Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/53/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 46.050.464,27 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.510.053,27 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.540.411,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.997.006,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.406.694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości 222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 48.323.769,69 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 41.238.661,69 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.085.108,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.997.006,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.406.694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

 

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.676.712,00 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 662.974,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 164.705,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) - 0,00 zł

  4. rezerwę celową (na cele oświatowe) - 0,00 zł.

  5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 0,00 zł.

 

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. pozostają bez

zmian.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.54Kb) 2015-11-30 12:07:20 232 razy
2 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.48Kb) 2015-11-30 12:07:20 247 razy
3 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.93Kb) 2015-11-30 12:07:20 224 razy
4 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 16.94Kb) 2015-11-30 12:07:20 251 razy
5 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 28.80Kb) 2015-11-30 12:07:20 218 razy
6 Załącznik nr 6 - dot.dla jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 20.10Kb) 2015-11-30 12:07:20 229 razy
7 uzasadnienie do Uchwały budżetu1.pdf (PDF, 232.97Kb) 2015-11-30 12:06:57 233 razy
8 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 65.14Kb) 2015-11-30 12:06:57 237 razy
9 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 180.84Kb) 2015-11-30 12:06:57 244 razy
10 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.68Kb) 2015-11-30 12:06:57 241 razy
11 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 26.22Kb) 2015-11-30 12:06:57 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 30-11-2015 12:05:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 30-11-2015 12:08:01