Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 170/255/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:44:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr 170/255/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:43:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/279/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/279/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:41:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:38:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:38:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 163/242/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:36:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr 163/242/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:35:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:33:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:33:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:32:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 159/237/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:30:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr 159/237/2018 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Tomasz Borowiak 2018-09-21 10:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.36.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-09-20 11:46:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.35.2018 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2018 Gabriela Cop 2018-09-20 11:44:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.34.2018 w sprawie zmiany zasad /polityki/ rachunkowości Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2018-09-20 11:43:29 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018 z dnia 19 lipca 2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-19 11:36:36 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLVII/2018 z dnia 05 lipca 2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-19 11:35:07 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-19 11:33:21 dodanie dokumentu
Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-09-18 11:40:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:36:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/285/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich granicach administracyjnych Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:34:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/284/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:34:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/283/2018 z dnia 13 września 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:33:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/282/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:32:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/281/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2018-2022 Iwona Juszczyk 2018-09-18 11:31:10 dodanie dokumentu
Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-09-18 10:32:15 edycja dokumentu
Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-09-18 10:27:15 edycja dokumentu
Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-09-18 10:25:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim Mikołaj Konopiński 2018-09-17 15:11:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-09-13 14:43:39 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dorota Wicenty 2018-09-13 14:42:25 dodanie dokumentu
Dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Międzychodzie w celu zgłoszenia list kandydatów Małgorzata Dorota Kiełbasa 2018-09-11 12:05:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 159/2018 z dnia 24.05.2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:46:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 158/2018 z dnia 17.05.2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:45:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 157/2018 z dnia 10.05.2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:44:46 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ NR XLV/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:32:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 170/255/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:25:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr 170/254/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:24:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 169/253/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin Iwona Juszczyk 2018-09-10 13:23:35 dodanie dokumentu