Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek - Lubosz (etapy od V do IX, od km 4+650 do km 9+145) wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubosz + zmiana terminu składania ofert+ pytania i odpowiedzi + informacja z otwarcia ofert+ ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-03-08 12:11:41 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Klaudia Płócienniczak 2019-03-07 13:15:37 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń zgodnie z art. 30a Prawa Budowlanego Klaudia Płócienniczak 2019-03-07 13:15:02 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg gruntowych w roku 2019. + Ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-03-06 14:18:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.11.2019 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na rok 2019 Gabriela Cop 2019-03-05 12:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.10.2019 w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1717P na odcinku ulic Dworcowaej i Muchocińskiej w Międzychodzie" Gabriela Cop 2019-03-05 12:12:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 w sprawie zobowiązania do uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu Międzychodzkiego Gabriela Cop 2019-03-05 12:09:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.8.2019 w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie Gabriela Cop 2019-03-05 12:07:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.7.2019 w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu międzychodzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: "15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży" Gabriela Cop 2019-03-05 12:06:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.6.2019 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2019r. Gabriela Cop 2019-03-05 12:01:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.120.5.2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Gabriela Cop 2019-03-05 11:59:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/26/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok 2019 Iwona Juszczyk 2019-03-05 10:57:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/25/2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach Iwona Juszczyk 2019-03-05 10:57:04 dodanie dokumentu
Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Iwona Juszczyk 2019-02-27 13:08:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 Iwona Juszczyk 2019-02-27 13:07:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - na początek kadencji 2018-2023 Mikołaj Konopiński 2019-02-26 12:12:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego przewożących materiały niebezpieczne. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-20 15:09:44 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na usługi transportowe w 2019 r. na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-20 15:05:41 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Ewa Liśkiewicz 2019-02-20 15:03:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Międzychodzkiego nr S-125/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim - etap I i II i umarzająca postępowanie organu I instancji. Klaudia Płócienniczak 2019-02-20 10:48:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO z dnia 02.10.2017r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Klaudia Płócienniczak 2019-02-20 10:41:01 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:12:27 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:12:13 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:57 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:44 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:31 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:11:15 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-13 11:10:59 edycja dokumentu
Uchwała nr 10/24/2019 z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przygoda zawodowa w Hiszpanii-zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie" w ramach programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Iwona Juszczyk 2019-02-12 13:31:29 edycja dokumentu
Uchwała nr 10/24/2019 z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przygoda zawodowa w Hiszpanii-zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie" w ramach programu Erasmus+ oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Iwona Juszczyk 2019-02-12 13:30:38 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:20:56 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla pracowników Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:20:36 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego oraz dla kierowników administracji zespolonej, dla których Starosta Międzychodzki wykonuje czynności z prawa pracy Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:18:00 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:16:05 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:14:21 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób będących stroną innych umów Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:12:59 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:10:44 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla Radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego Mikołaj Konopiński 2019-02-11 15:09:00 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza w PZOON w wymiarze 0,5 etatu Dorota Wicenty 2019-02-11 10:26:57 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego przewożących materiały niebezpieczne. + ogłoszenie o wyniku Arkadiusz Halasz 2019-02-07 10:48:16 dodanie dokumentu