Lewicach Iwona Juszczyk 2018-02-21 08:53:32 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 137/207/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-02-21 08:52:21 edycja dokumentu
Uchwał Nr 137/207/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-02-21 08:52:01 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 137/206/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-02-21 08:51:00 edycja dokumentu
Uchwał Nr 137/206/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu w poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-02-21 08:50:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:54:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:53:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:52:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/238/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017 ? 2020 Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2018r. Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:49:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:48:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:47:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:46:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:45:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Iwona Juszczyk 2018-02-20 09:44:21 dodanie dokumentu
Zespół Szkół Technicznych Dorota Wicenty 2018-02-06 08:47:28 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji publicznej+wniosek Dorota Wicenty 2018-02-01 13:09:58 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dorota Wicenty 2018-02-01 12:56:58 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dorota Wicenty 2018-02-01 12:55:17 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dorota Wicenty 2018-02-01 12:54:03 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dorota Wicenty 2018-02-01 12:52:59 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dorota Wicenty 2018-02-01 12:51:13 dodanie dokumentu
Opłaty Dorota Wicenty 2018-02-01 12:48:47 dodanie dokumentu
Udostępnianie informacji publicznej+wniosek Dorota Wicenty 2018-02-01 12:38:50 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji publicznej+wniosek Dorota Wicenty 2018-02-01 12:38:26 usunięcie załacznika
Informacja ogólna Dorota Wicenty 2018-02-01 12:29:31 edycja dokumentu
Informacja ogólna Dorota Wicenty 2018-02-01 12:22:49 edycja dokumentu
Informacja ogólna Dorota Wicenty 2018-02-01 12:21:39 edycja dokumentu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dorota Wicenty 2018-02-01 11:20:06 usunięcie dokument
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Dorota Wicenty 2018-02-01 11:19:25 usunięcie dokument
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Dorota Wicenty 2018-02-01 11:19:12 usunięcie dokument
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dorota Wicenty 2018-02-01 11:18:50 usunięcie dokument
Komenda Powiatowa Policji Dorota Wicenty 2018-02-01 11:18:44 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.-0135/11/2003 Starosty Międzychodzkiego z dnia 29.12.2003r. dotyczącego dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-02-01 10:46:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.6.2018 w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-02-01 10:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.5.2018 z 25.01.2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-02-01 10:26:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.39.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu posiesionych dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej lub udostępnieniem informacji w celu ponownego jej wykorzystania Gabriela Cop 2018-02-01 10:08:34 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Ewa Liśkiewicz 2018-01-29 09:18:26 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości Powiatu Międzychodzkiego przeznaczonych do zbycia Ewa Liśkiewicz 2018-01-29 09:18:03 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy Ewa Liśkiewicz 2018-01-29 09:16:52 dodanie dokumentu