Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na : wykonanie dostaw emulsji asfaltowej w roku 2019.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawy emulsji asfaltowej C65 B3 RC z transportem do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego,
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

BITUNOVA Sp. z o. o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Oferowana cena za 1 Mg emulsji netto: 1 949,00 zł

Oferowana cena za dostarczenie 12 Mg emulsji brutto: 28 767,24 zł

 

Zamawiający zaakceptował ofertę firmy BITUNOVA Sp. z o. o. Była to oferta spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 

Międzychód, dnia 10 kwietnia 2019 r./-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.7.2019

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ C65 B3 RC, WRAZ Z DOWOZEM DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego z siedzibą w Międzychodzie: 64-400 Międzychód, ul. 17 stycznia 143

REGON: 210467066; NIP: 595-13-95-213

Telefon: (95) 748 87 00 Fax: (95)748 2430

 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego Nr OR.120.10.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65%, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r. wraz z dowozem do miejsca określonego przez Zamawiającego (m. Chrzypsko Wielkie – siedziba przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe na rzecz Zamawiającego). Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania norm polskich i ich odpowiedników europejskich.

 

Kod CPV: 44.11.36.20-7 Asfalt

 

Przewidywane, roczne zapotrzebowanie zamawiającego: ok. 12 ton (6 dostaw po 2 tony każda).

 

Dostawy na adres Zamawiającego, odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, zgłoszonych w formie pisemnej, faksowej lub telefonicznie przez pracownika Starostwa, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw.

 

Wykonawca dostarczy zamówione materiały, swoim transportem, w ciągu 5 dni roboczych do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego, w godz. 7:00 - 15:00, w dniach poniedziałek - piątek. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Kryterium wyboru oferty:

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest - cena - 100%.

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

 

Zapłata za wykonane zamówienia:

Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Mariusz Osowski – Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie tel. 95 748 36 90,

mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl .

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie - sekretariat lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód, z dopiskiem „OFERTA – DOSTAWY EMULSJI ASFALTOWEJ - 2019 r.”

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 28 marca 2019 r. /-/ Wicestarosta – Waldemar Górczyński

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 DOSTAWA EMULSJI [FORMULARZ OFERTOWY].docx (DOCX, 17KB) 2019-03-27 13:27:56 23 razy
2 DOSTAWA EMULSJI [WZÓR UMOWY].doc (DOC, 42KB) 2019-03-27 13:27:56 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 27-03-2019 13:27:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 28-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 10-04-2019 14:47:21