Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:34:05 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:31:16 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:30:11 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe za rok 2017 Iwona Juszczyk 2018-06-04 13:29:29 dodanie dokumentu
zaproszenie do składania ofert na :SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BMW 316 Arkadiusz Halasz 2018-06-01 14:07:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2018-05-30 10:48:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.22.2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie" Gabriela Cop 2018-05-29 13:41:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 159/237/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:38:51 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż - Międzychód, działka nr 1295 Ewa Liśkiewicz 2018-05-28 15:38:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 158/236/2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:37:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr 157/235/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie Iwona Juszczyk 2018-05-28 15:36:13 dodanie dokumentu
Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017r. Gabriela Cop 2018-05-25 10:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 149/225/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:06:19 edycja dokumentu
Uchwała nr 149/226/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:06:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 149/225/2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie*** Iwona Juszczyk 2018-05-24 15:04:07 edycja dokumentu
05.06.2018r. Iwona Juszczyk 2018-05-24 13:28:18 dodanie dokumentu
XLV Sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 07.06.2018 Iwona Juszczyk 2018-05-24 13:26:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielin - Skrzydlewo na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Skrzydlewo, na długości ok. 1200 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 229510P Skrzydlewo - Dormowo + informacja z otwarcia ofert + zawiadomienie o wyborze oferty Arkadiusz Halasz 2018-05-22 12:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.21.2018 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z przekaznaiem Zespołu Szkół im. Prof. Maksymiliana Siły Nowickiego w Sierakowie Gminie Sieraków Gabriela Cop 2018-05-22 11:55:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.20.2018 w sprawie wykonania chemicznych zabiegów zwalczających chrabąszcza majowego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Gabriela Cop 2018-05-22 11:52:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 w sprawie zmiany Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:50:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.18A.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-05-22 11:48:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.18.2018 w sprawie przyjęcia planu sprawdzeń w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:47:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.17.2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gabriela Cop 2018-05-22 11:45:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:44:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.16.2018 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:42:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.15.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-05-22 11:41:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Gabriela Cop 2018-05-22 11:36:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.14.2018 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Gabriela Cop 2018-05-22 11:36:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.2.2017 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:30:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.13.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gabriela Cop 2018-05-22 11:30:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 w sprawie powołania komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.11.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert i wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Opracowanie prognozy wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica - Międzychód oraz nr 368 Szamotuły - Międzychód" Gabriela Cop 2018-05-22 11:24:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:20:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.9.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-05-22 11:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:15:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:13:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.7.2018 w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-05-22 11:10:41 dodanie dokumentu
petycje 2017 - Starosta Gabriela Cop 2018-05-18 09:19:38 dodanie dokumentu
petycje 2017 - Zarząd Powiatu Gabriela Cop 2018-05-18 09:18:38 dodanie dokumentu