Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/61/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 44.764.609,01 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.834.076,01 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.930.533,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.984.650,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.406.694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości 222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 45.603.094,43 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 41.333.239,43 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.269.855,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.984.650,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.406.694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

 

§ 3. Deficyt w kwocie 838.485,42 złotych zostanie pokryty przychodami z

wolnych środków.

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

1.618.485,42 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

780.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.00,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

3.000.000,00zł;

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.676.712,00 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 662.974,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł ,

 

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 70.705,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) - 0,00 zł

  4. rezerwę celową (na cele oświatowe) - 0,00 zł.

  5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 0,00 zł.

 

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. pozostają bez

zmian.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.79Kb) 2015-11-30 12:14:32 230 razy
2 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 20.12Kb) 2015-11-30 12:14:32 214 razy
3 Załącznik nr 8 - ochrona środowiska.pdf (PDF, 13.85Kb) 2015-11-30 12:14:32 231 razy
4 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.54Kb) 2015-11-30 12:14:10 211 razy
5 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.48Kb) 2015-11-30 12:14:10 224 razy
6 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.89Kb) 2015-11-30 12:14:10 211 razy
7 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 16.54Kb) 2015-11-30 12:14:10 217 razy
8 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.51Kb) 2015-11-30 12:14:10 212 razy
9 uzasadnienie do Uchwały budżetu2.pdf (PDF, 229.64Kb) 2015-11-30 12:13:18 262 razy
10 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 66.30Kb) 2015-11-30 12:13:18 211 razy
11 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 179.17Kb) 2015-11-30 12:13:18 222 razy
12 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.35Kb) 2015-11-30 12:13:18 226 razy
13 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.09Kb) 2015-11-30 12:13:18 214 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 30-11-2015 12:13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 30-11-2015 12:14:32