Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1727P, 1726P, 1718P, 1721P i 1749P

KD.7011.1.8.2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi ścinania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1727P, 1726P, 1718P, 1721P i 1749P

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ścinania i uzupełniania poboczy gruntowych dróg powiatowych nr:

  1. 1727P (odc. Łowyń – granica powiatu międzyrzeckiego)
  2. 1726P (odc. Głażewo – Gralewo – Mnichy)
  3. 1718P (odc. Międzychód – Gorzycko Stare)
  4. 1721P (odc. od dr. woj. nr 182 – Kolno)
  5. 1749P (odc. Białokosz – Gnuszyn – gr. powiatu)

Łączna powierzchnia ścinania poboczy gruntowych wyniesie: 43 675,2 m2.

 

Okres wykonywania zamówienia: do dnia: 21 czerwca 2019 r.

 

2. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

 

3. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem :

"Oferta – ścinka poboczy gruntowych 2019" należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego, zaakceptowanego wzoru umowy oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2000,00 zł.

 

5. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski , Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,
 e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

6. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci :

  1. Posiadający wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że w okresie 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizowali min. 2 zamówienia polegające na mechanicznej ścince poboczy gruntowych dróg krajowych, wojewódzkich lub gminnych, gdzie zakres zadania obejmował nie mniej niż 25 000 m2.
  2. Posiadający odpowiedni potencjał techniczny – oferenci muszą wykazać w formularzu oferty, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności: min. 1 szt. frezarka / ścinarka samobieżną do mechanicznej ścinki poboczy gruntowych, min. 2 szt. samochody ciężarowe, samowyładowcze
  3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oświadczą w formularzu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przedstawienia dokumentów świadczących o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz ich wykluczenia w przypadku nieotrzymaniu wymaganych dokumentów.

Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia zamówienia, świadczyli usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzychodzie i nie wywiązali się ze zleconych zadań.

 

 

Międzychód, dnia 5 kwietnia 2019 r./-/ Waldemar  Górczyński  - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [SIWZ].doc (DOC, 88KB) 2019-04-05 15:14:36 15 razy
2 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego].doc (DOC, 40KB) 2019-04-05 15:14:36 14 razy
3 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 2 - wzór umowy].doc (DOC, 75KB) 2019-04-05 15:14:36 8 razy
4 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 3 - wzór oświadczenia].docx (DOCX, 18KB) 2019-04-05 15:14:36 8 razy
5 ŚCINKA POBOCZY GRUNTOWYCH [zał. nr 4 - mapa orientacyjna].pdf (PDF, 6.MB) 2019-04-05 15:14:36 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 05-04-2019 15:14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 05-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 05-04-2019 15:14:36