Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 52/2016 z dnia 13.01.2016r.

PROTOKÓŁ Nr 52/2016

posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 13 stycznia 2016r.

 

 

Obecni:

 1. Jędrzej Schubert - Wiceprzewodniczący
 2. Henryk Piechowiak – Członek
 3. Ryszard Rogala - Członek
 4. Zbigniew Spychała – Członek

 (Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)

Uczestniczyli:

 

 1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
 2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz Powiatu
 3. Dariusz Nowak – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

Tematy posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Podpisanie umów i porozumienia.
 3. Sprawy z zakresu oświaty.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Zatwierdzenie planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
  w Chrzypsku W. na 2016r.
 6. Przyjęcie rozliczeń dotacji przekazanych przez Powiat.
 7. Rozpatrzenie pism.

 

 

Ad.1.

Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 51/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

 

Ad.2.

Zarząd zaakceptował treści umów i upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umów
i porozumienia:

a) Umowy z:

 • Firmą Węglopasz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę opału do DPS Piłka – Zamyślin w roku 2016 – cena 313,65 zł za tonę brutto;
 • Firmą Węglopasz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę opału do SOSzW w Międzychodzie w roku 2016– cena 313,65 zł za tonę brutto;
 • Firmą Węglopasz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę opału do ZS Nr 2 w Międzychodzie w roku 2016– cena 313,65 zł za tonę brutto;
 • European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego w 2015 na potrzeby NFOŚiGW – wynagrodzenie: 9000 zł netto;
 • PRO-INVEST Pracownia Projektowa z siedzibą w Poznaniu na wykonanie opinii z weryfikacji rocznego raportu z osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2015r. na potrzeby NFOŚiGW – wynagrodzenie: 813 zł netto;
 • REMEDIS S.A. z siedzibą w Poznaniu na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016 – 2024 za kwotę 8.500 zł brutto;
 • Studiem Filmowym WTI Szymon Staszak z siedzibą w Koninie na realizację Kroniki Filmowej Powiatu Międzychodzkiego w wersji audiowizualnej – wynagrodzenie 500zł netto/miesiąc;

 

b) Porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej (kwota 2000zł).

 

Ad.3.

Z zakresu oświaty Zarząd:

 1. zatwierdził Aneks Nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Sierakowie dotyczący nauczania indywidualnego w gimnazjum (10 godzin tygodniowo) i zwiększenia zatrudnienia wychowawcy w internacie o 20 godzin;
 2. zaakceptował treść i upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania porozumienia
  z Gminą Międzychód w sprawie pokrycia kosztów organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie;
 3. zatwierdził ogłoszenie o naborze wniosków o przyznawanie nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu w roku 2015 (termin składania: do 12 lutego br.);
 4. zaakceptował zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu, do których Powiat mógłby się włączyć w charakterze współrealizatora w 2016r. (termin składania: 26 luty br.);
 5. zapoznał się z informacją o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w powiecie międzychodzkim w 2015r.(Załącznik Nr 2 do protokołu);
 6. zapoznał się z pismem MEN – odpowiedź na wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Wniosek rozpatrzono negatywnie w związku z niedochowaniem terminu do jego złożenia.

 

Ad.4.

Zarząd podjął uchwały:

- Nr 52/72/2016 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wynajem pomieszczeń w Starostwie Powiatowym (Załącznik Nr 3 do protokołu);

- Nr 52/73/2016 w sprawie wysokości dotacji dla placówek niepublicznych w roku 2016 (Załącznik Nr 4 do protokołu);

- Nr 52/74/2016 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie na rok 2016 (Załącznik Nr 5 do protokołu);

- Nr 52/75/2016 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie na rok 2016 (Załącznik Nr 6 do protokołu);

 

Ad.5.

Zarząd zatwierdził Plan finansowy wydatków na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego na 14 miejsc na terenie Powiatu Międzychodzkiego” w roku 2016.

 

Ad.6.

Zarząd zapoznał się i przyjął rozliczenia dotacji:

- SPZOZ w Międzychodzie – dotacja na rozbudowę i wyposażenie (871.665zł);

- DPS Piłka – Zamyślin – dotacja na remont (50.000zł dotacja Powiatu oraz 50.000zł dotacja Wojewody);

- Gminy Międzychód – dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (20.000zł);

- Gminy Chrzypsko Wielkie – dotacja na „Budowę dróg gminnych w Chrzypsku Wielkim w 2015r. (40.000zł)

- Gminy Chrzypsko Wielkie – dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015r. (4.719zł);

- Gminy Sieraków – dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015r. (12.584zł);

- Gminy Międzychód – dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015r. (17.160zł);

- Gminy Kwilcz – dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2015r. (11.010zł).

 

Ad.7.

Zarząd rozpatrzył pisma:

 1. Burmistrza Międzychodu o planie dotacji dla Powiatu ujętego w budżecie Gminy na 2016 rok (560.000zł);

Zarząd przyjął pismo do wiadomości.

 

 1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Międzychodzkiego – opinia pozytywna.

Zarząd przyjął opinię do wiadomości.

 

 1. Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę 19.656zł przeznaczonej na składki ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki te zostały zwrócone do budżetu Wojewody z końcem roku 2015 jako niewykorzystane. Ponieważ pismo dotyczy ubiegłorocznego budżetu a wpłynęło w roku bieżącym to nie ma możliwości wprowadzenia zmian w poprzednim budżecie. Dodała jeszcze, że po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja. Zarząd przyjął do wiadomości wyjaśnienia.

 

 1. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lutomiu o wsparcie finansowe organizowanego Dobroczynnego Balu Karnawałowego.

Prowadzenie szkół podstawowych nie jest zadaniem własnym powiatu wobec czego Zarząd nie ma możliwości wsparcia inicjatywy finansowo. Członkowie Zarządu zdecydowali o przekazaniu materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na organizowaną licytację. Podjęto również decyzję, żeby podobne wnioski nie trafiały pod obrady Zarządu tylko kierowane były bezpośrednio do Wydziału Promocji.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                        Wiceprzewodniczący Zarządu

Gabriela Cop                                                                                  Jędrzej Schubert

 

Członkowie Zarządu:    

1. Henryk Piechowiak          - ……………………………

2. Zbigniew Spychała           - ………………………….

3. Ryszard Rogala                 - ……………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016 11:05:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016 11:05:15