Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na usługi zbierania odpadów z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: świadczenie usług zbierania odpadów z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul.17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na zbieraniu odpadów zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych oraz transport odpadów do miejsc utylizacji,
w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

Jedyną ofertę złożyła firma:

GREEN WASTE Spółka z o. o., ul. Łużycka 87, 74-101 Gryfino

oferowana cena: 99,00 zł/km, brutto: 106,92 zł/km

 

Była to oferta kompletna i spełniająca wymogi


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.
 

 

 

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

 

 


Międzychód, dnia 1 kwietnia 2019 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.6.2019

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi zbierania odpadów z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zbierania odpadów, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. Wykaz dróg podlegających oczyszczaniu oraz mapa oczyszczanych odcinków dróg, stanowią załącznik nr 1 i 2 do siwz.

Łączna długość pasów dróg podlegających oczyszczaniu wynosi: 139,4 km.

 

Zamawiający będzie zlecać oczyszczanie pojedynczych pasów dróg formie zadań, cykliczne – według potrzeb.

Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia zakresu zbierania odpadów wraz wywozem, w ilości minimum 50% zakresu opisanego wyżej (min. 70 km).

Rozliczenie prac będzie odbywać się na podstawie stawki (określonej przez Wykonawcę) za 1 km oczyszczonego pasa drogi.

Termin końca realizacji zadania: do dnia 30.11.2019 r.

Termin realizacji jednego zadania: średnio 1 dzień roboczy na każde 7 km długości pasa drogi do oczyszczenia.

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce :

Zamówienia publiczne – zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

 1. Nie jest wymagana wpłata wadium. Nie będzie wymagane wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem - "Oferta – sprzątanie pasów dróg powiatowych w 2019 r." należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 29 marca
  2019 r. do godziny 11:00.

 

 1. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,

ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie, drogą listowną lub faxem.

 

 1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci dysponujący odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową, w szczególności wymaga się dysponowania samochodem skrzyniowym o ładowności
  min. 1400 kg oraz odpowiednią liczbą osób (min. 1 brygada, 3 osoby) skierowanych do realizacji zamówienia.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferenci oświadczają na formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Międzychód, dnia 20 marca 2019 r. /-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SPRZĄTANIE DRÓG - siwz.doc (DOC, 60KB) 2019-03-20 14:05:55 20 razy
2 SPRZĄTANIE DRÓG - zał. 1 wykaz dróg poglegających oczyszczaniu.pdf (PDF, 54KB) 2019-03-20 14:05:55 17 razy
3 SPRZĄTANIE DRÓG - zał. 2 mapa dróg podlegających oczyszczaniu.pdf (PDF, 7.MB) 2019-03-20 14:05:55 13 razy
4 SPRZĄTANIE DRÓG - zał. 3 - formularz ofertowy.docx (DOCX, 17KB) 2019-03-20 14:05:55 11 razy
5 SPRZĄTANIE DRÓG - zał. 4 - wzór umowy.docx (DOCX, 22KB) 2019-03-20 14:05:55 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 20-03-2019 14:05:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 20-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 01-04-2019 14:10:08